Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2013, og tildeling 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2013, og tildeling 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2013, og tildeling 2014

2 Tildeling av midler fra Statens landbruksforvaltning: Tiltak Nærings-og miljøtiltak i skogbruk; årets tild Overført Prosjekt økt skogkultur*; komm Skogbruksplanlegging m/miljøregistreringer Vegbygging og drift med taubane med mer Inndratt Prosjekt rydding av veikanter Sum *Tidl. Prosjekt oppsøkende virksomhet

3 Tilskudd utbetalt 2012 og NMSK miljøerstatningkr Skogbruksplankr Flistilskuddkr NMSK skogkultur kr Vei (kl 3 og 4, lassbærer)kr

4

5 Investeringer og avsatt skogfond i prosent av brutto tømmerverdi

6 Tilskudd skogkultur 2013 etter hovedkode Grøfterensk, Markberedning, Plantekjøp, Ungskogpleie (mekanisk etterarbeid, avstandsregulering), Kunstig kvisting Supl grøfting / grøfterensPlantekjøpUngskogpleieKunstig kvisting MeterKostnadTilskuddAntallKostnadTilskuddArealKostnadTilskuddArealKostnadTilskudd Sum Pris pr enhet242, Sum Pris pr enhet 22 2, Pris pr enhet262,

7 Prosjektmidler avsatt i 2013 til formål i 2014 ProsjektBeløpFormål Forvaltes FM: Omdisponerte midler fra formål rydding av veikanter Til formål avvirkning av uønsket kulturgran i kyststrøk (SLF) Forvaltes kommune: Innvilget av NMSK midler Til formål økt skogkultur ved oppsøkende virksomhet Og miljøerstatninger (Mis) ved revisjon av skogbruksplan i Andebu og Re

8 Resultat av tilskudd pr oppdrag skogkultur 2013 OppdragstakerAntall oppdragAreal ryddetTilskudd utbetalt Viken Anders Bonden Hallgeir Brækken Lars Stokke Øyvind Berget Gunnar Haakenrud Tilskudd pr daKr 41

9 Støtteordning for økt satsing på skogkultur 2014 Ekstraordinære tilskuddsmidler for ungskogpleie utført som oppdrag for andre skogeiere. Det gis ikke tilskudd til arbeid utført på egen eiendom. Søker må samlet ha utført ryddeoppdrag på minst 200 da pr år. Det stilles ikke krav om hvorvidt oppdraget er meldt inn av skogeier eller om oppdraget kommer som følge av oppsøkende virksomhet. Tilskudd: Kr 1500 pr utført oppdrag, og kr 20 pr da ryddet. Søknadsskjema med rapport på utførte oppdrag sendes kommunen første uke i desember, og behandles for utbetaling på slutten av året.

10 Tildeling av midler til kommunene 2014 KommuneNMSK Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Ikke fordelt / Mis erstatninger Sum

11 TILSKUDDSSATSER - NMSK - VESTFOLD Tiltak0701 Horten0702 Holmestrand0704 Tønsberg0706 Sandefjord0709 Larvik Suppleringsgrøfting Grøfte-/bekkerensk Markberedning Plantekjøp Mekanisk etterarbeide Avstandsregulering Kunstig kvisting Tiltak0711 Svelvik0713 Sande0714 Hof0716 Re0719 Andebu Suppleringsgrøfting Grøfte-/bekkerensk Markberedning Plantekjøp Mekanisk etterarbeide Avstandsregulering Kunstig kvisting Tiltak0720 Stokke0722 Nøtterøy0723 Tjøme0728 Lardal Suppleringsgrøfting Grøfte-/bekkerensk Markberedning Plantekjøp Mekanisk etterarbeide Avstandsregulering Kunstig kvisting

12 Bevilgninger og utbetalinger av tilskudd til opprusting og nybygging av skogsveier/broer 2013 KOMMUNEINNGÅENDE ANSVAR BEVILGETINNTRUKKETUTBETALTUTGÅEND E ANSVAR Holmestrand Tønsberg Sandefjord Sande Hof Re Andebu Stokke Lardal VESTFOLD

13 SKOGBRUKSPLANLEGGING Pågående prosjekter Oppstarts år Leveranse skogeier Produktivt skogareal (dekar) Bestilling s-prosent Kostnad (kr) Tilskudd Andebu, Re, Vassås 2011 Desember 2013 Området: Bestilt: , Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme 2013August Fritzøe Skoger (3 fylker, 6 kommuner)


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2013, og tildeling 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google