Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKVOs landskonferanse 11.-13. oktober 2006 Voksenopplæringens plass i det kommunale integreringsarbeidet Statssekretær Libe Rieber-Mohn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKVOs landskonferanse 11.-13. oktober 2006 Voksenopplæringens plass i det kommunale integreringsarbeidet Statssekretær Libe Rieber-Mohn."— Utskrift av presentasjonen:

1 IKVOs landskonferanse 11.-13. oktober 2006 Voksenopplæringens plass i det kommunale integreringsarbeidet Statssekretær Libe Rieber-Mohn

2 2 Kommunenes ansvar Bosette flyktninger Sørge for introduksjonsprogram Sørge for norskopplæring

3 3 Hovedutfordringen Flere innvandrere i arbeid Virkemidlene Introduksjonsprogram Norskopplæringen Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

4 4 Introduksjonsordningen Ble innført 1. september 2004 De første deltakerne har avsluttet det toårige programmet 53 prosent av dem som har avsluttet programmet, har gått over i arbeid eller utdanning Utfordringen: Flere i arbeid eller utdanning etter endt program

5 5 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Fra 1. september 2005 fikk innvandrere rett og/eller plikt til opplæring i norsk samfunnskunnskap, jf introduksjonsloven. Fra samme tidspunkt ble det innført en ny tilskuddsordning Nasjonalt introduksjonsregister ble tatt i bruk Ny læreplan

6 6 Deltakelse i norskopplæring august 2006 (Kilde: NIR) KvinnerMennTotal Rett og plikt466425187182 Plikt59314552048 I opplæring: Rett og plikt 219412333427 I opplæring: Plikt 6786153

7 7 Utfordringer Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal ha god kvalitet. Vi må ha systematisk og forskningsbasert kunnskap om resultater og kvalitet. Vi må ha systematisk og forskningsbasert kunnskap om rammevilkårene (lov og økonomi).

8 8 Statsbudsjettet 2007 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 1,368 milliarder kroner Integreringstilskuddet: 2,826 milliarder kroner Regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering (Verdi: 400 mill. kr) Mål for inkludering av innvandrere og deres etterkommere

9 9 Regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering Økning av integreringstilskuddet (47 mill. kr) Arbeidsrettet innsats overfor innvandrere (165 mill. kr) Videreføring av ”Ny sjanse” Norskopplæring for asylsøkere (42,6 mill. kr)

10 10 Mål for inkludering av innvandrere og deres etterkommere Andel voksne innvandrere med fem års botid i Norge som har gått opp til og bestått språkprøven Innvandere med fem års botid ved utgangen av 2005:14 200 Andel av dem som hadde gått opp til språkprøven:17,3 pst Andel av dem som hadde bestått den muntlige prøven:13,6 pst Andel av dem som hadde bestått den skriftlige prøven: 11,7 pst. (Kilde: SSB/Norsk språktest)

11 11 Norskopplæring for asylsøkere Gjeninnføres høsten 2007 Alle asylsøkere over 16 år i ordinære mottak vil kunne få inntil 250 timer norskopplæring Opplæringen avsluttes ved endelig avslag eller når asylsøkeren har fått 250 timer Gjeldende læreplan legges til grunn for opplæringen Vertskommunene for asylmottaket skal gjennomføre opplæringen Norskopplæringen for asylsøkere blir ikke lovfestet De som får oppholdstillatelse, beholder sin rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.


Laste ned ppt "IKVOs landskonferanse 11.-13. oktober 2006 Voksenopplæringens plass i det kommunale integreringsarbeidet Statssekretær Libe Rieber-Mohn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google