Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

New Public Management på norsk, byråkratikritikk og byråkratisk håndtverk Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "New Public Management på norsk, byråkratikritikk og byråkratisk håndtverk Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 New Public Management på norsk, byråkratikritikk og byråkratisk håndtverk Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Presentasjon for NTL, Sørmarka, 11.jan. 2016

2 1. Hovedspørsmål1. Hovedspørsmål Hva kjennetegner NPM globalt?Hva kjennetegner NPM globalt? Hva kjennetegner NPM på norsk?Hva kjennetegner NPM på norsk? Litt om klassisk byråkratikritikk og relevansen i dagLitt om klassisk byråkratikritikk og relevansen i dag Litt om ‘the craft of public administration’ – noe egentlig nytt?Litt om ‘the craft of public administration’ – noe egentlig nytt?

3 2. Innholdet i New Public Management globalt2. Innholdet i New Public Management globalt Effektivitet det sentrale hensynetEffektivitet det sentrale hensynet Økt strukturell fragmentering – mer fristilling og mer horisontal spesialiseringØkt strukturell fragmentering – mer fristilling og mer horisontal spesialisering Mer vekt på profesjonell ledelse – ‘let or make the manager manage’Mer vekt på profesjonell ledelse – ‘let or make the manager manage’ Mål- og resultatstyring, rammestyring, resultat- fokus, økt rapportering, insentivsystemerMål- og resultatstyring, rammestyring, resultat- fokus, økt rapportering, insentivsystemer

4 Endret lønns- og personalpolitikk – prestasjons- lønn, kontrakter, ulikheter, midlertidighetEndret lønns- og personalpolitikk – prestasjons- lønn, kontrakter, ulikheter, midlertidighet Konkurranseutsetting, kontrakter om tjenester, del- og helprivatiseringKonkurranseutsetting, kontrakter om tjenester, del- og helprivatisering Mer vekt på brukeren – innflytelse/styring, valg, kvalitetMer vekt på brukeren – innflytelse/styring, valg, kvalitet Kostnadskutt og budsjettdisiplinKostnadskutt og budsjettdisiplin

5 3. NPM på norsk3. NPM på norsk NPM er blitt tilpasset norsk offentlig kultur og resultatet er hybriditet:NPM er blitt tilpasset norsk offentlig kultur og resultatet er hybriditet: Mer samarbeid enn konfrontasjonMer samarbeid enn konfrontasjon Effektivitet balanseres mer mot andre hensynEffektivitet balanseres mer mot andre hensyn Mer vekt på management enn markedMer vekt på management enn marked Tilpasning med fokus på fristilling og mål- og resultatstyringTilpasning med fokus på fristilling og mål- og resultatstyring

6 Trekk ved fristillingen:Trekk ved fristillingen: Fra 90-tallet større frihet for direktorat, tilsyn og statlige selskap – nærmere ‘svensk modell’Fra 90-tallet større frihet for direktorat, tilsyn og statlige selskap – nærmere ‘svensk modell’ Men hele tiden også vilje til sentral styring fra Stortinget og departementeneMen hele tiden også vilje til sentral styring fra Stortinget og departementene Hvis politisk viktig område, modifiseres fri- stillingen – sykehus, NAV, innvandring, politiHvis politisk viktig område, modifiseres fri- stillingen – sykehus, NAV, innvandring, politi

7 Mål- og resultatstyring:Mål- og resultatstyring: Først veldig komplisert system av mål, resultatindikatorer og rapportering/kontrollFørst veldig komplisert system av mål, resultatindikatorer og rapportering/kontroll Nå mer tilpasninger av konseptet –Nå mer tilpasninger av konseptet – Integrert I budsjettarbeidet, mer resultat enn mål, kvalitative indikatorer supplerer kvantitativeIntegrert I budsjettarbeidet, mer resultat enn mål, kvalitative indikatorer supplerer kvantitative Insentivtankegang lite implementertInsentivtankegang lite implementert

8 Mindre vekt på detaljert styring – reflektert i tildelingsbrevMindre vekt på detaljert styring – reflektert i tildelingsbrev Mer vekt på læring og forbedringMer vekt på læring og forbedring Mindre vekt på standardisering og lik bruk – mer vekt på tilpasning til type virksomhet og dens oppgaverMindre vekt på standardisering og lik bruk – mer vekt på tilpasning til type virksomhet og dens oppgaver Mer ‘regelorientert målstyring’Mer ‘regelorientert målstyring’

9 4. Klassisk byråkratikritikk og relevansen i dag4. Klassisk byråkratikritikk og relevansen i dag Offentlig administrasjon er ikke byråkratisk nok:Offentlig administrasjon er ikke byråkratisk nok: Ikke nok hierarkisk, regel-basert og profesjonellIkke nok hierarkisk, regel-basert og profesjonell En fasade som skjuler korrupsjon, upålitelighet, inkompetanse, ineffektivitet og lite kontrollEn fasade som skjuler korrupsjon, upålitelighet, inkompetanse, ineffektivitet og lite kontroll Den parlamentariske styringskjede virker ikkeDen parlamentariske styringskjede virker ikke Ikke egentlig en byråkrati-kritikk – til det er avvikene fra idealmodellen for storeIkke egentlig en byråkrati-kritikk – til det er avvikene fra idealmodellen for store

10 Offentlig administrasjon for byråkratisk:Offentlig administrasjon for byråkratisk: Regler følges for slavisk, gale kulturelle verdier og feil organisasjonsprinsippRegler følges for slavisk, gale kulturelle verdier og feil organisasjonsprinsipp Kritikken avspeiler ofte uenighet om organisasjons- og normative prinsipp, brede holdninger, symboler og legitimitetKritikken avspeiler ofte uenighet om organisasjons- og normative prinsipp, brede holdninger, symboler og legitimitet Ses veldig klart i NPM-inspirerte reformer – mer tro på bruk av markeder og nettverkSes veldig klart i NPM-inspirerte reformer – mer tro på bruk av markeder og nettverk

11 Til forsvar for byråkratiet:Til forsvar for byråkratiet: Hierarki og regler gir handlingskapasitet, effektivitet, orden og forutsigbarhetHierarki og regler gir handlingskapasitet, effektivitet, orden og forutsigbarhet Byråkrati gir økonomisk vekstByråkrati gir økonomisk vekst Byråkrati bidrar til demokratisk likhet – ‘relativt blind’ mht. ressurserByråkrati bidrar til demokratisk likhet – ‘relativt blind’ mht. ressurser Byråkrati en vesentlig del av et demokrati – reflekterer responsivitetByråkrati en vesentlig del av et demokrati – reflekterer responsivitet

12 5. ‘The craft of public administration’5. ‘The craft of public administration’ Utgangspunktet er New Public Governance, eller nettverksstyring i offentlig virksomhetUtgangspunktet er New Public Governance, eller nettverksstyring i offentlig virksomhet Hvilken rolle skal offenlige ansatte spille?Hvilken rolle skal offenlige ansatte spille? Trekkes opp et skille mellom:Trekkes opp et skille mellom: Managerialism og instrumentell rasjonalitetManagerialism og instrumentell rasjonalitet Praktisk, lokal kunnskap – ‘craft’, mener dette er klart nedvurdert og bør fokuseres merPraktisk, lokal kunnskap – ‘craft’, mener dette er klart nedvurdert og bør fokuseres mer

13 Hva menes med ‘craft’ i administrasjonen?Hva menes med ‘craft’ i administrasjonen? Erfaringsbasert kunnskap – basis i formell kunnskap, samt egne og andres erfaringerErfaringsbasert kunnskap – basis i formell kunnskap, samt egne og andres erfaringer Ikke alltid systematisk, ofte kompleks og implisitt, bærere av historie og integritetIkke alltid systematisk, ofte kompleks og implisitt, bærere av historie og integritet Vil variere med type organisasjon, posisjon, oppgaver og tradisjonerVil variere med type organisasjon, posisjon, oppgaver og tradisjoner Gir assosiasjoner til passenhetslogikk og kulturelle verdier i post-NPMGir assosiasjoner til passenhetslogikk og kulturelle verdier i post-NPM


Laste ned ppt "New Public Management på norsk, byråkratikritikk og byråkratisk håndtverk Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google