Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet? Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet? Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet? Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo Foredrag for PF-Senior, 6.okt. 2014

2 1. De langer linjer i utviklingen etter 19451. De langer linjer i utviklingen etter 1945 Sterk vekst i departementer og særlig direktoraterSterk vekst i departementer og særlig direktorater Sterk økning i indre vertikal og horisontal spesialisering – økt fragmenteringSterk økning i indre vertikal og horisontal spesialisering – økt fragmentering Departementene i større grad sekretariat for politisk ledelseDepartementene i større grad sekretariat for politisk ledelse Endret utdannelses- og kjønnsfordelingEndret utdannelses- og kjønnsfordeling

3 Den svenske modellen etablert som den dominerende for direktoratenes tilknytningDen svenske modellen etablert som den dominerende for direktoratenes tilknytning Gerhardsen-doktrinen fra 1955 skapte mange nye direktorater, men dempet fra 1970-talletGerhardsen-doktrinen fra 1955 skapte mange nye direktorater, men dempet fra 1970-tallet Samme tenkning dukker opp med New Public Management-bølgen fra 1990-tallet:Samme tenkning dukker opp med New Public Management-bølgen fra 1990-tallet: Direktorat mer frihet, tilsyn rendyrkes og fristilles og statlige selskap fristilles enda merDirektorat mer frihet, tilsyn rendyrkes og fristilles og statlige selskap fristilles enda mer

4 Viktige reformer siste 10-15 år er hybride og kombinerer NPM og post-NPM:Viktige reformer siste 10-15 år er hybride og kombinerer NPM og post-NPM: Politireform 2000 – nytt direktorat og sammenslåing av distriktPolitireform 2000 – nytt direktorat og sammenslåing av distrikt Immigrasjonsreform 2001 – friere UDI og nytt svært fritt UNE – senere innstramningsforsøkImmigrasjonsreform 2001 – friere UDI og nytt svært fritt UNE – senere innstramningsforsøk Sykehusreform 2002 – mer stat, delegering til regionale/lokale foretak, samt ‘foretakisering’Sykehusreform 2002 – mer stat, delegering til regionale/lokale foretak, samt ‘foretakisering’

5 Tilsynsreformen i 2003 – begrenset utflytting av tilsyn og endring av klageordningTilsynsreformen i 2003 – begrenset utflytting av tilsyn og endring av klageordning NAV-reformen i 2006:NAV-reformen i 2006: Sammenslåing av to direktorat og partnerskap lokalt med sosiale tjenesterSammenslåing av to direktorat og partnerskap lokalt med sosiale tjenester Reorganisert i 2008 mot mer regionalisering og intern spesialisering – svekket lokalt nivåReorganisert i 2008 mot mer regionalisering og intern spesialisering – svekket lokalt nivå Har gått fra ‘en dør til tre kanaler’Har gått fra ‘en dør til tre kanaler’

6 2. Hvordan sikre politisk styring og faglig/institusjonell autonomi samtidig?2. Hvordan sikre politisk styring og faglig/institusjonell autonomi samtidig? Vært vanskelig avveining helt siden 1814Vært vanskelig avveining helt siden 1814 Med NPM endres balansen mer i retning autonomiMed NPM endres balansen mer i retning autonomi Tendens til at politisk ledelse mister innflytelse og informasjon, men ‘får skylda’Tendens til at politisk ledelse mister innflytelse og informasjon, men ‘får skylda’ Bør ministeransvarsprinsippet endres?Bør ministeransvarsprinsippet endres?

7 Men flere faktorer modifiserer denne utviklingen:Men flere faktorer modifiserer denne utviklingen: Styringssystemene er fleksible og gir potensiale til styring, hvis politisk viljeStyringssystemene er fleksible og gir potensiale til styring, hvis politisk vilje Politisk og administrative ledelse oftest i god samforståelse mht. sine respektive rollerPolitisk og administrative ledelse oftest i god samforståelse mht. sine respektive roller En kritisk offentlighet, inkludert media, er opptatt av å plassere ansvar sentraltEn kritisk offentlighet, inkludert media, er opptatt av å plassere ansvar sentralt

8 3. Er sentralforvaltningen riktig dimensjonert eller har den for mange oppgaver?3. Er sentralforvaltningen riktig dimensjonert eller har den for mange oppgaver? Svaret på det ikke objektivt, men ofte avhengig av politisk og normativt ståstedSvaret på det ikke objektivt, men ofte avhengig av politisk og normativt ståsted Drivkrefter for ekspansjon både indre og ytre:Drivkrefter for ekspansjon både indre og ytre: Særlig ønsker fra politisk ledelse og Stortinget bidrar, men også fra administrativ ledelseSærlig ønsker fra politisk ledelse og Stortinget bidrar, men også fra administrativ ledelse Interessegrupper, media og internasjonale forhold bidrar også i betydelig gradInteressegrupper, media og internasjonale forhold bidrar også i betydelig grad

9 4. Er staten for mye opptatt av kontroll og rapportering?4. Er staten for mye opptatt av kontroll og rapportering? Dette endrer seg betydelig med NPM og innføringen av mål- og resultatstyringDette endrer seg betydelig med NPM og innføringen av mål- og resultatstyring Økonomiske ideer bak – prinsipal-agentØkonomiske ideer bak – prinsipal-agent Går fra uformell og tillitsbasert samhandling til formalisert og mistillitsbasertGår fra uformell og tillitsbasert samhandling til formalisert og mistillitsbasert Alt for sterk økning i fokus på klare mål, midler, rapportering og insentiver?Alt for sterk økning i fokus på klare mål, midler, rapportering og insentiver?

10 5. Har vi en sentralforvaltning som bidrar til demokratiet?5. Har vi en sentralforvaltning som bidrar til demokratiet? Ja, ganske klart:Ja, ganske klart: Politisk ledelse i departementene god kontroll over departement og underliggende etaterPolitisk ledelse i departementene god kontroll over departement og underliggende etater Faglig kompetent administrativt apparat arbeider på vegne av politisk ledelseFaglig kompetent administrativt apparat arbeider på vegne av politisk ledelse Gjensidig respekt og klar rolleforståelse i systemetGjensidig respekt og klar rolleforståelse i systemet

11 Ja, men med noen forbehold:Ja, men med noen forbehold: Økt makt til administrasjon, tilsyn og statlige selskap er utfordrende for politisk ledelseØkt makt til administrasjon, tilsyn og statlige selskap er utfordrende for politisk ledelse Vanskelig å reise debatt om mer direkte ansvar for det administrative apparatetVanskelig å reise debatt om mer direkte ansvar for det administrative apparatet Trenger man en forenkling av administrativt apparat og en klargjøring av dets oppgaver?Trenger man en forenkling av administrativt apparat og en klargjøring av dets oppgaver? Trenger vi en redemokratisering?Trenger vi en redemokratisering?


Laste ned ppt "Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet? Professor Tom Christensen, Institutt for statsvitenskap, Universitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google