Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogmøte for økonomiansvarlige hos Fylkesmannen Onsdag 9. mars 2016 Flyktingesituasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogmøte for økonomiansvarlige hos Fylkesmannen Onsdag 9. mars 2016 Flyktingesituasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogmøte for økonomiansvarlige hos Fylkesmannen Onsdag 9. mars 2016 Flyktingesituasjonen

2 Kommunen 14.906 innbyggere, landbrukskommune Innbyggervekst siste år, 110, innflytting Mange jobber i annen kommune Få unge og mange gamle innbyggere Del av Gjøvik-regionen Intensjonsavtale med Gjøvik og Vestre Toten Omtrent i 0 ved revidert inntektssystem Taper på strukturkriteriene

3 Flyktningesituasjonen med ”økonomiøyne” ”Økonomiøyne” Tilskudd til integrering, utgifter til bosetting og introduksjon, andre øremerkede tilskudd Ikke regnskap - Ikke regnet på ”lønnsomhet” Avviser å lage flyktningeregnskap Innbygger, er inne i skatt og rammetilskudd Kapasitet i kommunen

4 Østre Toten og bosetting Statlige asylmottak – Toten statlige mottak, 230 plasser – Starum transittmottak for mindreårige gutter, 80 plasser – Skjeppsjøen, omsorgssenter, for mindreårige, 15 plasser – Driver ikke egne mottak Bosetting av flyktninger Familiegjenforening Enslige mindreårige Kommunen må være i stand til å ta imot på en god måte Boligsituasjonen Organaisering: Læringssenteret (Voksenopplæring og Flyktningetjenesten) Flyktningetjenesten, tidligere en del av NAV Flyktningetjenesten vs Integrering

5 Flyktningevedtak for 2016 Anmodningsbrev juli og november Prosessen høsten 2015 Budsjett 2016 i oktober Behandling I og II etter nytt anmodningsbrev og slik situasjonen utviklet seg Sak, beskrevet et ”case”, inkl økonomi Vedtak i kommunestyret januar 2016

6 Caset beskrevet i 2016-saken Basert på erfaring fra tidligere år, Tallfakta fra IMDI om hvem som sitter å venter på bosettingskommune, Enslig voksen, voksne med barn, barnehagebarn og grunnskoolebarn Inntekter o Sum integreringstilsudd, og tilskudd til opplæring, barnehagetilskudd og ekstratilskudd og andre tilsudd Også overordnet økonomi, når bosatte er registrert som innbygger, i inntektssystemet, beskrevet når og med hva

7 Case 2016 utgifter Kartlegging i enhetene: Læringssenteret, bosetting og introduksjon Barnehagene Grunnskole Barnevern Helsestasjonstjenesten NAV Rus og psykiatri Lege Bygg og eiendom Behov for boliger Andre kommunale enheter

8 Case 2016 (III) Tallene illustrerer inntekter og utgifter med et overskudd for 2016 Utfordringen kommer om bosatte ikke kommer ut i utdanning eller i arbeid Temaet ”integrering” er tatt inn i plan- og styringssystemet i tilknytning til arbeidet med revisjonen av kommuneplanen, nå i avlsuttende fase Beskrivelse av situasjonen, internasjonalt, nasjonalt og lokalt Kommuneplanen har integrering som tema og har mål om dette Oppfølginger i handlingsprogrammet, økonomiplanen og årsbudsjettet. Dette skal følges opp av alle kommunens enheter og tjenester

9 Hva om Tallene hadde blitt annerledes? Om regnestykket hadde gitt underskudd, hva ville da utfallet blitt? Utfordringen etter introduksjonen er over Utdanning, arbeid, NAV

10 Historikk Tall – 2015 og tidligere 20 personer, og for 2016 - 2019 – 2015 revidert 30 personer, inkl. familiegjenforening Holdninger Til og fra regnskapsfond ”Legitimert” behov for utgiftsøkningen i enheters driftsbudsjett

11 Antall bosatte i ØTK 201119 201211 201317 201416 201530 201645 pluss familiegjenforening 2017Tatt stilling til enslige mindreårige

12 Oppsummeirng Ta imot flyktninger: – Generell kommunal økonomi – Størrelsen på integreringstilskudd mm – Boligsituasjon – Vår egen evne til å integrere, utdanning, jobb, NAV – Mindreårige asylsøkere, en utfordring Kostnader blir for dårlig kompensert Ingen erfaring Har forpliktet oss til å vurdere dette KS har bedt regjeringen – Vurdere refusjonsordningen for barnevernskostnader – Se på insentiver – Økte tilskuddet til denne gruppen

13 Tillegg (under tvil) Inntektssystemet Skatt og rammetilskudd Rammetilsudd, inntektsutjamning og utgiftsutjaming Tre svært aktuelle kriterier i utgiftsutjamning – Innvandrere 6-15 år ekskl. Skandinavia – Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl. Skandinavia – Flyktninger uten integreringstilskudd – ØTK underrepresentert – Hvis:

14

15

16

17

18

19

20 Tillegg (II) Hvis Østre Toten hadde like mange som folketallet skulle tilsi, sammenlignet med landets fordeling: Utslag i inntektssystemets utgiftsutjamning Utslag i skatt/rammetilskuddets inntektsutjamning Hva med egen kapasitet?

21 Avslutning Økt bosetting i 2016 Økte inntekter mer enn økte utgifter Sikre inntekter i en 5 årsperiode, forutsatt at De som bosettes ikke flytter, og det gjør de! Budsjettering av overskuddet, f eks Avsetning til fond til ”øremerket behov i framtida” Eller vil noen påberope seg behov og rett til en andel av dette?? Slik er det hele tiden!


Laste ned ppt "Dialogmøte for økonomiansvarlige hos Fylkesmannen Onsdag 9. mars 2016 Flyktingesituasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google