Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SSØ-dagen 091 Hva er forholdet mellom kontroll og utvikling? – Om forvaltningens evalueringer og Riksrevisjonens kontroll Eksp. sjef Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SSØ-dagen 091 Hva er forholdet mellom kontroll og utvikling? – Om forvaltningens evalueringer og Riksrevisjonens kontroll Eksp. sjef Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 SSØ-dagen 091 Hva er forholdet mellom kontroll og utvikling? – Om forvaltningens evalueringer og Riksrevisjonens kontroll Eksp. sjef Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen

2 SSØ-dagen 09 2 Evalueringer er det mest stemorderlig behandlede element i styringsmodellen for norsk statsforvaltning. Kravene er legio, men: Evalueringer er det mest stemorderlig behandlede element i styringsmodellen for norsk statsforvaltning. Kravene er legio, men: Gjennomføring av evalueringer i forhold til de krav som er satt er tilfeldig Gjennomføring av evalueringer i forhold til de krav som er satt er tilfeldig Tilnærming og metodikk er lite koordinert Tilnærming og metodikk er lite koordinert Det er alt for lite kunnskap om bruk av evalueringer i forvaltningen Det er alt for lite kunnskap om bruk av evalueringer i forvaltningen

3 SSØ-dagen 09 3 Evalueringer er det mest stemorderlig behandlede element i styringsmodellen for norsk statsforvaltning. Kravene er legio, men: Evalueringer er det mest stemorderlig behandlede element i styringsmodellen for norsk statsforvaltning. Kravene er legio, men: Ledelsens bruk av resultatene fra evalueringene er svært varierende Ledelsens bruk av resultatene fra evalueringene er svært varierende Få virksomheter bruker evalueringer systematisk som del av internstyringen Få virksomheter bruker evalueringer systematisk som del av internstyringen Få departementer har et bevisst forhold til bruk av evalueringer som ledd i den strategiske styringen av underliggende virksomheter Få departementer har et bevisst forhold til bruk av evalueringer som ledd i den strategiske styringen av underliggende virksomheter

4 SSØ-dagen 09 4 Hvordan bruker Riksrevisjonen forvaltningens evalueringer som kilde i egen revisjon? Årlig revisjon: Riksrevisjonen skaffer oversikter over de evalueringer som er gjennomført (systemkontroll) Årlig revisjon: Riksrevisjonen skaffer oversikter over de evalueringer som er gjennomført (systemkontroll) Årlig revisjon: I enkelte tilfelle gjennomgås substansen i rapporteringen, i første rekke dersom det er gjort en evaluering som direkte treffer tema for årlig revisjon (substanskontroller) Årlig revisjon: I enkelte tilfelle gjennomgås substansen i rapporteringen, i første rekke dersom det er gjort en evaluering som direkte treffer tema for årlig revisjon (substanskontroller) Forvaltningsrevisjoner: Mer systematisk gjennomgang av relevante evalueringer, både i regi av forvaltningen selv, forskningsmiljøer etc. Mer henvisning enn som bruk som revisjonsbevis Forvaltningsrevisjoner: Mer systematisk gjennomgang av relevante evalueringer, både i regi av forvaltningen selv, forskningsmiljøer etc. Mer henvisning enn som bruk som revisjonsbevis Men: Riksrevisjonen bruker i for liten grad informasjon fra evalueringene som del av egen revisjon Men: Riksrevisjonen bruker i for liten grad informasjon fra evalueringene som del av egen revisjon

5 SSØ-dagen 09 5 Hva kan Riksrevisjonens kontroll tilføre ut over det som fremgår av forvaltningens evalueringer Riksrevisjonens kontroll tar utgangspunkt i Stortingets vedtak og forutsetninger, og måler resultater i forhold til dette Riksrevisjonens kontroll tar utgangspunkt i Stortingets vedtak og forutsetninger, og måler resultater i forhold til dette Riksrevisjonen har alltid et styringsperspektiv, og forklarer avvik i forhold til økonomiregelverkets bestemmelser Riksrevisjonen har alltid et styringsperspektiv, og forklarer avvik i forhold til økonomiregelverkets bestemmelser Riksrevisjonen tydeliggjør revisjonskriterier, og gjør eksplisitte normative vurderinger Riksrevisjonen tydeliggjør revisjonskriterier, og gjør eksplisitte normative vurderinger

6 SSØ-dagen 09 6 Hva kan Riksrevisjonens kontroll tilføre ut over det som fremgår av forvaltningens evalueringer Riksrevisjonens revisjoner utgjør ekstern revisjon, inngår i den parlamentariske ansvarskontrollen, og stiller departementer og virksomheter til ansvar Riksrevisjonens revisjoner utgjør ekstern revisjon, inngår i den parlamentariske ansvarskontrollen, og stiller departementer og virksomheter til ansvar Riksrevisjonen leter etter feil Riksrevisjonen leter etter feil Særlig utfordring for Riksrevisjonen: Balansere mellom hensynet til utvikling og hensynet til kontroll Særlig utfordring for Riksrevisjonen: Balansere mellom hensynet til utvikling og hensynet til kontroll

7 SSØ-dagen 09 7 Kontroll Utvikling Revisjon Evalueringer To grøfter: For mye fokus på utvikling, og for mye fokus på kontroll

8 SSØ-dagen 09 8 Hvorfor bruker ikke Riksrevisjonen forvaltningens evalueringer mer i sin revisjon? Revisjonsstandardene stiller strenge krav ved revisors bruk av andre eksperters arbeid (må ofte være samkjørt underveis) Revisjonsstandardene stiller strenge krav ved revisors bruk av andre eksperters arbeid (må ofte være samkjørt underveis) Evalueringene har ofte et annet utgangspunkt enn Riksrevisjonen (ref. utvikling vs. Kontroll) Evalueringene har ofte et annet utgangspunkt enn Riksrevisjonen (ref. utvikling vs. Kontroll) Evalueringene bygger ofte på annen metodikk enn Riksrevisjonen Evalueringene bygger ofte på annen metodikk enn Riksrevisjonen

9 SSØ-dagen 09 9 Hvorfor bruker ikke ledelsen evalueringer og Riksrevisjonens kontroll mer i styring av virksomhetene? Norsk styringstradisjon bygger på tillit. Man er redd for å introdusere kunnskap som utfordrer det virkelighetsbildet som gis f. eks. av underliggende etat Norsk styringstradisjon bygger på tillit. Man er redd for å introdusere kunnskap som utfordrer det virkelighetsbildet som gis f. eks. av underliggende etat Evalueringer og revisjonsresultater stiller ofte krav til strategisk omlegging og bruk av nye virkemidler. Det er det motstand mot. Evalueringer og revisjonsresultater stiller ofte krav til strategisk omlegging og bruk av nye virkemidler. Det er det motstand mot. Ledelsen aksepterer ikke de resultater som fremkommer fra evalueringer og revisjon. Ledelsen aksepterer ikke de resultater som fremkommer fra evalueringer og revisjon.

10 SSØ-dagen 09 10 Mener Riksrevisjonen at forvaltningens evalueringer er av god nok kvalitet? Norsk offentlig forvaltning er preget av profesjonalitet, åpenhet og interessse for ny kunnskap Norsk offentlig forvaltning er preget av profesjonalitet, åpenhet og interessse for ny kunnskap Vi har ikke noe grunnlag for generelt å kritisere kvaliteten på forvaltningens evalueringer Vi har ikke noe grunnlag for generelt å kritisere kvaliteten på forvaltningens evalueringer Konstaterer samtidig at det er forskjeller i formål og metodikk som gjør at revisjon og evaluering fortsatt ikke spiller på samme bane Konstaterer samtidig at det er forskjeller i formål og metodikk som gjør at revisjon og evaluering fortsatt ikke spiller på samme bane For læring og utvikling vil det være en fordel med en stkere konvergens mellom revisjon og evalueringer i forvaltningen For læring og utvikling vil det være en fordel med en stkere konvergens mellom revisjon og evalueringer i forvaltningen

11 SSØ-dagen 09 11 Større grunnlag for konvergens mellom revisjon og evalueringer Større utveksling av kunnskap om tilnærming og metode på tvers av miljøene Større utveksling av kunnskap om tilnærming og metode på tvers av miljøene Større utveksling av mellom personell fra evaluering og revisjon Større utveksling av mellom personell fra evaluering og revisjon Større bruk av evalueringer som direkte input til revisjoner Større bruk av evalueringer som direkte input til revisjoner


Laste ned ppt "SSØ-dagen 091 Hva er forholdet mellom kontroll og utvikling? – Om forvaltningens evalueringer og Riksrevisjonens kontroll Eksp. sjef Jens Gunvaldsen, Riksrevisjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google