Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Prosjekt e-valg2011 Besøk i forsøkskommuner – april 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Prosjekt e-valg2011 Besøk i forsøkskommuner – april 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Prosjekt e-valg2011 Besøk i forsøkskommuner – april 2010

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Bakgrunn og status for e-valg 2011-prosjektet

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Prosjektomfang e-valg2011 Anskaffer og tar i bruk løsning for internettstemmegivning hjemmefra (ikke valgdagen). Anskaffer og innfører ny full valgadministrativ løsning til erstatning for dagens løsning fra Ergo Innføre elektronisk avkryssing i manntall i alle valglokaler Muliggjøre e-stemmegivning i valglokaler (internett teknologi) men kun forhåndsstemmelokaler i 2011 planlegge full innføring valgadministrativt system og hvis suksess også e-valg E-valg er et supplement til stemmegivning på papir

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 11 forsøks- kommuner: Bodø Bremanger Hammerfest (16 år) Mandal (16 år) Radøy Re (16 år) Tynset Vefsn Sandnes Ålesund (16 år) en bydel i Oslo

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Hvorfor skal vi ha e-valg? Øke tilgjengeligheten for velgergrupper som: –Funksjonshemmede, for eksempel blinde/svaksynte og bevegelseshemmede –Velgere i utlandet Nye generasjoner velgere forventer elektroniske løsninger Raskere og mer korrekt valgoppgjør Større åpenhet og bedre statlig kontroll med det administrative valgsystemet og e- valgsystemet

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Premisser e-valgsløsning bygges på Forskriftene baseres på valglovgivningen og Europarådets rekommandasjon for e-valg Rek2004- 11 Full åpenhet og innsyn i prosjekt og løsning Statlig eiet, driftet og forvaltet valgløsning Ansvar for valggjennomføring lokalt vil ligge i kommunene - som i dag Kun benytte standard datamaskiner for stemmegivning Kun benytte etablerte løsninger for autentisering

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Rettslige forhold - forsøk Valgloven § 15-1 –”samtykke til forsøk der valg etter denne lov gjennomføres på andre måter enn det som følger av lov” Det fastsettes egen forskrift om vilkår for forsøket, og fra hvilke lovbestemmelser det kan gjøres unntak fra. Forholdet til EMK art.3 (hemmelig stemmegivning) er avklart av Venezia- kommisjonen

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8

9 9

10 10 Erfaringer fra andre land Estland: Gjennomført e-valg ved 2 parlamentsvalg, EU-parlamentsvalg og lokalvalg Finland: Omvalg i 3 kommuner etter prøve med e-valg England tenker seg om Sveits lister seg sakte videre Frankrike prøver med e-valg for velgere utenriks

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 Utfordringer ved e-valg Etterprøvbarhet / lekmannskontroll Kjøp og salg av stemmer Utilbørlig påvirkning Sikkerhet på hjemmedatamaskiner Hemmelighold

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Utfordringer ved e-valg Etterprøvbarhet / lekmannskontroll Kjøp og salg av stemmer Utilbørlig påvirkning Sikkerhet på hjemmedatamaskiner Hemmelighold

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Hvordan observere elektronisk valg? Åpenhet og gjennomsiktighet i alle faser av prosjektet Åpen kildekode Kryptografiske korrekthetsbeviser Alle hendelser i systemet blir logget –Disse loggene kan ikke endres

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Utfordringer ved e-valg Etterprøvbarhet / lekmannskontroll Kjøp og salg av stemmer Utilbørlig påvirkning Sikkerhet på hjemmedatamaskiner Hemmelighold

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 Kjøp og salg av stemmer: Løsning I praksis vil storstilt kjøp og salg av stemmer alltid bli oppdaget Man kan stemme flere ganger –Kvittering på sms for alle stemmer, ikke bare den endelige Stemmer avgitt i valglokalet overskriver stemmer avgitt hjemmefra Man må ha velgerens eID –Det innebærer at velgeren gir fra seg mer enn stemmen sin

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Utfordringer ved e-valg Etterprøvbarhet / lekmannskontroll Kjøp og salg av stemmer Utilbørlig påvirkning Sikkerhet på hjemmedatamaskiner Hemmelighold

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Utilbørlig påvirkning: Løsning Man kan stemme flere ganger –Kvittering på sms for alle stemmer, ikke bare den endelige Stemmer avgitt i valglokalet overskriver stemmer avgitt hjemmefra (også på forhånd!) Systemet vil aldri vise at du har stemt tidligere

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Utfordringer ved e-valg Etterprøvbarhet / lekmannskontroll Kjøp og salg av stemmer Utilbørlig påvirkning Sikkerhet på hjemmedatamaskiner Hemmelighold

19 Kryptering og lagring av stemmer

20 Returkode- generator Stemme- mottaker Hjemme- PC Internett Stemmebekreftelse Telling Air gap Teknisk løsning M av N nøkkeldeler fra parter med motstridende interesser Velger Administrativt system Distribusjon av hemmeligheter

21 Kommunal- og regionaldepartementet 21 Ikke bare internettvalg Kommunene skal bidra i utviklingen av nytt system: –Systemspesifikasjon –Test av løsning Bidra i utforming av valgrutiner (rutineportal / rammeverk/ erfaringsutveksling) Bidra i utviklingen av et opplæringsprogram (e-læring?) Bidra i utviklingen av et sentralt informasjonsopplegg Involvering av forsøkskommunene

22 Kommunal- og regionaldepartementet 22 Forberede gjennomføring i egen kommune –Tilpasse sentrale rutiner til lokale forhold –Tilrettelegging av valglokaler / oppgradering av infrastruktur –Anskaffelser (ikke system!) –Utplassering av testutstyr Testing av hele systemet i egen kommune Tilrettelegge for lokale folkeavstemninger Evalueringen av forsøket etter valget i 2011 Oppgaver som må utføres i forsøkskommunene


Laste ned ppt "1 Prosjekt e-valg2011 Besøk i forsøkskommuner – april 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google