Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Hva bør en støyfaglig veileder ta opp ? Atle Stensland Brekke & Strand Akustikk AS

2 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Støy som plantema – hovedproblem: Støyutredning kommer for sent i prosessen Prosjektet låst, liten vilje til å tenke nytt Ingen konkrete reguleringsbestemmelser om støy Ingen krav til prosjektet vedr. støy fra planmyndigheten Kun et teknisk krav (TEK, dvs lydforhold innendørs jfr. NS 8175)

3 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Typisk by/tettsteds scenario: Bygge i gul/rød sone kan være ”ønskelig” Press på arealer - Markedet styrer Avvikssituasjon. Krav til støy skal defineres Støykonsulenten blir ”gissel”. Ikke mulighet til å påvirke prosjektet.

4 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Hva er kravene til Støyskjerming? Stille side? Uteoppholdsareal? Innglassing balkong? Romplan? Mekanisk balansert ventilasjon? Eksempel:

5 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Hva må til ? System som fungerer 1. Støykart: Varsle om mulig konflikt 2. Krav til planprosess. Støyutredning samtidig med reguleringsplan Støy må være en premiss for planen Bindende reguleringsbestemmelser 3.Veileder Krav til støy for planer i gul/rød sone. Utdype T-1442 - ”Minste krav”.

6 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Krav til støy for planer i gul/rød sone. Utdype T-1442 - ”Minste krav”. Kommunen stiller opp ”minste krav” som skal gjelde for støy i alle planer Utearealer, ”stille side”, rom-plan løsninger, ventilasjon osv. Eksempler på gode løsninger mht støy Støyfaglig utredning må dokumentere i forhold til kommunens krav.

7 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Fordeler Alle parter kjenner nå ”spillereglene.” Støyfaglig konsulent og planlegger/arkitekt må jobbe sammen om gode løsninger Støyfaglig utredning kan støtte seg på kommunens krav. Kommunen kan lett kontrollere at planen er i tråd med veilederen og minste kravene

8 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Skinnegående – Utfordrende støykilde Stor beregningsusikkerhet skinnestandard vogntyper vedlikehold bruer, sporveksler ”skinneskrik” >10 dB feil i beregninger kan forekomme !

9 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Maksnivåer –”vanskelig og plagsomt” Maksnivåer særlig vanskelig å beregne Ulike definisjoner. >10 hendelser (jfr NS 8175) Målinger supplement i støyfaglig utredning ? Erfaring Oslo:Klager på støy også utenfor gul sone Høye maksnivåer Støy som ”ikke beregnes” (dårlig skinnekvalitet, skinneskrik, bremselyder osv)

10 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Skinnegående - Eksempler Lden bestemmer som regel støysone Eks:L den = 65 dB, L maks = 85 dB : Krav til fasade for oppholdsrom ca. 30 dB (Innenivå skal være L A,eq,24h = 30 dB) Krav til fasade for soverom ca 40 dB (Innenivå skal være L A,maks = 45 dB ved > 10 hendelser om natt) Evt: L Amaks = 55 dB (inne) om man ikke tar hensyn til maksnivå !

11 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Vibrasjoner/strukturlyd: Ved bygging nær baner, kan problemer med vibrasjoner/strukturlyd forekomme. Tiltak kostbare Må utredes (måles) i forbindelse med støyfaglig utredning. Vibrasjoner kan forsterke opplevd plage ved luftoverført støy

12 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Prognose trafikk – støy JBV: ikke kapasitet til vesentlig trafikkøkning på østlandet. Mer støysvakt materiell vil veie opp for trafikkøking KTP: mer todelt Stor trafikkvekst, flere og lenger vogner Gammel nedslitt infrastruktur. Fornyelse vil gi støyreduksjon Modernisering har også gitt nye problemer. Eks: kurveskrik. Moderne vogntyper ikke alltid mer støysvake (eks SL95 trikk)

13 Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Oppsummering skinnegående Stor usikkerhet ved beregninger og målinger av støy, særlig maksnivåer Forsiktighet med bygging nær baner. <30 m krever spes. tillatelse Obs høye maksnivåer, dårlige skinner, skinneskrik, vibrasjoner osv. Ta hensyn til maksnivåer også når < 10 hendelser om natten


Laste ned ppt "Seminar 6.mars 2008 Helhetlig støyforvaltning i byene – felles utfordringer Atle Stensland, 6.mars. 2008 Datterselskap av Ingemansson Technology AB Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google