Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2015 og tildeling 2016.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2015 og tildeling 2016."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2015 og tildeling 2016

2 Tilskudd utbetalt NMSK skogkultur NMSK miljøerstatning Oppdrag skogkultur Vei (kl 3og 4, lassbærer) Skogbruksplan Flistilskudd (18 920) -

3 Tømmerkjøp Vestfold

4 Hogst og planting

5 Bestandspleie

6 Juletrær etablert med skogfond

7

8 Tildeling av midler fra Statens landbruksforvaltning: Tiltak Nærings-og miljøtiltak i skogbruk; årets tild Prosjekt økt skogkultur Skogbruksplanlegging m/miljøregistreringer Vegbygging og drift med taubane med mer Inndratt Prosjekt rydding av veikanter Sum

9 Prosjektmidler avsatt i 2015 til formål i 2016/17 ProsjektBeløpFormål Forvaltes FM: Omdisponerte midler fra formål rydding av veikanter Til formål avvirkning av uønsket kulturgran i kyststrøk (SLF) Forvaltes kommune: Innvilget av NMSK midler Til formål økt skogkultur ved oppsøkende virksomhet Miljøerstatninger (Mis) Prosjektfinansiering

10 Resultat av tilskudd pr oppdrag skogkultur 2015 OppdragstakerAntall oppdrag Areal ryddetTilskudd utbetalt Tilskudd pr da ryddet Anders Bonden Lars Stokke Terje Abrahamsen Anders Røsholt Øivind Berget Utført Utført Utført

11 Støtteordning for økt satsing på skogkultur 2015 Ekstraordinære tilskuddsmidler for ungskogpleie utført som oppdrag for andre skogeiere. Det gis ikke tilskudd til arbeid utført på egen eiendom. Søker må samlet ha utført ryddeoppdrag på minst 200 da pr år. Det stilles ikke krav om hvorvidt oppdraget er meldt inn av skogeier eller om oppdraget kommer som følge av oppsøkende virksomhet. Tilskudd: Kr 1500 pr utført oppdrag, og kr 20 pr da ryddet. Søknadsskjema med rapport på utførte oppdrag sendes kommunen første uke i desember, og behandles for utbetaling på slutten av året.

12 Tilskudd skogkultur 2015 etter hovedkode Grøfterensk: Plantekjøp: Ungskogpleie: Kunstig kvisting: MeterKostnadTilskuddAntallKostnadTilskuddArealKostnadTilskuddArealKostnadTilskudd Sum Enhetspris 22 2, Sum Enhetspris 25 2, Sum Enhetspris 24 2, Sum Enhetspris 22 2, Sum 4 år tilskudd

13 Tilskuddsberegning FormålForventetPrisKostnadTilskuddsatsTlskudd Aktivitet Grøfterensk Markberedning Plantekjøp , Ungskogpleie Kunstig kvisting Sum Disp Tildelt

14 TILSKUDDSSATSER - NMSK - VESTFOLD Tiltak0701 Horten0702 H.strand0704 Tønsberg0706 Sandefjord0709 Larvik0711 Svelvik0713 Sande Suppleringsgrøfting Grøfte-/bekkerensk Markberedning Plantekjøp Mekanisk etterarbeide Avstandsregulering Kunstig kvisting Tiltak0714 Hof0716 Re0719 Andebu0720 Stokke0722 Nøtterøy0723 Tjøme0728 Lardal Suppleringsgrøfting Grøfte-/bekkerensk Markberedning Plantekjøp Mekanisk etterarbeide Avstandsregulering Kunstig kvisting

15 NMSK tildeling 2016

16 Bevilgninger og utbetalinger av tilskudd til opprusting og nybygging av skogsveier/broer 2015 KOMMUNEInngående AnsvarBevilgetInntrukketUtbetaltUtgående Ansvar 0702 HOLMESTRAND LARVIK SVELVIK SANDE HOF RE ANDEBU STOKKE LARDAL Totalt 07 VESTFOLD


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2015 og tildeling 2016."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google