Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2015 og tildeling 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2015 og tildeling 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2015 og tildeling 2016

2 Tilskudd utbetalt 2013 - 2015 2 013 2 014 2 015 NMSK skogkultur 2 706 634 2 478 659 3 117 389 NMSK miljøerstatning - 897 819 - Oppdrag skogkultur 144 880 104 728 76 800 Vei (kl 3og 4, lassbærer) 2 177 485 3 903 614 3 596 653 Skogbruksplan 1 500 000 2 087 232 832 708 Flistilskudd 1 156 742 (18 920) -

3 Tømmerkjøp Vestfold 2011 - 2015

4 Hogst og planting 2004 - 2015

5 Bestandspleie 2004 - 2015

6 Juletrær etablert med skogfond

7

8 Tildeling av midler fra Statens landbruksforvaltning: Tiltak20152016 Nærings-og miljøtiltak i skogbruk; årets tild.3 200 000 Prosjekt økt skogkultur1 057 3701 044 457 Skogbruksplanlegging m/miljøregistreringer 150 0000 Vegbygging og drift med taubane med mer4 100 0004 000 000 Inndratt Prosjekt rydding av veikanter210 000153 000 Sum8 717 3708 397 457

9 Prosjektmidler avsatt i 2015 til formål i 2016/17 ProsjektBeløpFormål Forvaltes FM: Omdisponerte midler fra formål rydding av veikanter 153 000Til formål avvirkning av uønsket kulturgran i kyststrøk (SLF) Forvaltes kommune: Innvilget av NMSK midler 1 044 457Til formål økt skogkultur ved oppsøkende virksomhet Miljøerstatninger (Mis) Prosjektfinansiering

10 Resultat av tilskudd pr oppdrag skogkultur 2015 OppdragstakerAntall oppdrag Areal ryddetTilskudd utbetalt Tilskudd pr da ryddet Anders Bonden99153180035 Lars Stokke2307914030 Terje Abrahamsen74802010042 Anders Røsholt45641728031 Øivind Berget42741148042 Utført 20152625407680035 Utført 201436253710474041 Utført 2013753 494144 88041

11 Støtteordning for økt satsing på skogkultur 2015 Ekstraordinære tilskuddsmidler for ungskogpleie utført som oppdrag for andre skogeiere. Det gis ikke tilskudd til arbeid utført på egen eiendom. Søker må samlet ha utført ryddeoppdrag på minst 200 da pr år. Det stilles ikke krav om hvorvidt oppdraget er meldt inn av skogeier eller om oppdraget kommer som følge av oppsøkende virksomhet. Tilskudd: Kr 1500 pr utført oppdrag, og kr 20 pr da ryddet. Søknadsskjema med rapport på utførte oppdrag sendes kommunen første uke i desember, og behandles for utbetaling på slutten av året.

12 Tilskudd skogkultur 2015 etter hovedkode Grøfterensk: Plantekjøp: Ungskogpleie: Kunstig kvisting: MeterKostnadTilskuddAntallKostnadTilskuddArealKostnadTilskuddArealKostnadTilskudd Sum 2015 12 542 278 712 55 461 848 993 2 122 578 13 302 14 344 6 205 435 3 052 814 24 7 200 1 530 Enhetspris 22 2,5 433 300 Sum 20149 495 241 990 63 433 818 088 2 115 132 102 155 12 680 5 060 574 2 309 996 44 12 000 5 100 Enhetspris 25 2,6 399 273 Sum 2013 15 853 377 690 98 900 827 165 2 334 313 61 889 13 768 5 355 344 2 524 315 158 65 540 19 905 Enhetspris 24 2,8 389 415 Sum 2012 15 942 343 291 93 911 818 041 2 250 948 146 260 12 680 6 039 495 2 690 635 76 23 750 7 650 Enhetspris 22 2,8 381 313 Sum 4 år tilskudd 311 705 323 606 8 053 445 34 185

13 Tilskuddsberegning FormålForventetPrisKostnadTilskuddsatsTlskudd Aktivitet Grøfterensk10 000303000002060000 Markberedning1002502500000 Plantekjøp9000002,5225000000 Ungskogpleie160004006400000452880000 Kunstig kvisting5030015000203000 Sum 2943000 Disp 257000 Tildelt 3200000

14 TILSKUDDSSATSER - NMSK - VESTFOLD Tiltak0701 Horten0702 H.strand0704 Tønsberg0706 Sandefjord0709 Larvik0711 Svelvik0713 Sande 201320142015201320142015201320142015201320142015201320142015201320142015201320142015 002 - Suppleringsgrøfting 40 5045 003 - Grøfte-/bekkerensk 40 5045 101 - Markberedning 110 - Plantekjøp 20 131 - Mekanisk etterarbeide40455045 5040455045 50 4550 133 - Avstandsregulering40455045 5040455045 50 4550 141 - Kunstig kvisting4045 4045 20 Tiltak0714 Hof0716 Re0719 Andebu0720 Stokke0722 Nøtterøy0723 Tjøme0728 Lardal 201320142015201320142015201320142015201320142015201320142015201320142015201320142015 002 - Suppleringsgrøfting 5020 5020 5045 003 - Grøfte-/bekkerensk 5020 5020 5045 101 - Markberedning 50 110 - Plantekjøp 100 20 131 - Mekanisk etterarbeide45 5045 50 4550 4550404550404550 4550 133 - Avstandsregulering45 5045 50 4550 4550404550404550 4550 141 - Kunstig kvisting45 20 4045 4045

15 NMSK tildeling 2016

16 Bevilgninger og utbetalinger av tilskudd til opprusting og nybygging av skogsveier/broer 2015 KOMMUNEInngående AnsvarBevilgetInntrukketUtbetaltUtgående Ansvar 0702 HOLMESTRAND130 870594 0370312 540412 367 0709 LARVIK529 000657 32330 26467 0591 089 000 0711 SVELVIK0152 00000 0713 SANDE967 144834 062328 844754 483717 879 0714 HOF397 554934 7680508 950823 372 0716 RE098 40000 0719 ANDEBU347 710254 22714 563288 837298 537 0720 STOKKE152 400221 40014 933313 86745 000 0728 LARDAL511 5001 138 0000529 5731 119 927 Totalt 07 VESTFOLD3 036 1784 884 217388 6042 775 3094 756 482


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2015 og tildeling 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google