Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjør rede for relevante språklæringsteorier

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjør rede for relevante språklæringsteorier"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjør rede for relevante språklæringsteorier
og drøft dagens læreplan i lys av teori

2 Språklæringsteorier Noen begreper Førstespråk Andrespråk Mellomspråk
Kompetansebegrepet Et historisk overblikk over språklæringsteorier

3 Kunnskapsløftet og språklæringsteorier
Det teoretiske grunnlaget for dagens læreplan L-06 Dagens læreplan i lys av teoriene Sammenfatning og avrunding

4 Andrespråkslæring Møte med språket skjer i alle slags komplekse situasjoner uten tilretteleggelse Spontan kommunikasjon er nødvendig fra første stund, aller viktigst er det muntlige Ingen gradvis progresjon Lite veiledning

5 Fremmedspråkslæring Vi møter språket med utvalgte og tilrettelagte tekster Kommunikasjon i klasserommet tar mest utgangspunkt i det skriftlige! Gradvis progresjon Veiledning av læreren Hvor plasseres engelsk?

6 Hva er Mellomspråk? Den systematiske språklige atferden til en innlærer av et språk nr. 2 (Sharwood Smith:1994) Det er den observerbare språkbruken Innlærerens systematiske språklige viten om språk nr.2 (Selinker 1972) Den er den ”indre” grammatikken en bruker har konstruert seg

7 Mellomspråk Det er et helt eget språksystem
Det har viktige teoretiske og praktiske konsekvenser Teoretiske konsekvenser: de samme lingvistiske metoder som ved ”vanlige” språk anvendes til forklaring Praktiske konsekvenser: avvik fra målspråknormen ansees ikke bare som feil, et mye mer positivt syn etablerer seg (Svindland 1986)

8 Kompetansebegrepet Med dette begrepet kommer vi nærmere ordvalget i læreplanen I språkvitenskapen er kompetanse oftest den ubevisste viten om språket og performance utøvelsen av denne viten i konkrete situasjoner. Chomsky (1965) Men i utvidet forstand går begrepet mye lengre: Den beskriver den samlede viten når vi kommuniserer: Grammatisk, tekstkompetens, pragmatisk og sosiolingvistisk kompetens, og alt sammen utgjør kommunikativ kompetens

9 Faghistorisk utsyn Chomsky: forskning i et homogent språksamfunn, for eks. idealiserte taler uten nøling, avbrudd, osv. (1965) Dell Hymes sier det er et ”Garden of Eden” syn og studerer språk i sin sosiokulturelle kontekst (1972), det er evnen til å forme og tolke setninger, slik at de blir hensiktsmessige Hymes introduserer begrepet: Kommunikativ Kompetanse

10 Faghistorikk 3 hovedretninger i andrespråksforskning
Behavioristisk teori – kontrastiv analyse Sammenligning av to språk Man kan forutsi problemområder og transfer av strukturer som ligner Kognitivistisk teori- istedenfor vanedanning er språklæring utprøving av hypoteser og etablering av regler. Aktivt og kreativ prosess. Læringsprosessen studeres nøye.

11 Dagens Læreplan i Fremmedspråk
Feilanalyse: man kan ikke forutsi feil bare pga sammenligning av S1 og S2 Feil sier også noe om elevens kompetanse Mellomspråksteorien (Selinker 1972) oppstår Overføring fra morsmålet Fra undervisning Læringsstrategier Kommunikasjonsstrategier Overgeneraliseringer av regler i målspråket

12 LK-06 Sosial-Konstruktivistisk læringssyn. ”Learner autonomy” (Holec 1981) Planlegge, gjennomføre og vurdere sin egen læring Læring har en affektiv dimensjon teorier ? Metakognitiv dimensjon: refleksjon over egen læring. (Vurdering ) Kommunikativ dimensjon: interkulturell kompetens, språkbad !


Laste ned ppt "Gjør rede for relevante språklæringsteorier"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google