Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder"— Utskrift av presentasjonen:

1 En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder
JUS5010 PRAKSISORDNINGEN En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder

2 Kontaktinformasjon om dette møtet ikke gir alle svar
Informasjonssenteret er også kontaktpunkt. Administrativt ansvarlig for praksisordningen Anne-Brit Strandset tlf

3 Viktige frister og datoer høst 2013:
Oppmelding 25. august, manuelt skjema Fylle ut utdanningsplan med melding til eksamen på StudentWeb innen 1. september – JUS5010 Obligatorisk undervisning og trekning av praksisplasser 11. september – 15.00, Aud. 14, DB. Praksisoppholdet gjennomføres f.o.m. uke t.o.m. uke 46-47, dvs. f.o.m oktober t.o.m november. Oppholdsperioden er fleksibel. Frist for innlevering av praksisrapport er 15.desember

4 Hva er praksisordningen?
Valgfag som krediteres 10 studiepoeng. Består av tre elementer: Obligatorisk undervisning, 11. september. (+jus4111 etikk). Praksisperiode (6 uker – fulle arbeidsdager) Praksisrapport (som må være godkjent) Alle elementer må være gjennomført og godkjent for å få karakteren bestått.

5 forts… hva er praksisordningen?
Du må ha bestått 3. avd. for å melde deg til praksis. Privatister får ikke tilgang til praksisordningen. Det kreves studierett til ”master i rettsvitenskap”, dvs. at du ikke har oppnådd graden eller har bestilt vitnemål. Obligatorisk etikkurs som inngår i JUS Metode og etikk må gjennomføres og godkjennes senest samme semester som du deltar på praksisordningen (gjelder fra og med Vår 2012).

6 forts… hva er praksisordningen?
Populært emne. Praksisstudentene er gjennomgående fornøyd med ordningen – evalueringene forteller oss at de som har gjennomført praksis mener at flere bør velge det. Fin mulighet til å få kontakt med potensielle arbeidsgivere. Kjekt å ha på din CV. En mulighet til å prøve seg i det virkelige arbeidslivet, men ordningen er uten lønn.

7 Hvordan kan jeg få en praksisplass?
Søke praksisplass senest 25. august. (skjema finnes på semestersiden). Du må velge eksamenskode JUS5010 i utdanningsplanen og melde deg til eksamen høst 2013 innen 1. september i StudentWeb. Delta på obligatorisk undervisning 11. september i Aud 14. DB

8 Hvor kan jeg ha praksis Oversikt over praksisstedene vil bli publisert på semestersiden: Oppmeldingsskjema finner du på selve emnesiden.

9 Fronter Etter at dagen for obligatorisk undervisning/fordeling av plassene er avholdt, vil du finne kontrakter og annen info i Fronter. Du skal levere rapporten i Fronter Fronter er et rom hvor studenter kan levere/laste opp kontrakter i underskrevet og scannet form. Du kan logge inn i Fronter her: https://fronter.uio.no/index.phtml Innlogging med brukernavn og passord ved UiO Det kan bli sendt ut e-post gjennom fronter som du vil motta på din uio- adresse.

10 Hva skjer på obligatorisk undervisning?
Du får forelesninger over følgende tema: Fordeling av praksisplassene Orientering om praksisrapporten Formålet med praksisordningen Administrative og praktiske spørsmål

11 Hvordan fordeles plassene
11. september. fordeles/trekkes praksisplassene. De som selv har skaffet en (ny) praksisplass er garantert en plass (men ikke den man har skaffet). Hvis antall plasser er lik eller høyere en antall oppmeldte studenter, fordeles plassene ved loddtrekning. Loddnummer er bestemmende for i hvilken rekkefølge studentene skal velge blant de ledige praksisplassene. Dersom det er flere søkere enn praksisplasser, går de med lengst studieansiennitet foran og det trekkes lodd på basis av bestått studieår.

12 Kort om praksisrapporten
Praksisrapporten skal leveres innen 15. desember. Praksisrapporten skal kun leveres i Fronter. Omfanget skal være 3500 – 4500 ord, fagansvarlig informerer om praksisrapporten på obligatorisk undervisningsdag 11.september. JUS5010 har karakteren bestått/(ikke bestått) Praksis blir godkjent dersom alle tre elementer (obligatorisk undervisning, praksis og rapport) er gjennomført.


Laste ned ppt "En gjennomgang av Opplegget Frister Informasjonskilder"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google