Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

23.11.2014 1 Seminar om bosetting av flyktninger 13. januar i Trondheim Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "23.11.2014 1 Seminar om bosetting av flyktninger 13. januar i Trondheim Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest."— Utskrift av presentasjonen:

1 23.11.2014 1 Seminar om bosetting av flyktninger 13. januar i Trondheim Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest

2 23.11.2014 2 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 200 ansatte 154 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter tilskudd for vel 5 mrd. kr. Landsdekkende: Narvik, Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik, Oslo Kjerneoppgaver: arbeidsrettet integrering dialog med innvandrere bosetting introduksjonsprogram norskopplæring tolk likeverdige tjenester arbeid mot tvangsekteskap Samarbeid gjennom nettverk: kommuner, organisasjoner, statlige etater, arbeidslivets parter, forskning

3 23.11.2014 3 Status for bosatte og bosettingsklare pr. 30.11.2009 31.12.200731.12.200830.11.2009 Antall bosatte 3 82644275147 Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting – bosatte fra mottak 4,85,95,2 Gjennomsnittlig ventetid fra saksopprettelse til bosetting – bosatte fra mottak 22,825,314,2 Andel bosatt innen 6 mnd – bosatte fra mottak og overføringsflyktninger 84 %68 %78 % Antall bosettingsklare i mottak 157113701890 Antall bosettingsklare i mottak som har ventet mer enn 6 mnd 85200466 Gjennomsnittlig ventetid for bosettingsklare personer i mottak (mnd) 33,34,2 Antall barn i bosettingsklare familier i mottak 529266267 Antall bosettingsklare i mottak som ikke har fått tildelt kommune 927848906 - herav andel enslige 43 %74 %78 %

4 23.11.2014 4 Status for bosatte og bosettingsklare enslige mindreårige under 18 år pr. 30.11.2009 31.12.200731.12.200830.11.2009 Antall bosatte enslige mindreårige 148207357 Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting for enslige mindreårige – bosatte fra mottak 3,94,56,0 Andel enslig mindreårige bosatt innen 3 mnd 57 %34 %21 % Antall bosettingsklare enslige mindreårige 42188486 Herav - under 15 år *3371 - 15 – 18 år *155415 Antall bosettingsklare enslige mindreårige som har ventet i mottak mer enn 3 mnd 1240174 Gj.sn. ventetid for bosettingsklare enslige mindreårige i mottak (mnd) 2,82,63,6

5 Bosettingsbehov 2010: 10 000 23.11.2014 5

6 6 Hvor kommer flyktningene fra? De nye innbyggerne kommer fra Eritrea De palestinske områdene Afghanistan Irak Somalia Overføringsflyktninger i tillegg trolig fra Bhutan Enslige mindreårige hovedsakelig fra Afghanistan Sri Lanka Irak Eritrea Somalia

7 23.11.2014 7 Hvem er flyktningene? 10 000 personer trenger en kommune å flytte til i 2010 Økt andel enslige voksne bofellesskap Økt antall enslige mindreårige Trenger særlig kompetanse i kommunene og/eller barnevern Særlige finansieringsordninger hos IMDi, Bufetat og Husbanken Overføringsflyktninger

8 23.11.2014 8 1600 enslige barn og unge trenger plass i kommunene 7 av 10 kommer fra Afghanistan De største gruppene etter Afghanistan: Sri Lanka Irak Eritrea Somalia 9 av 10 er gutter, 7 av 10 er gutter mellom 15 og 18 år 8 av 10 er mellom 15 og 18 år Bufetat bosetter barn under 15 år – IMDi anmoder om plasser

9 23.11.2014 9 www.imdi.no


Laste ned ppt "23.11.2014 1 Seminar om bosetting av flyktninger 13. januar i Trondheim Hvem skal bosettes? Hilde Rasmussen Nilsen, seniorrådgiver IMDi Vest."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google