Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 HVORDAN KAN KOMMUNENE LØSE ” DET GRENSELØSE OPPDRAGET” Langesund 13/3-2008 Harald Danielsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 HVORDAN KAN KOMMUNENE LØSE ” DET GRENSELØSE OPPDRAGET” Langesund 13/3-2008 Harald Danielsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 HVORDAN KAN KOMMUNENE LØSE ” DET GRENSELØSE OPPDRAGET” Langesund 13/3-2008 Harald Danielsen

2 2 Kommunene må ta inn over seg at oppdraget er grenseløst  ”lovpålagte oppgaver ” er et blindspor  Når noen ikke klarer seg selv og ikke får hjelp… blir det et problem for kommunen, lovpålagt eller ei.. Enhver ordfører og rådmanns kongstanke må være at ” alle innbyggere i vår kommune skal ha trygghet for at de får nødvendig hjelp hvis og når de ikke kan ta vare på seg selv …”

3 3 ” ha trygghet for ” er noe annet enn ” føle seg trygge eller ” være fornøyd ”  Opplevelsen er alltid subjektiv og påvirkes av mange forhold  Tilfredshet er tilstede når brøken Erfaring Forventning = 1 eller mer…. Manglende tilfredshet kan altså like gjerne skyldes at forventningene er for høye som at erfaringene er dårlige…

4 4 Kommunene må utvide sin handlingskapasitet for å løse oppdraget  …ikke primært gjennom å overlate oppgavene til andre ( ” New Public Management ” )  …men gjennom å samhandle på ulike måter med andre ( ” Governance ” )

5 5 Handlingskapasiteten kan utvides gjennom…  De ansatte…  Dialog og involvering av innbyggere og brukere  Samarbeid / samhandling med frivillige og frivillige organisasjoner  Samarbeid med andre kommuner  Kontroll over egne inntekter  Innflytelse på egne inntekter

6 6 …de ansatte – den eneste ressurs..  KS sin ” Arbeidsgiverstrategi 2020 – stolt og unik ”  B.Kuvaas, BI, ” Evidensbasert HRM ” ”beste HR-praksis framhever fleksible,autonome og delegerende arbeidsformer som hovedsakelig hviler på medarbeidernes selvregulerte adferd og faktiske ønske om å gjøre en best mulig jobb for organisasjonen..”

7 7 Sju praksiser som kjennetegner vellykkede organisasjoner ( Kuvaas )  Jobbsikkerhet  Selektiv rekruttering  Selvstyrte team og desentralisering som grunnleggende organisasjonsprinsipp  Relativt høye lønninger basert på organisatoriske prestasjoner  Store investeringer i trening og utvikling  Små statusforskjeller  Utpreget deling av informasjon

8 8 …dialog og involvering innbyggere og brukere..  Formell og uformell dialog med og involvering av innbyggere, bedrifter og brukere i samfunnsutviklingsarbeidet og tjenesteutviklingen gjør kommunen til en katalysator for gode krefter…innspillene og tankene blir flere… og forankringen bedre samtidig som kommunen beholder helhetsavveiningene og overordnet demokratisk styring  Gjennom ” Samfunnsbyggingsprosjektet ” i Arendal har vi erfaring for at ”det er noe her”

9 9 …samarbeid / samhandling med frivillige og frivillige organisasjoner..  Kommunenes handlingskapasitet kan på en rekke områder utvides betydelig gjennom målrettet samarbeid og samhandling med frivillige ildsjeler og frivillige organisasjoner  Litt penger og tilrettelegging fra kommunens side kan utløse enorme krefter….

10 10 … samarbeid med andre kommuner  Det er nesten ingen grense for hva kommuner kan samarbeide om gjennom ulike måter å organisere samarbeidet på  Interkommunalt samarbeid effektiviserer tjenestene, øker kompetansen, utvider perspektivene  Gjennom samarbeid kan kommuner gjøre mulig prosjekter og satsinger som ikke ville la seg gjennomføre for en kommune alene

11 11 …kontroll over egne inntekter..  Mange kommuner har gjennom kloke, strategiske handlinger over lang tid skaffet seg inntektsgivende eierposisjoner….disse er stadig under press..  KS eierforum er nylig stiftet, og legger til rette for å arbeide sammen om å utvikle eierstrategier og styrke eierinteressene

12 12 …utvidet innflytelse på egne inntekter  Lokal forankring av kommunenes inntekter vil i langt større grad enn dagens system bidra til å sette velgerne på valg  Ved å gjøre omfanget av kommunens satsinger m.v. til et tema opp imot skattenivået, blir det eierskap til den kommunale virksomheten i langt større grad enn i dag hvor staten nesten fullt ut fastsetter inntektene samtidig som den samme staten bidrar til å skape urealistiske forventninger …

13 13 Kommunene må alltid ha fokus på etikk…  Kommunene driver i tillitsbransjen  Alt kommunen gjør må stå seg for etisk overprøving  En handling i en kommune blir fort en belastning for alle kommunenes omdømme  Immanuel Kant sitt ” Kategoriske imperativ ” er fortsatt en god rettesnor:  …våre handlinger skal være slik at de er riktige for alle i alle situasjoner og stå seg over tid  Mennesket skal alltid betraktes som et mål i seg selv, ikke som et middel for et eller annet formål uansett hvor opphøyet dette formålet måtte være


Laste ned ppt "1 HVORDAN KAN KOMMUNENE LØSE ” DET GRENSELØSE OPPDRAGET” Langesund 13/3-2008 Harald Danielsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google