Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Uttaleundervisning - tilnærminger Olaf Husby Inst. for språk og litteratur NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Uttaleundervisning - tilnærminger Olaf Husby Inst. for språk og litteratur NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Uttaleundervisning - tilnærminger Olaf Husby Inst. for språk og litteratur NTNU

2 Grunnleggende begreper Hva er god uttale? Munnen til taleren– øret til lytteren – Relatert til artikulasjonsferdigheter Enkeltlyder, stavelser, ord, prosodi, rytme, flyt – Forståelighet Anstrengelse Faktisk forståelse

3 Primære læringsobjekter 1.Lingvistisk perspektiv – Persepsjon – Produksjon 2.Kommunikativt perspektiv Forholde mellom 1 og 2 i undervisningen

4 Erkjennelse Voksne oppnår ikke innfødtlik uttalekompetanse i andrespråket Hva kan vi oppnå?

5 Uttalefagets historie Panini (sanskrit, 500? f.Kr) 1800-tallet – Reaksjon mot tradisjonell undervisning – Reformbevegelsen (Johan Storm) 1930: Behaviorisme, strukturalisme, audiolingualisme – Språkteknologi 1980: Communicative Language Teaching – Interaksjon, autentisitet, egne erfaringer, verden utenfor klasserommet, læringsprosess 1990: Empirisk forskning

6 Tidsbruk i undervisningen Foote et al. (2013): Tilfeldig

7 Forskningsbasert undervisning Relasjon persepsjon/produksjon Opplæring Stimuli Feedback Tidsbruk Tilegnelsesmønster Sluttnivå

8 Hva bidrar mest til god uttale? Prosodi – Trykk, tone, lengde, intonasjon Rytme Ord Stavelser Segmenter Flyt Talehastighet

9 Hvilken tilnærming er best? Hva skjer med barn? Formfokusert instruksjon Korrigerende feedback – Respons – Justert gjentakelse (recast) – Verbalisert – Illustrert

10 Struktur Behovsanalyse Kursstart når? – Alt på en gang? – Trinnvis – Progresjon ± Generell innretning? ± Frittstående? ± Språkhomogene klasser

11 Typiske feil - segment Vokalkvalitet – Lepperunding, sted, åpningsgrad, lengde – Konsonanter – Stemthet – Artikulasjonssted, - måte

12 Typiske feil - stavelse Innskudd”spis”- ”sipis, espis” Bortfall”klar”-”kar” Erstatning”stor”-”stol” Ombytting”tips”-”tisp” Allofonisk variasjon/r/ uttalt [ʁ]

13 Typiske feil - ord Trykkplassering”meDIsin”-”mediSIN” Varighet”maten”-”matten” Tone”loven” - ”låven”

14 Typiske feil – smh. tale Sammenkjeding ”Det ‿ var ‿ en ‿ stor ‿ bil” ”Det var en stor bil” Assimilasjon”Har Tor stor leilighet?” ”Har Tor stor leilighet?” Trykkplassering”TAKK skal du HA” ”takk SKAL du ha” Fotisokroni”EN og TO også da TRE! ”EN og TO og SÅ da TRE!

15 Aksentpreget tale Aksent – hva er det, hvorfor? Betydning? Holdning til aksent/aksentbrukere – Tillagt identitet – Stigma

16 Hvorfor oppstår feil? Persepsjon Produksjon

17 Undervises det i uttale?


Laste ned ppt "Uttaleundervisning - tilnærminger Olaf Husby Inst. for språk og litteratur NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google