Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Henrik Nore, prosjektleder Christian Bull, Sikkerhetsansvarlig Prosjektpresentasjon Valgforum Trondheim 01032010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Henrik Nore, prosjektleder Christian Bull, Sikkerhetsansvarlig Prosjektpresentasjon Valgforum Trondheim 01032010."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Henrik Nore, prosjektleder Christian Bull, Sikkerhetsansvarlig Prosjektpresentasjon Valgforum Trondheim 01032010

2 2 Hva er e-valg/i-valg? E-valg-prosjektet skal levere en løsning, som tillater velgerne i 11 kommuner å avgi sin stemme elektronisk ved kommune- og fylkestingsvalget 2011 Velgeren trenger altså ikke lenger å møte opp i valglokalet, men kan stemme over internett hjemmefra Hvis dette går bra skal Stortinget i 2012 beslutte om det blir full innføring

3 3 11 forsøks- kommunar: Bodø Bremanger Drammen Hammerfest Mandal Radøy Re Tynset Vefsn Ålesund ein bydel i Oslo

4 4 Bakgrunn I 2006 fikk KRD utarbeidet en rapport: ”Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter” Innholdet i denne rapporten vil være basishypotese for prosjektet men ikke en absolutt rammebetingelse. Regjeringen har bestemt og Stortinget har gjennom statsbudsjettet for 2010 vedtatt at det skal gjennomføres forsøk med elektronisk valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

5 5 Hvorfor skal vi ha e-valg? Øke tilgjengeligheten for velgerne Nye generasjoner velgere forventer elektroniske løsninger Øke valgdeltagelsen for velgergrupper som i dag ikke har full tilgjengelighet (eksempelvis handikappede, utenlandsboende, folk midlertidig i utlandet) Raskere og mer korrekt valgoppgjør større åpenhet og bedre statlig kontroll med valgsystemet Reduserte kostnader på lang sikt

6 6 prosjektomfang e-valg2011 Anskaffer og tar i bruk løsning for internettstemmegivning hjemmefra (Ikke valgdagen) Anskaffer og innfører ny full valgadministrativ løsning til erstatning for dagens løsning fra Ergo Innføre elektronisk avkryssing i manntall i alle valglokaler Muliggjøre e-stemmegivning i valglokaler (internett teknologi) men kun forhåndsstemmelokaler i 2011 planlegge full innføring valgadministrativt system og hvis suksess også I-valg

7 7 Premisser e-valgsløsning bygges på Forskriftene baseres på valglovgivningen og Europarådets rekommandasjon for e-valg Rek2004- 11 Full åpenhet og innsyn i prosjekt og løsning Statlig eiet, driftet og forvaltet valgløsning. Ansvar for valggjennomføring lokalt vil ligge i kommunene som i dag. Kun benytte standard datamaskiner for stemmegivning Autentisering baseres på den Id-porten/Min ID eiet av DIFI (Direktoratet forforvaltning og IKT)

8 8

9 9 Hvem er vi i prosjektet? Christian Bull, Sikkerhetsansvarlig Henrik Nore, Prosjektleder Kristin Skorpen, Innføring / Valgrutiner Dan Sørensen, Systemansvarlig Ragnhild Indreide, Informasjon Tom Aatlo, Valglov/forskrift

10 10

11 11 Hva har skjedd i andre land ? Omvalg i 3 kommuner i finland etter prøve med e-valg Estland har gjennomført I-valg ved 2 parlamentsvalg, EU- parlamentsvalg og lokalvalg Studentparlamentsvalg ved 230 universiteteter i Østerrike (18- 23/5-2009) Holland av stoppet alle E-valg England tenker seg om Sveits lister seg sakte videre Frankrike prøver med i-valg for ex- pats

12 12 Anskaffelsen Anskaffelsesprosdyre: Konkurransepreget dialog Prosedyren er en blanding av markesundersøklese, kravspesifisering, forhandling og avsluttes med en anbudsprosess Internasjonal konkurranse med 11 tilbydere 3 tilbydere leverte anbud til slutt Stor åpenhet i evalueringen, alt ligger på nettet

13 13 Resultatet av anskaffelsen I løpet av dialogprosessen klarte 2 av 7 prekvalifiserte leverandører å frembringe en løsning som forente brukervennlighet og sikkerhet –Ergo Group m/underleverandør Scytl –Et konsortsium av Computas, Acando, Cybernetica (Estland) og Opt2Vote (Irland) –Indra klarte det ikke, og tok en råsjans|

14 14 Hvilke utfordringer har vi ved innføring av e/I-valg Utilbørlig påvirkning Etterprøvbarhet/Lekmannskontroll Hemmelighold Sikkerhet på hjemmedatamaskiner

15 Zero Usability Forhåndskryptering gir svært god sikkerhet, men også en svært dårlig brukeropplevelse – ”om e-valg skal være så vanskelig, så kan vi like godt la være!” De eneste som reagerte positivt var Blindeforbundet – Løsningen er relativt tilgjengelig for grupper som er vant til å bruke tekstbasert grensesnitt

16 Returkode- generator Stemme- mottaker Hjemme -PC Internett Stemmebekreftelse Telling Ende-til-ende-verifisering Air gap Løsningen M av N nøkkeldeler fra parter med motstridende interesser Velger Administrativt system Distribusjon av hemmeligheter

17 17 Egenskaper Løsningen er i prinsippet transparent for brukeren. Du kan velge å kontrollere stemmens integritet eller ikke Vi oppnår det vi skal (å oppdage storskala angrep) selv om en relativt liten andel av velgerne kontrollerer Vi kan fokusere på brukeropplevelse Systemets korrekthet kan etterprøves i alle ledd

18 18 Behovet for åpen kildekode Telling av papirstemmer oppfattes som en åpen og etterprøvbar prosess Papirstemmer kan telles på nytt Omtelling av elektroniske stemmer er absurd(?) Når man flytter det som er en åpen og observerbar prosess inn i en datamaskin, introduseres et ”Black Box”-problem

19 19 ”Black Box-problemet” Vårt mål har vært å gjøre den sorte boksen så gjennomsiktig som mulig Åpen kildekode Men ikke ”fri programvare” Common Criteria-sertifisering Et kompromiss mellom sikkerhet og åpenhet Men kompromisset er ikke åpen kildekode Kompromisset ligger i utstrakt bruk av kryptografi

20 20 Spørsmål-Svar Finn oss på nett! –E-valg.dep.no –E-valgbloggen.no


Laste ned ppt "1 Henrik Nore, prosjektleder Christian Bull, Sikkerhetsansvarlig Prosjektpresentasjon Valgforum Trondheim 01032010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google