Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Programrådsmøte 4.5.2016. STUDIEBAROMETER NOKUTs nasjonale studentundersøkelse Studentenes oppfatning av kvalitet Sendes ut til 2. års bachelor og 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Programrådsmøte 4.5.2016. STUDIEBAROMETER NOKUTs nasjonale studentundersøkelse Studentenes oppfatning av kvalitet Sendes ut til 2. års bachelor og 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 Programrådsmøte 4.5.2016

2 STUDIEBAROMETER

3 NOKUTs nasjonale studentundersøkelse Studentenes oppfatning av kvalitet Sendes ut til 2. års bachelor og 2. års masterstudenter. 60 000 studenter på 18 000 studieprogrammer. Svarprosent: 47. – Antall respondenter UiO: BA: 22 (46%) MA: 20 (45%)

4 Små svingninger og små forskjeller Oslo ligger litt over de andre stort sett, men våre BA-studenter – er generelt litt mer fornøyd totalt (sml m andre) – Vurderer læringsutbyttet som høyt på teoretiske kunnskap og vit.sk. metode; lavt på egen erfaring med forskning og på yrkes- og fagspesifikke ferdigheter – er litt mindre fornøyd med eksamen Handler om sentrale deler av pensum, krever forståelse og resonnement Men scorer lavt på kreativitet, og kunnskap på tvers – bruker mer tid på ikke-organisert studieinnsats (litt mindre på organisert)

5 Også MA-studenter Er litt mer fornøyd enn andre sosiologistudenter – Særlig med undervisningen – Og med medvirkning Vurderer læringsutbyttet som høyt på teoretiske kunnskap og vit.sk. Metode OG på egen erfaring med forskning; lavt på yrkes- og fagspesifikke ferdigheter og samarbeidsevne Litt mindre fornøyd med eksamen Bruker mer tid på ikke-organisert studieinnsats og litt mindre på organisert – Og er også mer fornøyd med egen innsats

6 Oppsummert Mye bra! – Både med undervisning og med studenter Utfordringer – Eksamen: potensial for å teste på tvers av emner, mer rom for kreativitet? – Arbeidslivsrelevans: handler det om å endre læringsmål og pensum eller om å ramme inn det vi allerede gjør på nye måter?

7 GJENNOMGANG AV MASTERPROGRAMMET VED ISS

8 Bakgrunn Et ønske i programrådet å gjennomgå masterprogrammet ved instituttet – Omfang, antall og innretning av emner Hva slags emner bør vi tilby? Ujevn fordeling av studenter? – Vurderingsformer For mye/lite? Mer pluralisme? – Sammenliknende perspektiv Mål med gjennomgang – Identifisere områder for videre diskusjon og arbeid

9 Spesialiseringsemner som tilbys i høstsemesteret: SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat SOSGEO4604 - Work and workers. Global perspectives SOSGEO4301 - Global Environmental Change Spesialiseringsemner som tilbys i vårsemesteret: SOS4100 - Social Stratification: Class, Gender, and Ethnicity SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll SOS4402 - Familie og livsløp SOSGEO4800 - Globalisation, migration and religion Oppbygging av masterprogrammet i sosiologi ved UiO 4. semesterSOS4090 - Masteroppgave i sosiologi 3. semesterSOS4090 - Masteroppgave i sosiologi 2. semesterSOS4020 - Kvantitativ metode SpesialiseringsemneSOS4050 - Metodologi- og prosjektseminar 1. semesterSOS4010 - Kvalitativ metode SOS4001 - Sosiologisk teoriSpesialiseringsemne 10 studiepoeng Antall plasser på programmet: 50

10 Semesterforløp for masterprogrammet i sosiologi ved UiO

11 UndervisningsformVurderingsform SOS4001 Sosiologisk teoriTidligere: 3-timers forelesninger. Høsten 2016: 2-timers forelesning og seminarundervisning. 6-timers skoleeksamen. Karakterbedømmes. SOS4010 Kvalitativ metodeForelesninger og obligatorisk seminarundervisning 4-timers skoleeksamen (teller 60%) og emneoppgave (teller 40% av den samlet karakteren) SOS4020 Kvantitativ metodeForelesninger og obligatorisk seminarundervisning med obligatoriske øvelser. 4-timers skoleeksamen (teller 60%) og emneoppgave (teller 40% av den samlet karakteren) SOS4050 Metodologi- og prosjektseminar Forelesninger og obligatorisk seminarundervisning Emneoppgave (bestått/ikke bestått) og obligatorisk prosjektskisse (godkjent/ikke godkjent) SOS4090 MasteroppgaveObligatoriske veiledningsseminarer over to semestre Masteroppgave og justerende muntlig eksamen. Karakterbedømmes. Obligatoriske emner – masterprogrammet i sosiologi, UiO

12 UndervisningsformVurderingsform SOS4013 Klasse og ulikhet - sentrale debatter Forelesninger4-timers skoleeksamen (teller 60%) og emneoppgave (teller 40% av den samlet karakteren) SOS4402 Familie og livsløpForelesninger4-timers skoleeksamen (teller 60%) og emneoppgave (teller 40% av den samlet karakteren) SOSGEO4604 Work and workers. Global perspectives Forelesninger6-timers skoleeksamen (karakterbedømmes) SOSGEO4301 Global Environmental Change Forelesninger og obligatorisk seminarundervisning Refleksjonsnotat (teller 25%) og emneoppgave (teller 75% av den samlet karakteren) SOS4100 Social Stratification: Class, Gender, and Ethnicity Forelesninger4-timers skoleeksamen (teller 60%) og emneoppgave (teller 40% av den samlet karakteren) SOS4200 Arbeidsliv og velferdsstat Forelesninger4-timers skoleeksamen (teller 60%) og emneoppgave (teller 40% av den samlet karakteren) SOS4301 Marginalisering, kriminalitet, kontroll Forelesninger4-timers skoleeksamen (teller 60%) og emneoppgave (teller 40% av den samlet karakteren) SOSGEO4800 Globalisation, migration and religion Forelesninger4-timers skoleeksamen (teller 60%) og emneoppgave (teller 40% av den samlet karakteren) Spesialiseringsemner – masterprogrammet i sosiologi, UiO

13 Et typisk studieforløp på MA for en pliktoppfyllende student 70 dobbeltimer forelesning 23 dobbeltimer seminar + 6 trippeltimer sem Ind. veiledning: 2x1t emneoppg + MA-oppg-veil 5 skoleeksamener (1x6t, 4x4t) 5 emneoppgaver (hvorav 1 bestått/ikke) 1 prosjektskisse (godkjent/ikke) 1 masteroppgave 1 muntlig eksamen

14 Grubliser Har vi for mye, passe eller for lite undervisning? – Kan vi tilby andre typer læringsaktiviteter enn forelesning, seminar, veiledning? Har vi for mange vurderinger underveis? – Lærer studentene noe av dem eller fungerer de mest som pensumsjekk?

15 HVA SLAGS TEMASPESIALISERING?

16 Spesialiseringsemner høstsemester Totalt antall studenter oppmeldt i emnet Antall sosiologistudenter oppmeldt i emnet Totalt antall studenter som tok eksamen i emnet Antall sosiologistudenter som tok eksamen i emnet Høsten 2014 SOS4012 - Organisasjoner: handlingsbetingelser, ledelse og strategi32152915 SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter27222521 SOS4015 - Teoretiske perspektiver i kulturstudier8363 Høsten 2015 SOS4013 - Klasse og ulikhet - sentrale debatter22151915 SOS4402 - Familie og livsløp28152112 SOSGEO4301 - Global Environmental Change224184 SOSGEO4604 - Work and workers. Global perspectives283213 SGO4201 Urbanisme - byens strukturer og strømninger261221 Spesialiseringsemner vårsemester Totalt antall studenter oppmeldt i emnet Antall sosiologistudenter oppmeldt i emnet Totalt antall studenter som tok eksamen i emnet Antall sosiologistudenter som tok eksamen i emnet Våren 2014 SOS4100 - Social Stratification: Class, Gender, and Ethnicity1310139 SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat14473 SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll189 9 SOS4402 - Familie og livsløp149138 SOS4800 - Globalisation, migration and religion167116 Våren 2015 SOS4100 - Social Stratification: Class, Gender, and Ethnicity8484 SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat21121311 SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll17121611 SOS4402 - Familie og livsløp139129 SOS4800 - Globalisation, migration and religion129107 Våren 2016 SOS4100 - Social Stratification: Class, Gender, and Ethnicity72?? SOS4200 - Arbeidsliv og velferdsstat138?? SOS4301 - Marginalisering, kriminalitet, kontroll3013?? SOSGEO4800 - Globalisation, migration and religion2511?? Masterprogrammet i sosiologi, UiO

17 Andre spesialiseringsemner ved UiO som vi har godkjent som et alternativt til våre egne spesialiseringsemner i perioden 2010-2016 Krav: - Emnet på faglig godkjennes av undervisningsleder på sosiologi. - Det må være noe sosiologisk litteratur på pensum i emnet. - Det er opp til instituttet som tilbyr emnet om studenten kan få plass på emnet. - Dersom studentene velger ett av disse emnene må studenten også velge ett av våre egne sosiologispesialiseringsemner. HIS4359 Ideologi og terror: totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden HIS4359 Ideologi og terror: totalitære regimer, ideer og bevegelser fra Benito Mussolini til Osama bin Laden KFL4080 Kjønn og oppvekst KRIM4950 Torture, Terror and Rights LIT4360A Litterært tekststudium II MEVIT4113 Medier, religion og konflikt MEVIT4351 Kunst, medier og makt MØNA4503 Etnisk og politisk konflikt i Midtøsten og Nord-Afrika MØNA4504 Politisk endring i Midtøsten (emnet er nå nedlagt fra og med våren 2016) MØNA4504 Politisk endring i Midtøsten STV4302B Nationalism and etnich politics STV4318B Politisk kommunikasjon, holdninger, verdier og konfliktlinjer STV4324B The Politics of Poverty

18 Nesten ingen emner kan leve av sosiologistudenter alene Av SOSGEO-emnene er det særlig migrasjon som fenger sosiologistudenter – En konsekvens kan være at SOS-kurs på høsten trekker flere sos-studenter Det går opp og ned…

19 Grubliser Er noen emner for like eller er det primært et spørsmål om å markedsføre forskjellene tydeligere? Rom for ett emne til på høsten (og kutte et på vår)? Flere temaer og annethvert år?

20 ET KOMPARATIVT PERSPEKTIV

21 Hovedstrukturen er ganske lik Kval + kvant metode (20-30 sp) Sosiologisk teori (10-20 sp) Valgfri spesialisering (10-20 sp) Masteroppg (60 sp, unntatt NTNU) Prosjektutvikling, forskningsdesign (unntatt UiT)

22 Skillelinjer Undervisningsformer: forelesning og seminar dominerer overalt – NTNU: «Eksperter i team» - tverrfaglig prosjektarb. – NTNU: obligatoriske seminarpresentasjoner og gruppearb – UiT, SOS3016: delta i spill, øvelser, eksperiment – ISS: flere spesialiseringer å velge mellom Vurderingsformer – ISS: Klart flest skoleeksamener – UiB: mer hjemmeeksamen, mindre skole, mer godkjent/ikke – NTNU: mer muntlig/plenumspresent., gruppeoppg., prosjektrapport – UiT: hjemmeeksamen, mappeeksamen

23 Grubliser Hva er spesielt for oss? – Skal vi prøve å utvikle nye læringsaktiviteter som kan særprege oss?

24 Kjør debatt! Videre arbeid med spesialiseringemnene? – Flere, andre, rullere, eller er det greit? Gjøre noe med eksamens- og vurderingssystem? – For mye og for mye skoleeksamen? Nye typer læringsaktiviteter?

25 4. semesterSOS360 Masteroppgåva 3. semesterSOS360 Masteroppgåva 2. semesterSOS301 Sosiologisk analyseSOS303 Metode – statistisk analyse SOS340 Prosjektutvikling SOS340 Prosjektutvikling (undervises vår og høst men må tas i løpet av de to første semestrene) 1. semesterSOS302 Sosiologiske teoritradisjonar SOS304 Metode – kvalitative tilnærmingar Valgfritt emne (SOS320-322) 10 studiepoeng Valgfrie emner som UiB tilbyr (studentene må velge ett av disse på høstsemesteret): SOS320 Velferd, Ulikskap og livsløp SOS321 Migrasjon, utvikling og miljø SOS322 Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi Oppbygging av masterprogrammet i sosiologi ved UiB Antall plasser på programmet: 15 Les mer om masterprogrammet ved UiB her: http://www.uib.no/studieprogram/MASV-SOS#http://www.uib.no/studieprogram/MASV-SOS#

26 Masterprogrammet i sosiologi ved UiB EmneAntall studiepoe ng UndervisningsformVurderingsform Obligatoriske emner: SOS302 Sosiologiske teoritradisjonar 10Forelesninger og seminar Eksamen: 7 dagers hjemmeeksamen (4000 ord +/- 10 prosent). Karakterbedømmes. SOS304 Metode – kvalitative tilnærmingar 10Forelesninger og seminar Eksamen: Metodeessay på maks. 4000 ord (teller 50%) og 5-timer skoleeksamen (teller 50%). Karakterbedømmes. SOS303 Metode – statistisk analyse 10Forelesninger og seminar Obligatorisk aktivitet: innlevering av oppgave, først i utkast og så endelig versjon (vurderes godkjent/ikke godkjent). Eksamen: 5-timers skoleeksamen (karakterbedømmes) SOS301 Sosiologisk analyse10Forelesninger og seminar Obligatorisk aktivitet: essay (ca 3000 ord, vurderes godkjent/ikke godkjent). Eksamen: 7 dagers hjemmeeksamen med utgangspunkt i gitt oppgave over en monografi (ca 4000 ord), karakterbedømmes. SOS340 Prosjektutvikling10Seminar og individuell veiledning over to semestre Obligatorisk aktivitet: innlevering av utkast til prosjektskisse. Eksamen: Innlevering av endelig prosjektbeskrivelse som bedømmes bestått/ikke bestått. SOS360 Masteroppgåva60Seminar og individuell veiledning over to semestre Obligatorisk aktivitet: Innlevering av veiledningskontrakt (2. semester) og framdriftsrapport (3. semester). Eksamen: Innlevering av masteroppgave og muntlig eksamen, karakterbedømmes.

27 Masterprogrammet i sosiologi ved UiB (fortsatt) EmneAntall studiepoe ng UndervisningsformVurderingsform Valgfrie emner: SOS320 Velferd, Ulikskap og livsløp 10Forelesninger og/eller seminar Eksamen: Essay på 3000-4000 ord, karakterbedømmes. SOS321 Migrasjon, utvikling og miljø 10Forelesninger og/eller seminar Eksamen: Essay på 3000-4000 ord, karakterbedømmes. SOS322 Arbeid, kunnskap, utdanning og økonomi 10Forelesninger og/eller seminar Eksamen: Essay på 3000-4000 ord, karakterbedømmes.

28 Masterprogrammet i sosiologi ved NTNU 4. semesterSOS3901 Masteroppgave i sosiologiMasteroppgave i sosiologi 3. semesterSOS3007 Kvalitative forskningsmetoderKvalitative forskningsmetoderValgfritt spesialiseringsemne 2. semesterSOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskapAnvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap SOS3006 Forskningsdesign Forskningsdesign Eksperter i teamEksperter i team* 1. semester SOS3001 Sosiologisk teori Valgfritt spesialiseringsemne 15 studiepoeng Antall plasser på programmet: 20 Valgfrie spesialiseringsemner: SOS3513 Velferdsstat, familie og integreringVelferdsstat, familie og integrering SOS3501 Arbeid og organisasjonArbeid og organisasjon SOS3502 Bygdesosiologi og regionalpolitikkBygdesosiologi og regionalpolitikk SOS3503 Kultur- og mediesosiologiKultur- og mediesosiologi * Eksperter i team (7,5 sp): Eksperter i team er et yrkesforberedende emne der studentene tilegner seg samarbeidskompetanse. Dette gjør de ved å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid, sammen med studenter fra ulike studieprogram på NTNU. Eksperter i team (7,5 sp) Les mer om masterprogrammet ved NTNU her: https://www.ntnu.no/studier/msos/oppbygninghttps://www.ntnu.no/studier/msos/oppbygning

29 Masterprogrammet i sosiologi ved NTNU EmneAntall studiepoe ng UndervisningsformVurderingsform Obligatoriske emner: SOS3001 Sosiologisk teori 15Forelesninger og seminar Obligatoriske aktivitet: Deltakelse i gruppearbeid Eksamen: 6 timers skriftlig prøve (teller 50%) og semesteroppgave (teller 50% av den endelige karakteren). Karakterbedømmes. SOS3003 Anvendt statistisk dataanalyse i samfunnsvitenskap 15Forelesninger/seminar/ øvinger Eksamen: 6 timers skriftlig prøve (teller 50%) og semesteroppgave (teller 50% av den endelige karakteren). Karakterbedømmes. SOS3006 Forskningsdesign 7,5Forelesninger og seminar Obligatoriske aktivitet: Deltakelse i gruppearbeid Eksamen: Semesteroppgave med fremlegg i plenum (både oppgave og fremlegg vurderes til bestått/ikke bestått). Eksperter i team 7,5Seminarundervisning med obligatorisk oppmøte Eksamen: prosjekt- og prosessrapporter SOS3007 Kvalitative forskningsmetoder 15Forelesninger med obligatorisk oppmøte og obligatoriske øvinger Eksamen: Semesteroppgave (gruppeoppgave) og muntlig eksamen. SOS3901 Masteroppgave i sosiologi 30Obligatorisk masteroppgaveseminar og veiledning Eksamen: Innlevering av masteroppgave og muntlig eksamen, karakterbedømmes.

30 Masterprogrammet i sosiologi ved NTNU (fortsatt) EmneAntall studiepoe ng UndervisningsformVurderingsform Valgfrie spesialiseringsemner: SOS3513 Velferdsstat, familie og integreringVelferdsstat, familie og integrering 15Forelesninger og obligatoriske øvinger (fremlegg) Eksamen: Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen. Karakterbedømmes. SOS3501 Arbeid og organisasjonArbeid og organisasjon 15Forelesninger og obligatoriske øvinger (fremlegg) Eksamen: Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen. Karakterbedømmes. SOS3502 Bygdesosiologi og regionalpolitikkBygdesosiologi og regionalpolitikk 15Forelesninger og obligatoriske øvinger (fremlegg) Eksamen: Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen. Karakterbedømmes. SOS3503 Kultur- og mediesosiologiKultur- og mediesosiologi 15Forelesninger og obligatoriske øvinger (fremlegg) Eksamen: Semesteroppgave og justerende muntlig eksamen. Karakterbedømmes.

31 4. semesterSOS-3900 Masteroppgave i sosiologi 3. semesterSOS-3900 Masteroppgave i sosiologiValgfritt emne 2. semester SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder I SOS-3900 Masteroppgave i sosiologi Valgfritt emne 1. semesterSOS-3000 Sosiologisk teori SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder 10 studiepoeng Oppbygging av masterprogrammet i sosiologi ved UiT Antall plasser på programmet: 20 Valgemner: SOS-3003 Medisin og samfunn (fant ingen emneside) SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet SOS-3016 Samarbeid og fellesskap: Kollektiv handling i små grupper og på samfunnsnivå UiT skriver på deres nettside at valgemnene tilbys avhengig av interesse og tilgjengelige ressurser og det kan forekomme endringer. Emner på 2000-nivå, samt emner fra andre institutter kan godkjennes som valgemner etter søknad. Eksempel på slike emner er: SPL-2008 Kjønn og samfunn SPL-3004 Samfunns- og kulturgeografi SPL-3010 Culture and Planning STV-3017 Ny offentlig styring og reformer i kommunal sektor STV-3013 Indigenous Rights. Politics and Institution Building STV-3058 Ny lederskapsteori STV-3072 Moderne organisasjonsteori Les mer om masterprogrammet ved UiT her: https://uit.no/utdanning/program?p_document_id=274287

32 Masterprogrammet i sosiologi ved UiT EmneAntall studiepoe ng UndervisningsformVurderingsform Obligatoriske emner: SOS-3000 Sosiologisk teori 20Forelesninger og seminar med obligatorisk muntlig fremlegg. Obligatorisk oppmøte på både forelesninger og seminar. Studentene oppfordres til å danne kollokviegrupper. Eksamen: Tre ukers (21 dager) hjemmeeksamen på 8000 ord (ca. 20 sider). SVF-3003 Kvalitative forskningsmetoder 10Forelesninger og seminar med praktiske øvelser og gruppearbeid. Obligatorisk oppmøte på forelesninger og seminar. Eksamen: Mappeeksamen som består av en felles rapport fra gruppearbeid (gruppeoppgave) på 15-20 sider, og to individuelle oppgaver. Gruppeoppgaven vurderes til bestått/ikke bestått. De to individuelle oppgavene karakterbedømmes og vurderes samlet (teller 50% hver). SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder I 10Forelesninger og seminar med praktiske øvelser. Eksamen: En 6 timers skoleeksamen. Karakterbedømmes. SOS-3900 Masteroppgave i sosiologi 60Går over 3 semestre. Veiledningsseminarer (obligatorisk oppmøte 2. semester) og individuell veiledning. Prosjektbeskrivelsen utvikles i løpet av 2. semester på masterstudiet og skal leveres på slutten av dette semesteret (tilsvarer 10 studiepoeng, og inngår i de 60 studiepoengene i masteroppgaven). Hovedvekten av arbeidet med masteroppgaven gjøres i 3. og 4. semester i masterstudiet. Obligatorisk innlevering: prosjektbeskrivelse i slutten av 2. semester. Vurderes til godkjent/ikke godkjent av veileder og faglærer. Eksamen: Innlevering av masteroppgave og muntlig eksamen, karakterbedømmes.

33 Masterprogrammet i sosiologi ved UiT (fortsatt) EmneAntall studiepoe ng UndervisningsformVurderingsform Valgfrie spesialiseringsemner: SOS-3016 Samarbeid og fellesskap: Kollektiv handling i små grupper og på samfunnsnivå 10Forelesninger og seminarer med egenaktivitet. Obligatoriske krav: Studenten skal delta på to/tre spill – øvelser – eller eksperimenter som på ulike måter illustrerer konflikter mellom felles- og særinteresser (mellom kollektivt og individuelt rasjonelle handlingsvalg). Det skal skrives to korte rapporter (på ca. 2 sider) fra øvelsene. Den ene rapporten skrives alene. Den andre skrives gruppevis. Eksamen: En ukes hjemmeeksamen med gitte oppgaver. Karakterbedømmes. SOS-3010 Risiko og sårbarhet i det moderne samfunnet 10Forelesninger. Etter siste forelesning arrangeres et eksamensforberedende seminar på 2 timer. Obligatorisk krav: Skisse på 2-4 sider med presentasjon av et eksempel/case fra pensum eller andre kilder som kommenteres/analyseres ut fra begreper og/eller teorier i pensum. Eksamen: 6-timers skoleeksamen. Karakterbedømmes. SOS-3003 Medisin og samfunn10(fant ingen emneside, emnet er muligvis nedlagt)

34 OPPFØLGING

35 Temaer for oppfølging Kan SOSGEO-emner tilpasses bedre til vår programstruktur på høsten? SOS4001: Kan undervisningen gjøres mindre omfattende? Spesialiseringsemner: Utarbeide konkrete forslag om nye vurderingsformer. Se nærmere på profil i sammenheng med ISS’ satsningsområder SOS4050: Kan vi innpasse dette i årshjulet på en måte hvor de kommer tidligere i gang? Metodeundervisningen: Hvordan kombinere mulighet til fordypning, hensyn til bred metodekompetanse og ikke skremme vekk studenter med for avansert statistikk


Laste ned ppt "Programrådsmøte 4.5.2016. STUDIEBAROMETER NOKUTs nasjonale studentundersøkelse Studentenes oppfatning av kvalitet Sendes ut til 2. års bachelor og 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google