Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2013, og tildeling 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2013, og tildeling 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2013, og tildeling 2014

2 Tildeling av midler fra Statens landbruksforvaltning: Tiltak20132014 Nærings-og miljøtiltak i skogbruk; årets tild.3 800 0003 300 000 Overført Prosjekt økt skogkultur*; komm.390 0541 238 648 Skogbruksplanlegging m/miljøregistreringer1 500 000500 000 Vegbygging og drift med taubane med mer3 000 0004 000 000 Inndratt Prosjekt rydding av veikanter310 000210 000 Sum9 000 0549 248 648 *Tidl. Prosjekt oppsøkende virksomhet

3 Tilskudd utbetalt 2012 og 2013 20122013 NMSK miljøerstatningkr 238 5440 Skogbruksplankr 01 500 000 Flistilskuddkr 894 5121 156 742 NMSK skogkultur kr 2 941 4562 706 634 Vei (kl 3 og 4, lassbærer)kr 2 123 2842 177485

4

5 Investeringer og avsatt skogfond i prosent av brutto tømmerverdi

6 Tilskudd skogkultur 2013 etter hovedkode Grøfterensk, Markberedning, Plantekjøp, Ungskogpleie (mekanisk etterarbeid, avstandsregulering), Kunstig kvisting Supl grøfting / grøfterensPlantekjøpUngskogpleieKunstig kvisting MeterKostnadTilskuddAntallKostnadTilskuddArealKostnadTilskuddArealKostnadTilskudd Sum 201315 853377 69098 9008271652 334 31161 88913 7685 355 3442 524 31515865 54019 905 Pris pr enhet242,8389415 Sum 201215 942343 29193 911818 0412 250 948146 26015 8536 039 4952 690 6357623 7507 650 Pris pr enhet 22 2,75 381170 313 201113 829359 663109 501923 9462 374 04720 56115 3595 269 7162 149 3326134 78012 312 Pris pr enhet262,56343570

7 Prosjektmidler avsatt i 2013 til formål i 2014 ProsjektBeløpFormål Forvaltes FM: Omdisponerte midler fra formål rydding av veikanter 210 000Til formål avvirkning av uønsket kulturgran i kyststrøk (SLF) Forvaltes kommune: Innvilget av NMSK midler 1 238 648Til formål økt skogkultur ved oppsøkende virksomhet Og miljøerstatninger (Mis) ved revisjon av skogbruksplan i Andebu og Re

8 Resultat av tilskudd pr oppdrag skogkultur 2013 OppdragstakerAntall oppdragAreal ryddetTilskudd utbetalt Viken50178485 680 Anders Bonden872322460 Hallgeir Brækken42609 200 Lars Stokke438711 740 Øyvind Berget31576 140 Gunnar Haakenrud 61839 660 753 494144 880 Tilskudd pr daKr 41

9 Støtteordning for økt satsing på skogkultur 2014 Ekstraordinære tilskuddsmidler for ungskogpleie utført som oppdrag for andre skogeiere. Det gis ikke tilskudd til arbeid utført på egen eiendom. Søker må samlet ha utført ryddeoppdrag på minst 200 da pr år. Det stilles ikke krav om hvorvidt oppdraget er meldt inn av skogeier eller om oppdraget kommer som følge av oppsøkende virksomhet. Tilskudd: Kr 1500 pr utført oppdrag, og kr 20 pr da ryddet. Søknadsskjema med rapport på utførte oppdrag sendes kommunen første uke i desember, og behandles for utbetaling på slutten av året.

10 Tildeling av midler til kommunene 2014 KommuneNMSK Horten70 000 Holmestrand130 000 Tønsberg80 000 Sandefjord120 000 Larvik570 000 Svelvik20 000 Sande160 000 Hof380 000 Re380 000 Andebu380 000 Stokke150 000 Nøtterøy40 000 Tjøme20 000 Lardal400 000 Ikke fordelt / Mis erstatninger400 000 Sum3 300 000

11 TILSKUDDSSATSER - NMSK - VESTFOLD Tiltak0701 Horten0702 Holmestrand0704 Tønsberg0706 Sandefjord0709 Larvik 20112012201320142011201220132014201120122013201420112012201320142011201220132014 002 - Suppleringsgrøfting 40 4550 003 - Grøfte-/bekkerensk 40 4550 101 - Markberedning 110 - Plantekjøp 0100020 0 131 - Mekanisk etterarbeide40 4540 45 40 4540 45 50 133 - Avstandsregulering40 4540 45 40 4540 45 50 141 - Kunstig kvisting40 4540 45 40 45 20 Tiltak0711 Svelvik0713 Sande0714 Hof0716 Re0719 Andebu 20112012201320142011201220132014201120122013201420112012201320142011201220132014 002 - Suppleringsgrøfting 252050 003 - Grøfte-/bekkerensk020000 00 252050 101 - Markberedning 0200 110 - Plantekjøp020000 00010000 00 0 131 - Mekanisk etterarbeide4050 4050 40 45 40 45 40 50 133 - Avstandsregulering4050 4050 40 45 40 45 40 50 141 - Kunstig kvisting 40 45 40 45 20 Tiltak0720 Stokke0722 Nøtterøy0723 Tjøme0728 Lardal 2011201220132014201120122013201420112012201320142011201220132014 002 - Suppleringsgrøfting252050 4050 003 - Grøfte-/bekkerensk252050 4050 101 - Markberedning0200 4050 110 - Plantekjøp0100 020 0 131 - Mekanisk etterarbeide40 50 40 4540 454050 133 - Avstandsregulering40 50 40 4540 454050 141 - Kunstig kvisting20 40 4540 45

12 Bevilgninger og utbetalinger av tilskudd til opprusting og nybygging av skogsveier/broer 2013 KOMMUNEINNGÅENDE ANSVAR BEVILGETINNTRUKKETUTBETALTUTGÅEND E ANSVAR Holmestrand033 00000 Tønsberg17 00000 0 Sandefjord018 90000 Sande5 9611 374 569045 6641 334 866 Hof1 450 9011 141 094135 7961 722 639733 560 Re122 499228 60073 200182 10095 799 Andebu140 650209 50070 218185 78294 150 Stokke129 3000024 300105 000 Lardal0240 00000 VESTFOLD1 866 3113 245 663279 2142 177 4852 655 275

13 SKOGBRUKSPLANLEGGING Pågående prosjekter Oppstarts år Leveranse skogeier Produktivt skogareal (dekar) Bestilling s-prosent Kostnad (kr) Tilskudd Andebu, Re, Vassås 2011 Desember 2013 Området: Bestilt: 254 000 206 000 81,2 4 829 0002 626 000 Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme 2013August 2014 35 000551 100 000550 000 Fritzøe Skoger (3 fylker, 6 kommuner) 20132015428 0001002 400 0001 200 000


Laste ned ppt "Tilskuddsordninger i skogbruket Nærings og miljøtilskudd (NMSK) Skogsveier Skogbruksplanlegging Aktivitet og forbruk 2013, og tildeling 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google