Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Smestad skole Velkommen til Osloskolen! Smestad skoles visjon: Trygge og samhandlende elever med kompetanse for fremtiden lene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Smestad skole Velkommen til Osloskolen! Smestad skoles visjon: Trygge og samhandlende elever med kompetanse for fremtiden lene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Smestad skole Velkommen til Osloskolen! Smestad skoles visjon: Trygge og samhandlende elever med kompetanse for fremtiden lene

2 Skolens ledelse og ansatte
Rektor Lene Rønning-Arnesen Ass.rektor Margaret Storaas Inspektør Gøril Kjerstad Sosiallærer Irene Andresen Rust Kontaktlærere: Leder opplæringen som organiseres i klasse/grupper. Samarbeid med andre lærere. 1A- Maritza Segura 1B- Anne Marit Hansen 1C- Trygve Byrkjedal 1D- John Engen Støttelærer på trinnet: Susanne Holm og Elisabeth Moen Assistenter Presentere seg selv Smestad skole

3 Smestad skole Skolen er 76 år! Fra høsten 2014 ca. 681 elever.
Spesialgruppe / Monolitten 3 i ledelsen, sosiallærer, 47 lærere og ca. 10 assistenter Kontoransatte og vaktmester Bygninger Uteområdet Skolehage margaret Smestad skole

4 Skolen har tett samarbeid med:
PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) PP-rådgiver Julie Veiersted Logoped Elisabeth Jørgensen Helsesøster Bente Sørreime Skolefysioterapeut Ragnhild Bech Bydel Ullern lene Smestad skole

5 Klasseinndeling. Skolevei. Gå til skolen (gågrupper) / trafikk
Organisering av 1. trinn. Organisering av skoledagen Oppstart hver dag kl LENE Smestad skole

6 S Skolens satsingsområder
Trygge og samhandlende elever med kompetanse for fremtiden Arbeid for et godt og trygt læringsmiljø. Klasseledelse Trivselstiltak Felles aktivitetssdager / arrangementer "De utrolige årene" Vurdering for læring Faglig fokus og læringstrykk maragret Smestad skole

7 Hva skal elevene lære? Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: Fag på 1. og 2. trinn: norsk, matematikk, naturfag, engelsk, kunst og håndverk, musikk, kroppsøving, RLE (religion, livssyn og etikk). I alle fag skal de grunnleggende ferdigheter utvikles: Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig Å kunne lese og regne Å kunne bruke digitale verktøy gøril Tilpasset opplæring Smestad skole

8 Lesing Lesing i alle fag Lesestrategier Kartleggingsresultater
Lesekartleggingsprøve for 1.trinn i mai 2015 LUS ( leseutviklingsskjema) Biblioteket Lesepass Lekse i sommer gøril Smestad skole

9 Vurdering og oppfølging av elevene
Osloskolens overordnede målsetning er å sikre et godt læringsutbytte for alle elever. Elevsamtale skal gjennomføres minst to ganger per skoleår. Alle elever på barnetrinnet skal få en skriftlig vurdering to ganger i året/IUP. Utviklingssamtale mellom lærer, elev og foresatte to ganger i året. Underveisvurdering gis for å fremme læring, gi elevene innsikt i egen læringsprosess og gi grunnlag for tilpasset opplæring. Statlige kartlegging av elevenes lese- og regneferdigheter på 1., 2. og 3.trinn og engelsk på 3. trinn. Nasjonale prøver gjennomføres på 5., 8., og 9. trinn. lene Smestad skole

10 Sosiallærers oppgaver Blant annet: Ivareta skolestarterne
Oppfølging av elever Samarbeid / veiledning av lærere vedr. enkeltelever / klasser Skolens bindeledd mellom andre instanser ( PPT, BUP, barnevern, skolehelsetjeneste m.m. ) Tverrfaglige møter og samarbeidsmøter med foresatte Ressursteam irene Smestad skole

11 Leder: Lille Nielsen Berg
Aktivitetsskolen skal gi tilbud om aktiviteter som bidrar til barnas faglige og sosiale læring! Fysisk aktivitet og lek Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Leksehjelp Informasjonsmøte 11. juni kl på personal rommet. Smestad skole

12 Styrings- og samarbeidsorganer i grunnskolen
Klassekontakter FAU Kommunalt Foreldreutvalg (KFU) Elevråd Driftsstyre Foresattes rettigheter og plikter er hjemlet i opplæringsloven. LENE Smestad skole

13 Permisjonsregler vedtatt av Bystyret. Søkes rektor skriftlig.
190 skoledager pr år LENE Smestad skole

14 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for
samarbeid og sikre foresattes medansvar i skolen Et godt skole-hjem samarbeid er en forutsetning for elevens læring og trivsel Skolens forventninger til foresatte. - Oppfølging, beskjeder, lekser…….. - Husk å melde fra om adresseendring og nye telefonnumre (sikkerhet) - Formidle positiv innstilling til skolen! ”Spille på lag” med skolen! Skolens læringsplattform er Fronter. Frontertilgang / skjema ligger i mappen som elevene får med hjem Hjemmeside: Smestad skole

15 Skyss Elever med skolevei over 2 km.
Tilbud om skoleskyss hele eller deler av skoleåret. Tilbud: gjelder noen elever fra 1 C. Se egen liste Foresatte til barna som får tilbud blir igjen etter dette møtet. Foresatte som mener de har krav på skyss, men ikke står på listen kan også bli igjen. Smestad skole

16 Velkommen til Smestad skole!

17 Kaffe serveres på SMAKS.
Smestad skole


Laste ned ppt "Smestad skole Velkommen til Osloskolen! Smestad skoles visjon: Trygge og samhandlende elever med kompetanse for fremtiden lene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google