Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mandal kommune Utkast til nye etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vilhelm Lunde Holme –økonomi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mandal kommune Utkast til nye etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vilhelm Lunde Holme –økonomi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mandal kommune Utkast til nye etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vilhelm Lunde Holme –økonomi

2 Innledning Foreløpig et utkast til ny etiske regler – For både ansatte og folkevalgte – Dagens etiske retningslinjer er noen år – Vil gjerne ha synspunkter hvis noe mangler eller bør tas ut Prosess – Har vært tema på lederforum – Er nå på høring til tillitsvalgte og folkevalgte – Behandles av bystyret i løpet av våren – Gjøre kjent i organisasjonen Ledere og mellomledere har da en viktig rolle

3 Hvorfor etiske regler? Alle vil kunne komme i vanskelige situasjoner Vi skal kunne stå for valgene vi tar Skal angi en felles standard for ansatte og folkevalgte Vi forvalter samfunnets fellesmidler og har flere roller Fra retningslinjer til regler – Noen absolutte krav

4 Generelt Alle ansatte skal jobbe for fellesskapets beste og bidra til at kommunen når målene sine Både ansatte og folkevalgte skal opptre på en måte som ikke skader omdømme og tillit i befolkning Ta avstand fra og bekjempe uetisk handling

5 Åpenhet og innsyn Kommunen har egne retningslinjer og det vises til disse Åpenhet henger også sammen med inkludering – Alle skal kunne forstå informasjon som blir gitt fra kommunen – Vi skal aldri formulere oss vanskelig med vilje – Innbyggerne skal kunne orientere seg om egne rettigheter

6 Møte med brukerne Nytt punkt i reglementer – Tydeliggjør at brukerne skal møtes med respekt Forbud mot sammenblanding av ansattes og brukeres personlige interesser eller økonomiske forhold

7 Fortrolige opplysninger og taushetsplikt Alle regler om taushetsplikt skal overholdes – Også i sosiale media – egne retningslinjer Aldri bruke opplysninger til personlig vinning Imidlertid kan det være unntak fra taushetsplikt – Blant annet etter barnevernloven – Viktig at ansatte er oppmerksomme på reglene

8 Forvaltning av samfunnets fellesmidler Forvalte på en effektiv måte – Velge den mest rasjonelle løsningen Ikke misbruke midler eller ha personlige fordeler Utlån av kommunalt utstyr – Egne retningslinjer – Enhetsleder avgjør

9 Forretningsetiske regler Etiske krav i anskaffelser – Eget innkjøpsreglement Mandal er Fairtradeby Følge regelverk om offentlige anskaffelser Ansatte kan ikke levere varer og tjenester til egen virksomhet Rabattavtaler må aldri brukes privat

10 Habilitet Reglene om habilitet i forvaltningsloven må alltid følges Hvis personlige interesser kan være egnet til å påvirke en avgjørelse kan man være inhabil selv om man ikke er det etter loven Reglene kan være vanskelige – viktig at man spør leder hvis man er i tvil Heller spørre en gang for mye

11 Forbud mot gaver og fordeler Normalt sett forbudt Unntak for gaver av ubetydelig verdi – F.eks konfekt til jul – Men vær obs likevel Nærmeste leder kontaktes hvis man får gaver utover ubetydelig verdi eller hvis man er i tvil

12 Representasjon og reiseutgifter Forholdet til leverandører Kommunen skal betale for reiser ved kjøp, forhandlinger osv. Ansatte må være obs på forhold til leverandører som kan utvikle seg over tid

13 Annet arbeid utenfor kommunen Dobbel lønn må aldri forekomme – Hvis man f.eks har ekstra oppdrag i arbeidstiden Kan ikke ha annet arbeid av et omfang som går utover arbeidsytelsen i kommunen uten tillatelse fra enhetsleder Kan ekstraarbeid gi sak innenfor eget arbeidsområde kreves tillatelse – Skal ikke gis dersom arbeidet kan føre til inhabilitet

14 Ytringsfrihet, kritikkverdige forhold og varsling Kommunen har egne, mer detaljerte regler som det vises til – Kritikkverdige forhold bør tas opp – Reglene om varsling kan være aktuelle Alle kan ikke uttale seg på kommunens vegne – Men som privatperson har man ytringsfrihet Kan være lurt å tenke seg om før man uttaler seg på sosiale media eller i pressen om forhold på egen arbeidsplass

15 Ansvar Ledere skal sikre at de ansatte kjenner reglene Jobbe med etiske dilemma på arbeidsplassene Oslo kommune har utarbeidet et e- læringsprogram rundt etiske dilemma – etiske-valg.no – Link kan sendes rundt på mail eventuelt brukes på kontormøter, avdelingsmøter eller lignende Viser noen eksempler hvis vi har tid – Anbefaler at dere ser de andre casene også Spørsmål/synspunkter? – Send gjerne på mail i etterkant


Laste ned ppt "Mandal kommune Utkast til nye etiske regler For ansatte og folkevalgte i Mandal kommune Vilhelm Lunde Holme –økonomi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google