Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog Dialogkonferanse AtB, 30. nov 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog Dialogkonferanse AtB, 30. nov 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog Dialogkonferanse AtB, 30. nov 2015

2 Smartere offentlige anskaffelser…. "Loven skal bidra til økt verdiskaping i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskskaffelser…"

3 Organisert som en praksisnær og operativ pådriver og fasilitator nasjonalt og regionalt 3 Nasjonalt program for leverandørutvikling Et virkemiddel for høyere tempo i omstillingen av Norge med mål om økt innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Næringsutvikling skapes gjennom offentlige krevende kunder som etterspør nye, fremtidsrettede løsninger gjennom dialogbaserte anskaffelsesprosesser

4 Nasjonal dugnad – stat, kommune og næringsliv 4  NHO  KS  DIFI Programansvarlige Ledende pådrivere  Nærings- og fiskeridepartementet  Helse- og omsorgsdepartementet  Kommunal- og moderniserings- departementet  Klima- og miljødepartementet  Innovasjon Norge  Forskningsrådet  Helsedirektoratet Ledende statlige virksomheter  Statsbygg  Forsvarsbygg  Jernbaneverket  Statens Vegvesen  NAV  Avinor  Helse Sør-Øst  Skatteetaten Ledende kommunale virksomheter  Oslo kommune  Bergen kommune  Stavanger kommune  Kristiansand kommune

5 Regionalt program for leverandørutvikling MÅL: Offentlige anskaffelser er et strategisk utviklingsverktøy for offentlige virksomheter i Trøndelag Et strategisk utviklingsverktøy bidrar til å oppnå mål for virksomheten 5

6 Nasjonale utfordringer krever nye løsninger

7 Statsbudsjettet 2016 – 10 mill kr 7 Post 81 Tilskudd til Nasjonalt program for Leverandørutvikling I regjeringens gründerplan Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser varsler regjeringen at den vil styrke Nasjonalt program for leverandørutvikling med 10 mill. kroner. Programmet bistår med praktisk gjennomføring av markedsdialog og gjør dermed at flere leverandører deltar i konkurransene, og at offentlig sektor etterspør bedre løsninger enn den ellers ville gjort. Ved å øke bruken av markedsdialog i forbindelse med offentlige anskaffelser, kan det offentliges utviklingsbehov i større grad gjøres til en drivkraft for innovasjon og gründerskap. Programmet har hovedsekretariat i NHO, drives i samarbeid med KS og Difi og har vært gjennom en flerårig vellykket testperiode. Det foreslås en bevilgning på 10 mill. kroner til å styrke programmet i 2016.

8 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen 8 Grov skisse på en anskaffelsesprosess BehovDialogKonkurranseLeveranse

9 Planleggingsfasen brukes til kunnskapsfangst 9

10 Innovative offentlige anskaffelser  Oppdragsgiver har dialog med leverandører og kunnskapsmiljø i forkant av konkurransen for å formidle og få innspill på sine behov. Bruker planleggingsfasen i en anskaffelse aktivt for å stimulere til (de riktige) nye, fremtidsrettede løsninger. 10 KUNNSKAPSMILJØ

11 Behov møter marked 11

12 Konsept: Nasjonale møteplasser 12 Koordinere: Felles prosesser og/eller anskaffelser Felles behov møter markedet samlet Erfarings- og kunnskapsutveksling oppdragsgivere imellom Lokale, regionale, nasjonale prosesser Mer effekt på leverandørutvikling Større innovasjons- og utviklingseffekt

13 13 Hva betyr det for leverandørene Nye møteplasser Ny måte å være i kontakt med markedet på Produktutvikling Nye markeds- muligheter Økt mulighet for å komme i posisjon Leverandør

14 Konkurransefortrinn  Unik mulighet til å få innsikt i kundens behov  Åpne for egne løsninger  Økt mulighet for å påvirke kommende konkurranse  Levere mer treffsikre løsninger  Vite hvem du konkurrerer med 14 Hvorfor ikke vente til konkurransen kommer

15 Lykke til !


Laste ned ppt "1 Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog Dialogkonferanse AtB, 30. nov 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google