Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltning for demokrati og fellesskap Fagseminar AFIN 16. september.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltning for demokrati og fellesskap Fagseminar AFIN 16. september."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltning for demokrati og fellesskap Fagseminar AFIN 16. september

2 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

3 De politiske målene for meldinga Oppgjør med forvaltningspolitisk retning (”NPM”) –Konkurranseutsetting og privatisering –Oppsplitting og fristilling -> Fragmentering –Avpolitisering, teknokratisering og armlengdes avstand –Analogier fra næringslivet - ”intern markedsretting” Forvaltninga som et demokratisk redskap –Politisk styring, samordning og helhet –Embetsdyder - ”Pusse arvesølvet” – rett, etikk … –Brei deltakelse fra folk, brukere og ansatte –Gjengangere: deling, kunnskap, IKT, miljø … Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 3

4 Konsekvenser for forvaltningspolitikken (i lys av utviklingstrekk og rammebetingelser) Ikke store strukturelle reformer som ”løsning” –Rommet for utskilling er uttømt – kjernen står igjen –Fornying innenfra: forbedringer ”vertikalt og horisontalt” –Mål – middelorientert pragmatisme –Sammenheng og helhet Forvaltningsverdier For innbyggerne og fellesskapet Bedre organisering Bedre styring og samordning Medarbeiderskap, medbestemmelse og medvirkning Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 4

5 Felles politikk – individuelle løsninger? Konstitusjonelt statsrådsansvar – sektoransvar og etatsansvar: ”Andre” enn FAD gjennomfører Variasjon i oppgaver, formål og målgrupper: Løsningene må variere Brukerretting og deltaking: Delegasjon = variasjon Formålstjenelig, effektiv og samordna: Sentral politikk for desentrale løsninger Arbeidsgiverpolitikk og ledelse – ”Medarbeiderskap”: Lokalt ansvar og rom Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 5

6 Forvaltningsverdiene Demokrati ovenfra og nedenfra Rettstryggleik Fagleg integritet Effektivitet Fornyings- og administrasjonsdepartementet

7 ... innbyggerne og fellesskapet.. respekt, kvalitet, effektivitet, tidsbruk, tilgjengelighet, samordning, forenkling, kommunikasjon, språk.. Brukerretting og medvirkning Direkte og indirekte innflytelse Plikt til å kjenne brukernes behov, ikke bare ”faglige standarder” Behovet for felles tiltak og arbeid på tvers Veiledning, brukerundersøkelser, felles arenaer, offentlighet, innbyggerundersøkelse… På nett … elektroniske tjenester, digitale kanaler, deltaker- og delingskultur Rettssikkerhet og reguleringspolitikk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 7

8 En bedre organisert stat Politisk styring Ryddig organisering Krav til utredning før omstilling og omorganisering 9 prinsipper skal sikre fornuftig organisering Fornyings- og administrasjonsdepartementet

9 Politisk styring og samordning Mål- og resultatstyring som politisk verktøy –Ikke teknikk, men prioritering, mål, resultater –Etatsstyring er delegering og styring ikke abdikasjon Oppnå større mål enn egne Hva er samordning - og hvem gjør det? –De ”store” samordningsprosessene: Regjeringa –De ”små” samordningsprosessene: –Begge tjene: Ikke et samordningsproblem –”Kostnadsfrie” bidrag til andres mål: Informasjons- og styringsproblem og et samordningsproblem –Reduserer egen måloppnåing = Målkonflikt som er politikk Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 9

10 Samme mål med ulik begrunnelse? Forståelsesramme 1Forståelsesramme 2 God politisk styring Mindre politikk Armlengdes Politisk styring av samfunnsutvikling Ressursutnytting Produktivitet Mindre ressursbruk Skattelette Resultateffektivitet og allokeringseffektivitet Omfordele Brukerretting Skreddersøm Kontrakt ”Supermarked” – kunde Dekke behov Fordele goder Velferd - folkemakt Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 10

11 eForvaltning = Forvaltning IT er blitt viktigere i forvaltningen: –Tjenesteyting –Myndighetsavgjørelser –Informasjonsformidling Prosessforbedring Automatisering Selvbetjening Organisatorisk effektivisering og reorganisering av tjenesteproduksjon Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 11

12 Forvaltning for fellesskapet –Brukerrettet og åpen –Rettssikkerhet –Enkelt etterlevbart regelverk –Nettbasert kommunikasjon med innbyggere og næringsliv –Web 2.0 – Endrede samhandlingsformer –Elektroniske tjenester – Helhet og selvbetjening –Deltaker- og delingskultur –Motvirke digitale skiller Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 12

13 Styring og samordning IKT for samordning og samordning av IKT –Digital informasjonsutveksling med og mellom offentlige virksomheter –Gjenbruk av informasjon på tvers –Økt behov for samhandling på horisontalt og vertikalt –IKT som omstillingsvirkemiddel –IKT-drevet endring av lovteknikken –Helhet, samarbeid og felles tiltak –Behov for gjenbruk av IKT-investeringer –Standardisering –Arkitekturprinsipper –Kvalitetssikring –Økt fokus på felles IKT-løsninger Fornyings- og administrasjonsdepartementet Side 13

14 I dag eit stort lappeteppe Arkitekturprinsipp gir enklere kjøreregler Fellesløsninger Gjenbruk Delingskultur Fornyings- og administrasjonsdepartementet Noreg blir ett IKT-rike


Laste ned ppt "Forvaltning for demokrati og fellesskap Fagseminar AFIN 16. september."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google