Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LMU 25.02.14. Studiebarometeret. Ny nasjonal studentundersøkelse Første nasjonale undersøkelse som måler studentenes tilfredshet med studiekvaliteten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LMU 25.02.14. Studiebarometeret. Ny nasjonal studentundersøkelse Første nasjonale undersøkelse som måler studentenes tilfredshet med studiekvaliteten."— Utskrift av presentasjonen:

1 LMU 25.02.14. Studiebarometeret

2 Ny nasjonal studentundersøkelse Første nasjonale undersøkelse som måler studentenes tilfredshet med studiekvaliteten på sitt studieprogram Laget og gjennomført av NOKUT, på oppdrag av KD Sendt ut første gang i oktober 2013. Resultatene ble publisert 1. februar 2014. Gjennomføres årlig, hvert høstsemester

3 Formål: Studiebarometeret skal… Gi søkere muligheten til å ta informerte valg om studie og studiested Gi lærestedene systematisk informasjon om studentenes syn på kvaliteten i studiene Skape større åpenhet om studentenes tilfredshet med studiekvaliteten for medier, myndigheter og forskningsformål.

4 Utvalg Alle studieprogram ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norge er inkludert. (Alle studier som varer mer enn 3 semestre). Alle 2. år-studenter på BA- og MA- program På integrerte masterprogram (5-årige) og profesjonsstudier ble undersøkelsen også sendt til alle 5.-årstudentene

5 Tema i undersøkelsen Studie-og læringsmiljø Relevans for arbeidslivet Forventninger, tilfredshet, motivasjon Vurdering av eget læringsutbytte Studieinnsats Vurderingsformer (eksamens- og innleveringsformer) Medvirkning

6 Hvordan resultatene brukes Hver februar legges resultatene ut i nettportalen Studiebarometeret.no Portalen er bygget opp for sammenlikning av studieprogram og fagområder Grenseverdier er satt for publisering av resultater

7 Resultater: nasjonale trender (I) Samlet sett er det liten forskjell mellom universitetene og høyskolene. Store variasjoner mellom de enkelte studieprogrammene Studie-/læringsmiljø blir positivt vurdert med svært små variasjoner mellom fag- og institusjonskategorier

8 Resultater: nasjonale trender (II) Stor grad av tilfredshet: 77 % er fornøyde med studieprogrammet 72 % mener emnene henger godt sammen 86% mener programmet er faglig utfordrende Andre kategorier som vurderes positivt: Arbeidslivsrelevans, programmet er engasjerende, eget læringsutbytte

9 Resultater: nasjonale trender (III) Kvaliteten på tilbakemelding på eget arbeid Den individuelle oppfølgingen av studentene Misfornøyd (1 og 2)Fornøyd (4 og 5) Nasjonalt28%36% UiO35 % Misfornøyd (1 og 2)Fornøyd (4 og 5) Nasjonalt42%29% UiO54%21%

10 UiO: Studie- og læringsmiljø Hvor tilfreds er du med:

11 UiO: Medvirkning Hvor tilfreds er du med:

12 UiO: Forventninger, tilfredshet og motivasjon

13 Se: http://www.studiebarometeret.no/


Laste ned ppt "LMU 25.02.14. Studiebarometeret. Ny nasjonal studentundersøkelse Første nasjonale undersøkelse som måler studentenes tilfredshet med studiekvaliteten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google