Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2005 til 2015 Svanhild Alver 11.05.16. ny stilling sakkyndig pålegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2005 til 2015 Svanhild Alver 11.05.16. ny stilling sakkyndig pålegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 2005 til 2015 Svanhild Alver 11.05.16

2

3

4

5 ny stilling sakkyndig pålegg

6 Svanhild Alver 11.05.16 familiesentrene bruk av eksterne veiledere Jfr Garnes og Styve og litt på besøkshjem

7 Svanhild Alver 11.05.16 1,8 mill. i gammel regning fra BUF-etat.

8 Svanhild Alver 11.05.16

9 Rød og blå er regnskapstall og budsjett. Grønn og lilla er fordeling av blå/regnskapstallene – de to siste er refusjoner og avslag.

10 Svanhild Alver 11.05.16

11 2014 Snitt aldersnitt innetid 16,9 år6,55 mnd 2015 16,45 år6,18 mnd Prosentvis endring i kr. fra 2014 til 201524,61 %

12  Bruk av eksterne veiledere Jfr Garnes og Styve og litt besøkshjem  Manglende refusjoner fra BUF-etat  Stor prisstigning på godkjente heldøgnsplasser - fra BUF-etat  Generell prisstigning  Plassering av psykisk syke barn i barnevernsinstitusjoner prisene er bestemt av direktoratet :( Svanhild Alver 11.05.16

13

14

15

16

17  Kommunale egenandeler – før refusjonsberegning Statlige barneverninstitusjoner - enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger gir en egenandel kr 32 500 pr. mnd. I kommunale barneverntiltak er egenandelen 16 600 kroner per barn per måned. Av utgiftene som overstiger dette beløpet, kan kommunene få refundert 80 % av refusjonsberettigede utgifter. Ikke refusjonsberettigede er skolemateriell, reiser o.l., etablering osv. Første års tilskudd: 2016 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger utgjør kr 207 000 i 2016, differensieres etter bosettingstidspunktet i bosettingsåret (År-1). Tilskudd for etterfølgende år utbetales i sin helhet ut det året den enslige mindreårige fyller 20. 2016 Kommunene vil i tillegg motta 100 000 kroner per enslige mindreårige flyktning som blir bosatt i 2016. Hele beløpet utbetales i bosettingsåret, uavhengig av tidspunkt for bosetting. 2016 Integreringstilskudd kr 184 000 (enslige mindreårige) Konklusjon: EM barnevernet får mindre statlige refusjoner nå en før (80 % m.m.) Kommunale egenandeler har økt. Bergen kommune mottar et større integreringstilskudd som delvis kompensasjon, en større andel av denne må overføres EM-barnevernet. Svanhild Alver 11.05.16


Laste ned ppt "2005 til 2015 Svanhild Alver 11.05.16. ny stilling sakkyndig pålegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google