Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NHO Sjøfart – Dialogmøte med Ruter Assisterende direktør Klaus Værnø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NHO Sjøfart – Dialogmøte med Ruter Assisterende direktør Klaus Værnø."— Utskrift av presentasjonen:

1 NHO Sjøfart – Dialogmøte med Ruter Assisterende direktør Klaus Værnø

2 2

3 Hvem er våre medlemmer  30 rederier  420 skip  5.000 sjøfolk 3

4 Hva er våre viktigste arbeidsområder 4 NHO Sjøfarts mål er å sikre at næringen til enhver tid har tilgang på kompetent arbeidskraft. NHO Sjøfarts mål er å oppnå rammebetingelser og utviklingsmuligheter for medlemsrederiene som styrker deres konkurranseevne og lønnsomhet. NHO Sjøfarts mål er at innenriks sjøtransport skal være og oppfattes som natur- og miljøbevisst NHO Sjøfarts mål er at innenriks sjøtransport skal fremstå som et sikkert transportalternativ med et godt arbeidsmiljø for de ansatte i næringen NHO Sjøfarts mål er å heve medlemsrederienes kompetanse på de områder foreningen er engasjert innenfor NHO Sjøfarts mål er å bidra til utredning av teknologiske og organisasjonsmessige problemstillinger av interesse for næringen KOMPETANSEFORSKNING OG UTVIKLING HELSE - MILJØ - SIKKERHET ARBEIDSGIVERPOLITIKKNÆRINGSPOLITIKK YTRE MILJØ

5 Hvor kan vi samhandle smartere? 5 Grov skisse på en anskaffelsesprosess

6 Veien til smartere innkjøp Leverandørutvikling er et samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelses prosesser som utfordrer og utvikler leverandørmarkedet. På den måten kan leverandørene bedre dekke oppdragsgivers fremtidige behov, og dermed sikre en bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. 6

7 Nasjonal dugnad – nasjonale partnere INNOVASJONSAKTØRER •NHD •FAD •MD (Framtidens byer) •HOD •KRD •HDIR •Innovasjon Norge •Forskningsrådet •DIFI STAT •Statsbygg •Forsvarsbygg •Jernbaneverket •Statens Vegvesen •NAV KOMMUNE •Oslo kommune •Bergen kommune •Stavanger kommune 7 PROGRAM- ANSVARLIGE

8 CASE – Lavik Oppedal  Hvem er NHO Sjøfart  Hvem er våre medlemmer  Hva er våre viktigste saker 8 Samferdselsdepartementet gjev Statens vegvesen i oppdrag å lysa ut ein utviklingskontrakt der transportselskapa og verftsnæringa vert inviterte til å konkurrera om den mest energi- og miljøeffektive ferja. Utviklingskontrakten vert lyst ut for riksvegsambandet Lavik-Oppedal på E39 i Sogn og Fjordane. Omsyn til drivstofforbruk og utslepp skal vektleggjast, difor vil til dømes både el-drift og biodrivstoff kunna vera aktuell i konkurransen om oppdraget. I tillegg til miljø- og klimagevinstar vil utviklingskontrakten vera eit viktig bidrag til verfts- og leverandørindustrien, seier samferdselsministeren. Oppstart av ny anbodsperiode på dette sambandet er frå 1. januar 2015.

9 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Utviklingskontrakt for energi- og miljøeffektiv ferje 14. desember 2010 FOR INTERNAL USE ONLY 9 Utvalgskriterier og evalueringsmodell er viktige elementer for at konkurransen om utvikling av den mest energi- og miljøeffektive ferje skal gi de ønskede resultater Juni 1934 Aug. 1935

10 © Det Norske Veritas AS. All rights reserved. Utviklingskontrakt for energi- og miljøeffektiv ferje 14. desember 2010 FOR INTERNAL USE ONLY 10 Evaluering av energi- og miljøeffektivitet. Kvantitative og kvalitative utvalgskriterier som lar seg dokumentere... Hva skal vi velge? EEDI EEOI SO X NO X CO 2 PM kWh/(pbe*nm) Vannsmurt akselhylse Bruk av biologisk nedbrytbar smøremiddel Elektrisk dekksmaskineri Totalvirkningsgrad Drivstofforbruk per transportert enhet Gassdrift Biodiesel Brenselceller Batteridrift gCO 2 /kWh gCO 2 /(pbe*nm)

11 Krav/ Kriterier 11

12 Teknologi for et bedre samfunn Transaksjonell og relasjonell forståelse av kontrakter 12 TransaksjonellRelasjonell Bilder av organisasjon (jf. Morgan 1988) ”Maskin” ”Herredømme” ”Organisme” ”Kultur” ”Politisk system” Bilder av ansatte”Economic man”: Handler ut fra kalkulert egeninteresse, styrt av incentiver ”Social man”: Mennesket som deltaker i fellesskap, fortolker ut fra ulike erfaringer og ståsted Relasjon operatør og leverandør Transitiv makt (makt over andre) Intransitiv makt (makt til å oppnå noe gjennom samhandling, felles verdier og felles identitet) Syn på HMSIncentiv- og målebasert Individualisert Fokus på langsiktig samhandling, kunnskapsdeling og bygging av tillit Medvirkning i utforming og oppfølging av kontrakter Kontraktspesialister og ledelse Alle som er berørt av kontrakten

13 NHO Sjøfarts innspill til dialogkonferansen  Klare tildelingskriterier  Forutsigbart  Målbare  Etterprøvbare  Bruke SSBs kostnadsindeks for innenriks skipsfart  Leverandørene spiller inn forslag til krav/ tildelingskriterier  Ruter inngår som partner i leverandørutviklingsprosjektet 13


Laste ned ppt "NHO Sjøfart – Dialogmøte med Ruter Assisterende direktør Klaus Værnø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google