Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Visjon for bergensskolen: «Kompetanse for alle i mulighetens skole»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Visjon for bergensskolen: «Kompetanse for alle i mulighetens skole»"— Utskrift av presentasjonen:

1 Visjon for bergensskolen: «Kompetanse for alle i mulighetens skole»

2 Velkommen til foreldremøte for 8. trinn Onsdag 26. august 2015 kl. 18:30-20:00

3 Tidsplan for møtet Kl. 18.30- 19.15: Felles informasjon ved rektor og avdelingsleder auditoriet, rom 211 Kl. 19.30-20.00: Trinnvise klassemøter på klasserommene med valg av klassekontakter

4 Saker:  Presentasjon av lærerne  Informasjon fra skolen  Permisjoner/fravær  Valgfag  Årsplan  Rådsorgan ved skolen SU- SMU- FAU

5 Lærerne på trinnet 8a og 8b Holger Vikdal Hilde Haavardstun Kamilla Systaddal 8c og 8d Kristin Molvik Maria Ladstein Kyrre Myklebust Faglærere: Mihaela Kvamme, Annbjørg Lindvik, Kristoffer L. Haugland, Gro Sørgård, Johan Kvaløe, Halldis Krossnes, Henrik Dørum, Inger Johanne Kibsgård Kontaktlærere:

6 Skolens ordensreglement: Kommunal forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. En paragraf gjelder lokalt for Blokkhaugen skole( §9-1, 9-2) Er lagt ut på skolen sin hjemmeside.

7 Blokkhaugen skole Antall elever ca. 272 elever 3 klasser på 9.- og 10 trinn: 4 klasser på 8.trinn Personale: 30

8 Praktisk informasjon:  Trafikksikkerhet til og fra skolen.  Vi ser at dere ikke kjører elevene opp bakken.  Kantine,  9.trinn har ansvaret

9 Permisjon for elever: Bruk av meldebok og e-post www.bergensskolen.no/blokkhaugen www.bergensskolen.no/blokkhaugen Elevpermisjon (utover to dager): Vårt eget papirskjema eller søke digitalt på www.bergensskolen.no/blokkhaugen (tjenester og skjema) MinID www.bergensskolen.no/blokkhaugen Pr 1.10. 2013: Ny kommunal permisjonsforskrift Pr 1.10. 2014: Revisjon av Bergensstandarden for permisjon fra grunnskole opplæringen

10 Karakterer/terminer/tentamen Karakterer –Lav kompetanse: 1-2 –Middels kompetanse: 3-4 –Høy kompetanse: 5-6 Terminer Fra 17. august til 17. januar Fra 18. januar til 17. juni Tentamen Tretimers prøver dette første året.

11

12 Årsplan og arbeidsplan Elevene får ny arbeidsplan hver 2. uke –På hjemmesiden under overskriften «Fra Its learning» Årsplanen ligger under skolens planer.

13 Valgfag Elevene skal ha 1,5timer pr uke Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes.

14 It´s learning Elevdashbord Foreldredashbord Foreldretilgang gjennom MinID Karakterer Fravær Orden og oppførsel

15 Utviklingssamtaler Uke 44 Foresatte og elev –20 minutter pr. samtale –Elevsamtale i forkant

16 –Noen er plukket ut fra 8.trinn og de er med i nasjonal skriveprøve og pilotering i regning. –Nasjonale prøver i engelsk, lesing og regning - 8. og 9. trinn fra 14. september til 9. oktober Kartleggingsprøver

17 Utdanningsvalg Nytt fag med læreplan og formålet er: –Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger

18 Skolehelsetjenesten Helsesøster Kjersti Møgster til stede på Blokkhaugen skole: 8.trinn; helsesamtale Tirsdager i ulik uke fra 08.00-15.00 og torsdager fra kl. 08.00-15-00 Mail adr: helsestasjoner.asane@bergen.kommune.no tlf : 53039921 helsestasjoner.asane@bergen.kommune.no Åpen dør for elevene torsdager fra: 13.30- 15.00

19 Rådsorgan ved skolen SU –Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert SMU –Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. FAU – Alle foreldre som har barn på skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU). Elevråd –En viktig del av det systematiske skolemiljøarbeidet er involveringen av elevene og brukerorgan ved skolen.

20 FAU Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. FAU skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. FAU er hjemlet i opplæringsloven § 11-4. Oppgaver for FAU Jobbe for et godt skolemiljø Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker Arrangere samlinger for foreldre og lærere Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

21 SU - Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Hvem deltar i utvalget? elevene To representanter for foreldrerådet (lederen av FAU skal være den ene av disse to) skolens ansatte skolens ledelse kommunen

22 SU kan uttale seg om følgende Forslag til budsjett Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Skolevurdering Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Skoleskyss Trafikkforholdene og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet

23 SMU Hva er formålet med et skolemiljøutvalg? øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet gi råd til skolen om skolemiljøet - ikke fatte bindende vedtak be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg etter opplæringsloven kapittel 11.

24 Hva kan utvalget påvirke og bidra med? godt fysisk miljø godt psykososialt miljø ordensreglement brukerundersøkelser be om tiltak for å bedre forhold ved skolen trivselstiltak

25 Elevrådet Elevane skal engasjerast i planlegginga og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen. Skolen skal legge til rette oppgaver for elevene etter det som er naturlig for det enkelte årstrinnet. Elevrådet kan utnevne to skolemiljørepresentanter for å ivareta elevene sine interesser overfor skolen og myndighetene i saker som har med skolemiljøet å gjøre. Skolemiljørepresentantene deltar i planlegging og gjennomføring av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen i den grad det vedkommer skolemiljøet for elevene.

26 Gleder oss til videre samarbeid med dere.


Laste ned ppt "Visjon for bergensskolen: «Kompetanse for alle i mulighetens skole»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google