Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

16.03.2016 Bergen Network. 2 Når ulykken er ute, hvordan håndterer vi det? 3.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "16.03.2016 Bergen Network. 2 Når ulykken er ute, hvordan håndterer vi det? 3."— Utskrift av presentasjonen:

1 16.03.2016 Bergen Network

2 2

3 Når ulykken er ute, hvordan håndterer vi det? 3

4 Forslag agenda DEL I: FØR PAUSE: KORT ORIENTERING OM EN ULYKKE OG HVORDAN ULYKKEN BLE BEHANDLET AV BACKE BERGEN AS DEL II: ETTER PAUSE: TANKER OG INNSPILL TIL HVORDAN MAN KAN VÆRE FORBEREDT 4

5 DEL I 5

6 BT OPPSLAG: LIKE FØR KLOKKEN 1100 TORSDAG FORMIDDAG FIKK POLITIET MELDING OM EN ULYKKE SOM SKAL HA SKJEDD VED ENTREPRENØRSELSKAPET BACKE BERGENS ANLEGG STAMSNESET I YTREBYGDA. DEN 58 ÅR GAMLE MANNEN BLE FRAKTET MED LUFTAMBULANSE TIL HAUKELAND SYKEHUS, SOM OPPLYSER AT MANNEN ER KRITISK SKADD. STEIN ERIK HALLERAKER VED POLITIETS OPERASJONSSENTRAL FORTELLER AT DEN 58 ÅR GAMLE MANNEN SKAL HA FALT FLERE METER. OMSTENDIGHETENE RUNDT FALLET ER FORTSATT USIKKERT, SIER HAN. DAGLIG LEDER VED BEDRIFTEN SVEIN EIAN SIER TIL BT AT MANNEN UTFØRTE VEDLIKEHOLDSARBEID PÅ FLÅTE SOM BRUKES TIL OPPDRETTSANLEGG DA HAN FALT. - JEG HAR VÆRT I KONTAKT MED FAMILIEN HANS, OG DET ENSTE JEG FOKUSERER PÅ NÅ ER MANNEN SOM ER SKADET OG FAMILIEN HANS. EIAN FORTELLER AT HAN OGSÅ ER I DIALOG MED ARBEIDSTILSYNET VEDRØRENDE ULYKKEN. 6

7 Dokken 7

8 Ulykke 25.06.2015 ca. kl. 1050 FALLULYKKE FRA CA. 5 METERS HØYDE SOM MEDFØRTE BRUDD PÅ HODESKALLE FORMANN KONTAKTET UMIDDELBART AMBULANSE / LUFTAMBULANSE OG ORGANISERTE ØVRIG PERSONELL PÅ STEDET FOR LIVREDDENDE TILTAK KONTAKTET DAGLIG LEDER / KONTORET DL ORIENTERTE KORT KONTORET OM ULYKKE OG REISTE UMIDDELBART SAMMEN MED DRIFTSSJEF TIL DOKKEN KONTORET SENDTE PÅ TELEFON KONTAKTPUNKTER TIL NÆRMESTE PÅRØRENDE PR. SMS. PÅ VEI TIL DOKKEN ORIENTERTE DL ARBEIDSTILSYNET OG SELSKAPETS HOVEDVERNEOMBUD VED ANKOMST FORLOT LUFTAMBULANSE STEDET POLITI ANKOM TILNÆRMET SAMTIDIG SOM AMBULANSE OG FORETOK UNDERSØKELSER. ØNSKET SAMTALE MED DL. POLITI VAR MEGET PROFESJONELL OG FORSTÅELSESFULL OG TILLOT DL FØRST Å TA SEG AV SINE KOLLEGER. KLARGJORDE FOR DL SANNSYNLIG UTFALL FOR FORULYKKEDE 8

9 Ulykke 25.06.2015 forts. DL FIKK ALLE INN I BRAKKE OG DRIFTSSJEF OVERTOK OPPFØLGING AV DEM DL FIKK KORT ORIENTERING AV FORMANN OM ULYKKEN DL KONTAKTET NÆRMESTE PÅRØRENDE. EN UTFORDRING DL KONTAKTET KONTORET OG ORIENTERTE OM HENDELSEN. AVTALTE SAMLING AV FUNKSJONÆRER ETTER ARBEIDSSLUTT FOR ORIENTERING ORIENTERTE KONSERNSJEF (SOM OGSÅ ER STYREFORMANN) DL GJENNOMGIKK HENDELSE MED POLITI. BÅDE POLITI OG DL PRØVDE IGJEN Å FÅ KONTAKT MED ARBEIDSTILSYNET DL / DRIFTSSJEF HADDE SAMLING MED ALLE I DOKKEN SOM DERETTER AVSLUTTET DAGEN NÅR ARBEIDSTILSYNET ENDELIG KOM BLE ULYKKE OG OMRÅDE GJENNOMGÅTT SAMMEN MED FORMANN, VERNEOMBUD SAMT REPRESENTANTER SOM DELTOK I REDNINGSARBEIDET DL RETURNERTE TIL KONTORET OG HADDE SAMLING MED ORIENTERING TIL FUNKSJONÆRENE LØPENDE ORIENTERING TIL KONSERNSJEF LØPENDE DIALOG MED SYKEHUS / PÅRØRENDE 9

10 Ulykke 25.06.2015 forts. DL BLE FORTLØPENDE KONTAKTET AV PRESSE OM HENDELSEN. FORTSATTE TIL LANGT PÅ KVELD SAMT ETTERFØLGENDE DAG. DL FIKK FORTLØPENDE TILBUD OM BISTAND FRA KONSERNSJEF / STYREFORMANN OG ANDRE I SENTRALADMINISTRASJON 10

11 Ulykke 25.06.2015 forts. DAGEN ETTER ULYKKEN: KONTAKTET BEDRIFTSHELSETJENESTEN OM HJELP AV PSYKOLOG TIL DEBRIFING AV PERSONELL I DOKKEN (ANBEFALES) UTARBEIDELSE AV EKSTERNE OG INTERNE FORMALIA SOM: - SKRIFTLIG RAPPORT TIL ARBEIDSTILSYNET OG POLITI - INNKALLING TIL KONSERNINTERN GJENNOMGANG OG GRANSKNING AV ULYKKE - ORIENTERING TIL KONSERNSJEF - FORSIKRINGSSELSKAP 11

12 Ulykke 25.06.2015 forts. GJENNOMFØRTE DEBRIFING MED ANSATTE I DOKKEN SAMLING OG GJENNOMGANG MED ALLE FUNKSJONÆRER BESØKTE FORULYKKEDE PÅ SYKEHUS OPPFØLGING OG LØPENDE DIALOG MED FORULYKKEDES KONE GJENNOM SOMMEREN POLITIAVHØR ETTER FERIEN NYE RAPPORTER TIL ARBEIDSTILSYN OG POLITI LØPENDE ORIENTERING INTERNT OG TIL KONSERNSJEF / SENTRAL – ADMINISTRASJON OSV. 12

13 Viktig erfaring og budskap? KOMMER I DEL II 13

14 DEL II 14

15 Hovedbudskap DU / SELSKAPET SOM OPPLEVER KRISEN MÅ EIE KRISEN FORDI KORREKT INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON ER AVGJØRENDE DET FORDRER TRYGGHET 15

16 Kartlegg behov for en beredskapsplan og definer krise: Hva er en krise? Hvordan håndteres en krise i dag? Hvordan bør kriser håndteres i et selskap? Hva av dagens prosedyrer og planverk fungerer godt? Hva må forbedres for at et selskap skal tilfredsstille egne og samfunnets krav til optimalt beredskaps og sikkerhetsarbeid 16

17 Avhengig av organisasjonsstørrelse: Bør baseres på følgende tredeling av beredskapsorganisasjonen 1.LINJE: OPERATIVT NIVÅ:FOKUS PÅ Å HÅNDTERE KRISEN HER OG NÅ – BYGGEPLASS/ PROSJEKT: (SLUKKE BRANN, FÅ ANSATT PÅ SYKEHUS ETC.) 2.LINJE: TAKTISK NIVÅ:FOKUS PÅ Å HÅNDTERE KRISEN LITT LENGER – SELSKAPSNIVÅ: FREM I TID. SØRGE FOR AT NOK RESSURSER ER IVERKSATT. HÅNDTERING AV PERSONELL OG MEDIA (MED EVENT. BISTAND FRA STRATEGISK). SELSKAPSOMDØMME / ØKONOMI 3.LINJE: STRATEGISK NIVÅ:FOKUS PÅ LANGTIDSKONSEKVENSER AV KRISEN – KONSERN / MORSELSKAP:FOR KONSERN OMDØMME OG ØKONOMI. BISTÅ TAKTISK NIVÅ I HÅNDTERING AV PERSONELL OG MEDIA. (SAMMENSETNING STRATEGISK NIVÅ) 17

18 KRISEFORSTÅELSE OG ORGANISERING AV BEREDSKAP HVA ER EN KRISE FOR SELSKAPET – TAKTISK NIVÅ? IDENTIFISER MULIGE ALVORLIGE KRISER/ RISIKOER FOR SELSKAPET ÅRSAK? KONSEKVENS? HVOR ALVORLIG ER DET PÅ EN SKALA FRA ”SIKKERT” TIL ”KATASTROFE”? EKSISTERER DET FOREBYGGENDE TILTAK? 18

19 HVORDAN ORGANISERE OG HÅNDTERE EN KRISE? (BASERT PÅ FOREGÅENDE) FORVENTNING TIL EGEN ORGANISERING (SELSKAP / TAKTISK NIVÅ I BEREDSKAPEN) VARSLING: HVORDAN BLI VARSLET OM EN HENDELSE/ KRISE? HVORDAN VURDERE OMFANG AV KRISE? HVA SKAL GJØRES NÅR VARSEL KOMMER? HÅNDTERING: HVILKE PERSONER/ FUNKSJONER BØR INNGÅ I BEREDSKAPSLEDELSEN? HVORDAN HÅNDTERES KRISEN? VURDERE OG AVKLARE FORVENTINGER TIL INVOLVERING FRA KONSERN (STRATEGISK NIVÅ) 19

20 ROLLER OG ANSVAR I EN KRISE UTGANGSPUNKT TAKTISK / SELSKAPSNIVÅ: FOKUS PÅ Å HÅNDTERE KRISEN HER OG NÅ OG FREM I TID. FOKUS PÅ AT DET ER NOK RESSURSER TIL Å HÅNDTERE KRISEN DER DEN ER (PERSONELL, UTSTYR, TEKNISK ETC.), HÅNDTERE PERSONELL, PÅRØRENDE, KOMMUNIKASJON, SAMARBEIDSPARTNERE, MYNDIGHETER ETC. SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON MED STRATEGISK NIVÅ (VURDER BISTAND FRA HR, HMS OG KOMMUNIKASJON) HVIS DU OG DIN VIRKSOMHET SKAL HÅNDTERE EN KRISE: HVEM ER LEDERGRUPPEN/ DELTAKERNE HVILKE FUNKSJONER OG LEDERE MÅ DA TAKTISK NIVÅ BESTÅ AV? HVORDAN BØR DETTE BESKRIVES I EN NY BEREDSKAPSPLAN? (EKS: HVA MÅ STÅ I PLANEN/ BESKRIVELSE AV ROLLER OG ANSVAR, KOMMUNIKASJONSLINJER, FULLMAKTER ETC.) 20

21 SAMARBEID OG KOMMUNIKASJON MED STRATEGISK NIVÅ STRATEGISK NIVÅ: KONSERN / MORSELSKAP: KONSERNSJEF SAMMEN MED EVENT. ANDRE I KONSERNLEDELSE. ET KRISETEAM PÅ KONSERN NIVÅ VIL VÆRE ØVERSTE HÅNDTERINGSNIVÅ NÅR DET KOMMER TIL EN KRISE DERSOM DET ER: EN KRISE FOR STRATEGISK NIVÅ, ELLER NÅR EN KRISE MÅ HEVES OPP TIL KONSERNNIVÅ DERFOR MÅ AVKLARES: HVORDAN SKAL SAMARBEIDET MELLOM TAKTISK OG STRATEGISK FOREGÅ (HVEM GJØR HVA?) 21

22 BISTAND/ STØTTE FRA STRATEGISK NIVÅ HVORDAN SAMARBEIDE/ HÅNDTERE EN KRISE, NÅR BISTAND PÅ HR, KOMMUNIKASJON OG HMS SKAL KOMME FRA KONSERN? BØR DET VÆRE MED EGNE RESSURSER FRA EGEN VIRKSOMHET I DETTE (HR, KOMMUNIKASJON, HMS)? HVIS JA – HAR SELSKAPET PERSONELL TIL DETTE? HVIS NEI – HVORDAN ER EN OPTIMAL SAMARBEIDSFORM I EN KRISE? FOR AT BISTANDEN SKAL FUNGERE I EN KRISE: SKAL DET VÆRE EGNE PLANER OG PROSEDYRER SOM BESKRIVER OPPSETT? Herunder spesifiserte planer og prosedyrer som nøkkelpersonell skal kunne? Hva med trening og øvelser? 22

23 VARSLINGSRUTINER HVORDAN BØR EN KRISE VARSLES? SKAL DET VÆRE ETT VARSLINGSNUMMER FOR SELSKAPET - KONSERNET? VED EVENTUELT VARSLING, HVA FORVENTES AV PERSON SOM MOTTAR VARSEL? HVOR RASKT SKAL DU OG VIRKSOMHETEN VARSLES I EN KRISE? HVOR RASKT SKAL BEDRIFTEN / KONSERNET KUNNE MOBILISERES FYSISK (SETTE BEREDSKAPSSTAB?) BØR DET VÆRE EN VAKTORDNING? BØR DET KUNNE VARSLES 24/7? SKAL VARSLING VÆRE PÅ SELSKAPSNIVÅ ELLER PÅ KONSERNNIVÅ? 23

24 Kompetanse og trening BEHOV FOR OPPLÆRING, TRENING OG ØVELSER HVILKE KRAV SKAL SETTES TIL DELTAKERE I BEREDSKAPSORGANISASJON HVOR OFTE BØR DET TRENES? På Operativt nivå (byggeplass/ prosjekt) På taktisk nivå (selskapsnivå) Strategisk nivå (konsernnivå) BØR NIVÅENE TRENE SAMMEN? 24

25 En verktøykasse som er gull verdt 25 Total kvalitetssystem

26 Erfaring - konklusjon MAN KAN ALLTID VÆRE FORBEREDT MAN KAN ALLTID KUNNE TRENE MAN KAN ALLTID HA DET BESTE VERKTØY MAN KAN ALLTID…… MEN DET ER DEM SOM BRUKER VERKTØYET SOM MÅ PRIORITERES MENNESKENE - PERSONENE 26


Laste ned ppt "16.03.2016 Bergen Network. 2 Når ulykken er ute, hvordan håndterer vi det? 3."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google