Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostseminar, styreutvikling v/Leif Frode Onarheim, Norscan Partners AS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostseminar, styreutvikling v/Leif Frode Onarheim, Norscan Partners AS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostseminar, styreutvikling v/Leif Frode Onarheim, Norscan Partners AS

2 Disposisjon Styrets oppgaver Valg av styremedlemmer Styreleders funksjon Hvordan skape tillit, innad og utad Samspill politikk/næringsliv, + Media Hvordan kan bedriften påvirke politikken Styrets ansvar for etikk, samfunnsansvar og kompetanseutvikling

3 Styrets oppgaver Bedriftens hovedmål er lønnsomhet. Styret må sikre at bedriften har klare mål Styret må sikre at bedriften har en god (riktig) ledelse. ”Hire og Fire”. Styret bør sikre ”farfarprinsippet” når Adm.dir skal ansette sine nærmeste ledere. (Ikke kloning av seg selv) Styret må følge opp at vedtak effektuert

4 Valg av styremedlemmer Valg av styre er like viktig som ansettelse av leder. Hva slags kompetanse trenger vi/mangler vi? Sjekke at verdigrunnlaget er forstått. Kreve at nytt styremedlem har tid og interesse for bedriften

5 Styreleders funksjon Styreleder er ansvarlig for ”kulturen” i styret Sørge for at agenda for styremøter og underlagsdokumentasjon sendes i tide slik at medlemmene får lest det grundig Lede møtene etter en plan. Alle må få komme til orde, men likevel styre slik at møtene ikke blir for lange Sørge for rask utsendelse av referater Styreleder skal sikre rollene. IKKE være ”overadministrerende” direktør.

6 Tillit til bedriften Enhver bedrift er avhengig av tillit, både fra kunder, omverdenen og ansatte Styret må sikre at bedriftens mål er kjent, både HMS, kvalitetskrav, hederlighet, lønnsomhet, kundebehandling osv. osv. Styret må påse at ledelsens mediahåndtering bidrar til å skape tillit Styret må sikre varslerfunksjonen.

7 Samspill politikk-næringsliv Bedriftene er avhengig av en god næringspolitikk. Politikere i kommunestyre, fylkesting og storting er våre ombudsmenn, men.. De kan ikke så mye om bedriftenes hverdag! Den beste måte å påvirke/opplære politikere er å presentere konkrete case, vise hvordan regler/påbud og ulike skatter/avgifter påvirker bedriftenes muligheter til utvikling

8 Politikerpåvirkning (forts) Politikere er som folk flest: Er mest opptatt av sitt (neste innlegg i salen) På høringer, eller i kontakten, forsøk å tenke på hvor politikere og du som leder/styre kan ha felles interesse. Bli kjent med ”dine” lokale og sentrale politikere. Da er det lettere å komme i gjennom til de.

9 Styrets utvidede ansvar Tidligere: Hire/Fire daglig leder. Kontroll Nå: Strategi, etiske holdninger, organisasjonsutvikling, omdømmevurdering, eierkontroll

10 MEDIA Mediatrening er viktig, for ledelse og styre Vær ærlig Blir du tatt for noe som du bør svare for: Si alt med en gang. Ikke forsøk å skjule noe. Journalisten har nesten alltid mer på lager til neste dags avis! Be om å fp komme tilbake, og GJØR DET!

11 Etikk, Samfunnsansvar og kompetanseutvikling I tillegg til regnskap og rapporter, hvor står det noe om kompetanseutvikling i selskapet? Etiske holdninger, dilemmatrening ifm bedriftens gråsoner Hvilket ansvar har min bedrift i Samfunnet?


Laste ned ppt "Frokostseminar, styreutvikling v/Leif Frode Onarheim, Norscan Partners AS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google