Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Velkommen til Nordberg Foreldremøte 10. trinn 13. september 2016 kl. 18.30 – 20.30.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Velkommen til Nordberg Foreldremøte 10. trinn 13. september 2016 kl. 18.30 – 20.30."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Velkommen til Nordberg Foreldremøte 10. trinn 13. september 2016 kl. 18.30 – 20.30

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 2 Skolens ledelse og administrasjon Rektor Jan Heidel Ass. rektor Lise Byom-Nilssen Avd.leder 10.trinn Avd.leder 9. trinn Avd.leder 8. trinn Hanne Bender Grønstad Per Chr. Gundersen Tone Stølsnes Ravlo Sosiallærer – Lasse Lundby Rådgiver – Trygve Bredeli Nordberg skole – den beste starten på fremtiden!

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Kontaktlærere: Nordberg skole – den beste starten på fremtiden! 3 Klasse: 10aLeif Jørgen Gjerde 10b Heidi Kelday / Lija von Kwetzinsky- Stetzenkow 10c Mari Narjord / Hanne-Sine Landmark Øren 10dVanja Simic 10eElinor Sevaldson 10fØystein Skau 10gCathrine Lagmandokk Solheim

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Lærere med tilhørighet på 10.trinn: Aud Johansen (spes.ped, matte) Kristine Bondal Lie (naturfag, kroppsøving) Eva Nyeborg (kunst og håndtverk) Kaia Thormodsæter (kunst og håndtverk) Birgitte Solberg (kunst og håndtverk) Tina Hulbaklien Bakke (kroppsøving) 9/24/2016 Møte med barneskolene 4

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Skolens to satsningsområder: RESULTATER PSYKISK HELSE Nordberg skole – den beste starten på fremtiden ! 5

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Skolens fire utviklingsområder: Læringsstrategier IKT Vurdering for læring ("Skole-VFL") Ungdomstrinn i utvikling (skriving i alle fag) 9/24/2016 Møte med barneskolene 6

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 9/24/2016 Møte med barneskolene 7

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 10. trinn 2016/2017: Resultater (faglig fokus): Kontinuitet/forutsigbarhet (arb.plan og kalender i It's Learning) Tilpasset opplæring Tilbakemelding/vurdering Læringsstrategier Skriving i alle fag Prøvemuntlig Ny giv, forsert løp, leksehjelp Eksamensrettet fokus Psykisk helse (fokus på trygghet, tilhørighet og trivsel): Alle skal bli sett Forutsigbarhet Forebyggende arbeid/plan for psykisk helse Kommunikasjon Elevmedvirkning Sos.ped.tjeneste/helsetjeneste Turer Lærerne tett på!

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Verdt å merke seg: Reviderte planer i enkelte fag Søknad om permisjoner Skolepsykolog Oppbevaring av verdisaker i gymtimene – i elevskap! Skole-sms Erstatningsansvar pc'er Nordberg skole – den beste starten på fremtiden ! 9

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Hva kan dere forvente av oss? 10 At vi forholder oss til gjeldende lov- og regelverk og overordnede planer og retningslinjer At vi behandler elevene med respekt og fremstår som gode rollemodeller At vi skaper forutsigbarhet i læringsarbeidet At elevene vet hva som blir vurdert og på hvilken måte At vi holder oss oppdatert i forhold til skoleutvikling og fag At vi følger opp hver enkelt elev (fravær/fag/sosialt) At vi holder dere informert om skolens virksomhet og planer ved bruk av skolens hjemmeside og It's Learning

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Hva forventer vi av elevene? 11 At de er positive og gjør sitt beste At de bidrar til et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø At de kommer tidsnok til skolen og til timene At de møter forberedt og har med nødvendig utstyr At de deltar aktivt i sin egen læring At de bidrar til å holde orden på skolen og i skolens utstyr At de er høflige og oppfører seg ordentlig overfor medelever og voksne

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Hva forventer vi av de foresatte? -At dere får deres barn på skolen hver dag og til rett tid -At dere melder fra til skolen ved sykdom/forsentkomming (mail/sms) -At dere møter opp på møter og utviklingssamtaler -At dere sørger for at barnet deres møter forberedt, har med utstyr og matpakke/penger til mat -At dere samarbeider med oss og følger opp beskjeder fra skolen -At dere tar kontakt så fort som mulig hvis barnet har det vanskelig -At dere setter dere inn i skolens mål, planer og retningslinjer -At dere bruker It's Learning og holder dere oppdatert på skolens hjemmeside -At dere respekterer reglene om permisjon 12

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Årshjul 10. trinn: Foreldremøte nr. 1 - 13. september 2013 Elevsamtale nr. 1 gjennomføres før høstferien Møte for elever og foresatte om vgs 28. september (Infoteamet) Skriftlig tilbakemelding i fag legges ut fortløpende i It's Learning YOU-messe 8.november kl. 09.00 Utviklingssamtale nr. 1 gjennomføres før 18. november Smakebitkurs på vgs gjennomføres i uke 41 - 44 Veiledning hos rådgiver (gruppe og individuell) gjennomføres før jul Sakkyndig vurdering/tverrfaglig møter – foresatte innkalles i løpet av 1. termin 13

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Årshjul forts. Karakterer 1. termin medio januar 2017 Elevsamtale nr. 2 gjennomføres før vinterferien 2017 Foreldremøte nr. 2 (eksamensmøte) – vår 2017 (dato ikke fastsatt) Innsøkning til vgs før vinterferien (fristen er 1. mars 2017) Skriftlig vurdering i fag legges ut fortløpende i It's Learning vår 2017 Utviklingssamtale nr. 2 er gjennomført i løpet av mars 2017 Utdeling av standpunktkarakterer mai 2017 Frist for søknad om fratrekk av fravær 26. mai 2017 Skriftlig eksamen mai 2017 Muntlig eksamen mai/juni 2017 Siste skoledag og vitnemålsutdeling onsdag 21. juni 2017 14

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Klasserom Klasse 10a – rom 18 – 3. etg. til høyre Klasse 10b – rom 17 – 3.etg. til høyre Klasse 10c – rom 13 – 3. etg. til venstre Klasse 10d – rom 14 – 3. etg. til venstre Klasse 10e – rom 15 – 3. etg. til venstre Klasse 10f – rom 1 – 2. etg. til venstre Klasse 10g – rom 10 – 2. etg. til venstre Nordberg skole – den beste starten på fremtiden! 15


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Velkommen til Nordberg Foreldremøte 10. trinn 13. september 2016 kl. 18.30 – 20.30."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google