Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Erfaring med ulike evalueringsmetoder Tanja Storsul UiOs evalueringsseminar 23. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Erfaring med ulike evalueringsmetoder Tanja Storsul UiOs evalueringsseminar 23. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Erfaring med ulike evalueringsmetoder Tanja Storsul UiOs evalueringsseminar 23. april 2007

2 Pilotprosjekt om studentevaluering MEVIT1310 Mediebruk, makt og samfunn –20 studiepoeng, ca 200 studenter –14 forelesninger + 14 seminarer –Kvalifiseringsoppgave + hjemmeeksamen Evalueringer: –En-tredels: 5 min lapper –Halvveis: Spørreskjema om studiesituasjon –To-tredels: Referansegruppe –Slutt: Spørreskjema

3 En-tredelsevaluering: 5 min lapper Gjennomført i seminargruppene. Kvalitative svar. Spørsmål både om hva som er bra og hva som bør forbedres!

4 5 min lapper Erfaring og oppfølging Mye er tvetydig –Gå fortere vs saktere fram –Flere vs færre spørsmål i plenum Seminaropplegg justert med mindre vekt på framføringer. –Klare tilbakemeldinger på at oppgaver og diskusjon fungerte best. Videreføre tempo og krav til seminardeltakerne –Til tross for noe misnøye (men være klarere om hvorfor).

5 Midtveisevaluering Spørreskjema om studiesit Delt ut v innlevering av obligatorisk oppgave Ønske om å fange opp hvorfor studenter ikke følger undervisninga. Konflikt i timeplan viktigste årsak til at undervisning ikke følges. Egen innsats viktigste forbedringspunkt. Ingen eksplisitt oppfølging.

6 To-tredelsevaluering Referansegruppe En representant fra hver seminargruppe. Seminargruppene diskuterte på forhånd. Oppsummering av møtet sirkulert til referansegruppa for kommentarer.

7 Referansegruppe Erfaring og oppfølging Erfaring –Bekrefter hva som fungerer godt. –Mulighet for å diskutere balansering av sprikende synspunkter. Oppfølging - justering av emnet for 2007: –Mindre tung start på emnet ifht seminarer og pensum. –Endra vurderingsform - bort med kval.oppgaven.

8 Sluttevaluering Spørreskjema Gjennomført på siste forelesning. Måle tilfredshet. Avkrysning + kommentarer (dumt å stille spm om positivt og negativt i samme spørsmål). Generelt positive studenter. Sprikende kommentarer - det noen har nytte av er unødvendig for andre (NB viktig å både be om positive og negative komm.)

9 Oppsummerte piloterfaringer 5-minutters lapper: –Nyttig for å justere kursen underveis. Referansegruppe: –Nyttig for å diskutere studenters sprikende forventninger + diskutere behov for større justeringer av emner. –Kunne også vært brukt til justering underveis. Spørreskjema: –Mindre nyttig for å justere kurs. –Mer nyttig for å rapportere inn i kvalitetsvurderingssystemet. Alle metodene: –Kan gjøres lettvint - eller ressurskrevende...


Laste ned ppt "Erfaring med ulike evalueringsmetoder Tanja Storsul UiOs evalueringsseminar 23. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google