Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte for trinn

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte for trinn"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte for 5.- 7.trinn

2 Plan for møtet Kl : Felles informasjon ved avdelingsledere og rektor Kl : Trinnvise møter 5.trinn: 5a: rom 6 og 5b: rom 8 6.trinn: rom 11 7.trinn: rom 14

3 Eidsvåg skole 2012-13 473 elever SFO – 175 barn Personale: 63
Antall elever på 1. – 4. trinn: 5.trinn: 35 6.trinn: 51 7.trinn: 51 I alt:

4 Ledelse og administrasjon:
Rektor: Linda Stub Nilsen Avdelingsleder SFO: Aslak Raknes Avdelingsleder tr: Unni Wefring Avdelingsleder tr: Randi Eide Avdelingsleder tr: Martin Aas/ Håkon Jelstad Rådgivere: Torhild Sletten Korsnes (b.tr), Sigrid F. Bøthun (ung.tr) Konsulent: Nina Fonnes Helsesøster: Hildegunn Kvåle (tirsdager og fredager)

5 Lærere på 5.-7.trinn 5.trinn:
Kontaktlærere: Kjersti Iversen, Marie Brækkan Fag- /timelærere: Tom Kjærstad, Bodil Strømsnes, Kristina Hasselgren 6.trinn: Kontaktlærere: Anne Kristin Helland, Marita Rusten Fag-/timelærere: Torhild Korsnes, Tom Kjærstad, Lasse Papp, Randi Eide

6 Lærere på 5.-7.trinn 7.trinn:
Kontaktlærere: Nina Wiesener, Christian Egeberg Fag-/timelærere: Lasse Papp, Geir Helland, Helge Olsen, Tom Kjærstad, Randi Eide

7 Assistenter på 5.-7.trinn 5.trinn: Kari Nessen, Kari Hjørnevik

8 Oversikt over organisasjonen:

9 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
«Sammen for kvalitet» Satsingsområder i perioden: - lesing - realfag med hovedvekt på regning som grunnleggende ferdighet - kommunikasjon

10 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Verktøy for å nå målene: Klasseledelse Vurdering for læring Sosial kompetanse/psykososialt læringsmiljø Pedagogisk ledelse Skolen som lærende organisasjon

11 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Lesing: Leseutviklingsplan trinn LeseLos - Systematisk observasjon av elevens leseutvikling - Hovedområder: Mål, førforståelse, koding, ordforråd, leseforståelse og metakognisjon

12 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Realfag med vekt på regning som grunnleggende ferdighet: Regning: Grunnleggende ferdighet Regning i alle fag Et økt fokus Ny fagplan > lokale planer

13 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Kommunikasjon: Skolen setter opp egne mål/standarder Lokale tilpasninger Mulige fokusområder: - språk - samarbeid hjem- skole

14 Plan for kvalitetsutvikling for bergensskolen 2012-16
Sosial kompetanse og psykososialt læringsmiljø: Elevrådene Handlingsplan mot mobbing Sosial handlingsplan

15 Digital kompetanse Grunnleggende ferdighet Alle fag
Digital kompetanseplan tr Digital kompetanseprøve 5.trinn Sosiale medier

16 It´s learning Læringsplattform Funksjon Brukernavn og pålogging
Foreldretilgang; MinID

17 Nasjonale prøver: Normerte prøver Høst 2012 Lesing (papirprøve)
Engelsk (digital) Regning (digital) Obligatoriske prøver Fritak

18 Skolens hjemmeside Hjemmesidens funksjon

19 Skolens informasjonshefte
Under utarbeidelse for skoleåret Interaktivt På skolens hjemmeside

20 Skolens ordensreglement:
En forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen Ett avsnitt som gjelder lokalt for Eidsvåg skole På skolens hjemmeside

21 Permisjon for elever: Bruk av meldebok og epost
Utover 3 dager: Søke digitalt på (tjenester og skjema) MinID

22 Samarbeid med HiB, UiB og HiSF:
Øvingsskole Praksisperioder vår og høst Observasjon/ praksis/ veiledning

23 Praktisk informasjon:
Kjøring til – og fra skolen Sykling til- og fra skolen Kildesortering Miljøpatrulje

24 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St
Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31 Departementet mener at skolens ansvar er dette: Skolen har det faglige ansvaret for opplæringen, og lærerne har den faglige og pedagogiske kompetansen Skolen skal klargjøre skolens mål, innhold og arbeidsformer og hvilke rettigheter og plikter elever og foresatte har Skolen skal dokumentere og informere de foresatte om elevenes læring og utvikling Skolen skal bidra til utvikling av elevenes sosiale ferdigheter og skape et godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring Skolen skal støtte foresatte i deres oppdragelse av barna Skolen har ansvar for å legge til rette for et godt samarbeid med hjemmene

25 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St
Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole Jfr. St. meld. 31 Departementet mener at foresattes ansvar er dette: Foresatte har hovedansvaret for sine barns opplæring De foresatte har ansvar for daglig omsorg De foresatte har ansvar for at barna møter forberedt på skolen, og med mat og egnet påkledning De foresatte skal se til at barna gjør leksene sine De foresatte skal holde seg orientert om sine barns skolesituasjon De foresatte har best kjennskap til sine barn og bør derfor gi skolen del i denne De foresatte skal være kjent med skolens regelverk og bidra til at barna respekterer dette

26 Skole- hjem- samarbeid: Ansvarsfordeling mellom hjem og skole
Informasjonsflyt Kommunikasjon Medium

27 Visjon for bergensskolen:
«Kompetanse for alle i mulighetens skole»


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte for trinn"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google