Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helge Kolstad, COINCO styringsgruppe, 11.8.09 1 Oslo – Gøteborg på 2:10 Østfolds utlegning av COINCO Norths jernbanepolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helge Kolstad, COINCO styringsgruppe, 11.8.09 1 Oslo – Gøteborg på 2:10 Østfolds utlegning av COINCO Norths jernbanepolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helge Kolstad, COINCO styringsgruppe, 11.8.09 1 Oslo – Gøteborg på 2:10 Østfolds utlegning av COINCO Norths jernbanepolitikk

2 2 Søknad  Visjon To timer Oslo – Gøteborg To timer Gøteborg – Malmø  Bakgrunn GO-samarbeidets utredning fra 2005 Tre alternativer –Forbedring av eksisterende bane –Kombinasjon Intercity – høyhastighet –Ny bane for høyhastighet

3 3 Søknaden

4 4

5 5 Utredningen 2005

6 6 Østfolds utlegning Byggekloss-strategi  Intercityspor Gøteborg – Øksnered og Oslo – Halden  Rask forbindelse mellom disse systemene  Kapasitet for både Intercitytrafikken Raske utenlandstog Vesentlig økt godstransport

7 7 Vitale hensyn i Østfold  Samlet areal- og transportplanlegging Oslo-regionens areal- og transportplan –Flerkjerneutvikling Ny fylkesplan 2009 –Transporteffektivitet –40 års planhorisont –100 000 flere innbyggere –Jordvern –Kulturminner  God jernbanebetjening av bysentrene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden  Samkjøring av transportsystemene

8 8 Byggeklossene på norsk side  Nytt dobbelspor Oslo – Ski  Moderne dobbeltspor Ski – Halden, standard: opp til 250 km/t  Innom byene, men med ny og mye raskere passering, noe endret trase m.v.  Utredning (Jernbaneforum Øst, 2009) Mulig ferdigstilling ca 2021 Prislapp 12-13 mrd. NOK  Dobbeltspor videre til grensen Utredning under arbeid 2009

9 9 Prosjektpakker Østfoldbanen Utredning 2009 Prosjektpakke Lengde (km) Kostnader (mill kr 2008) PlanprosessUtbygging Oslo - Ski2311 000 2009-20132014-2019 Sandbukta - Moss31 500 2008-20102011-2014 Moss -Såstad82 000 2010-20132014-2017 Seut - Rolvsøy264 000 2011-20142015-2018 Rolvsøy - Hafslund102 200 2011-20162017-2020 Hafslund - Halden253 800 2012-20162018-2021 Kostnadsoverslag og fremdriftsforslag er ikke autorisert av Jernbaneverket.

10 10 Byggeklossene på svensk side  Intercitylinje Gøteborg – Øksnered Ferdigstilling 2012  Dobbeltspor videre til grensen ?

11 11 The Missing Link  Halden – Øksnered  Dobbeltspor med god kurvatur  Kapasitet både for personer og gods  Kalkyler er under arbeid (+- 5 mrd)  Tidsplan mangler  Krav til forutseenhet når man bygger intercity-sporet til Halden

12 12

13 13 Togavvikling  Stive ruter  Halvtimesfrekvens på intercitystrekningene  To-timersfrekvens på lyntogene, maks tre stopp Oslo – Gøteborg  Rom for grensependel i tillegg?  Betydelig godstransport

14 14 Forslag til vedtak  Arbeidet med raske tog Oslo – Gøteborg - Malmø legger til grunn visjonen i søknaden (2 + 2 timer)  Første etappe er raske dobbeltspor på intercityforbindelsene Oslo – Halden og Gøteborg - Øksnered  Andre etappe er en rask forbindelse mellom disse systemene, som også gir kapasitet til vesentlig økt godstransport  Innsatsen konsentreres om å få raskest mulig framdrift i disse prosjektene  Alternativer som innebærer bygging av helt ny jernbane ved siden av intercitysporene, stilles i bero.


Laste ned ppt "Helge Kolstad, COINCO styringsgruppe, 11.8.09 1 Oslo – Gøteborg på 2:10 Østfolds utlegning av COINCO Norths jernbanepolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google