Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veien videre for 9K Presentasjon i på Laholmenseminar 14. mars 2003 Harald Haug Andersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veien videre for 9K Presentasjon i på Laholmenseminar 14. mars 2003 Harald Haug Andersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veien videre for 9K Presentasjon i på Laholmenseminar 14. mars 2003 Harald Haug Andersen

2 Hva ønsker jeg å si noe om n 9K som en naturlig region n Litt om samarbeidsrelasjoner i Vestfold n Felles planlegging n Felles næringsutvikling n Relasjon til den ”nye” fylkeskommunen n En ny strategi for 9K?

3 9K som en naturlig region n Antall innbyggere ca 120.000 n Innbyggere bor og arbeider på tvers av kommunegrenser n God senterstruktur, handel og adm. n Bra arbeidsplassdekning, men også betydelig utpendling ut av regionen n Flyplass, vei, jernbane n Tradisjon for interkommunalt samarbeid

4 Litt om samarbeidsrelasjoner i Vestfold n Tradisjonelt interne stridigheter spesielt mellom byene n Larvik, Sandefjord, Lardal, 9K, Sande, Svelvik n Relasjon kommuner/fylkeskommune n E-18, jernbane, havnesamarbeid, - ikke godt nok n Enighet om Torp er viktig n Samarbeid i Vestfold sikrer Sikkerhetsdirektorat til Vestfold/Tønsberg n Fylkeskommunal planlegging har liten legitimitet

5 Felles planlegging n Felles kommuneplaner i 9K- helt eller delvis n Felles næringsplaner i 9K n Samordning med fylkeskommunale planer n Samordning med SNP i Vestfold

6 Felles næringsutvikling n Samordning av kommunenes ressurser n Samordning av kommunenes næringsforum e.l n Utarbeide samarbeid basert på arbeidsdeling og ”clustertenkning” mellom kommunene n Utarbeide mer offensiv samordnet næringspolitikk

7 Relasjon til den nye fylkeskommunen n Møte det nye partnerskapet positivt n Finne en fornuftig arbeidsdeling mellom kommuner og fylkeskommunen n Gå inn i partnerskap med krav om likeverdighet og fornuftig arbeidsdeling n Krav om ”opprydding” i planverk med sikte mindre dobbeltarbeid og legitimitet

8 En ny strategi for 9K? n Vi må utvikle en ny strategi i forhold til en ny situasjon n Større vekt på tjenesteproduksjon? n Større vekt på resultater? n Arealplanlegging? n Næringssamarbeid? n Enklere beslutningsprosesser

9 En ny strategi for 9K? n Skal vi ta med oss Lardal? n Hva med Sandefjord og Larvik? n Hva med Sande og Svelvik? n Burde vi tenke 14 K med en fornuftig arbeidsdeling med fylkeskommunen? n NY STRATEGI MÅ BEHANDLES AV SITTENDE KOMMUNESTYRER!!


Laste ned ppt "Veien videre for 9K Presentasjon i på Laholmenseminar 14. mars 2003 Harald Haug Andersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google