Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektpresentasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektpresentasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektpresentasjon
Valgforum Trondheim Henrik Nore, prosjektleder Christian Bull, Sikkerhetsansvarlig

2 Hva er e-valg/i-valg? E-valg-prosjektet skal levere en løsning, som tillater velgerne i 11 kommuner å avgi sin stemme elektronisk ved kommune- og fylkestingsvalget 2011 Velgeren trenger altså ikke lenger å møte opp i valglokalet, men kan stemme over internett hjemmefra Hvis dette går bra skal Stortinget i 2012 beslutte om det blir full innføring

3 11 forsøks- kommunar: Bodø Bremanger Drammen Hammerfest Mandal Radøy
Tynset Vefsn Ålesund ein bydel i Oslo

4 Bakgrunn I 2006 fikk KRD utarbeidet en rapport: ”Elektronisk stemmegivning – utfordringer og muligheter” Innholdet i denne rapporten vil være basishypotese for prosjektet men ikke en absolutt rammebetingelse. Regjeringen har bestemt og Stortinget har gjennom statsbudsjettet for 2010 vedtatt at det skal gjennomføres forsøk med elektronisk valg ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

5 Hvorfor skal vi ha e-valg?
Øke tilgjengeligheten for velgerne Nye generasjoner velgere forventer elektroniske løsninger Øke valgdeltagelsen for velgergrupper som i dag ikke har full tilgjengelighet (eksempelvis handikappede, utenlandsboende, folk midlertidig i utlandet) Raskere og mer korrekt valgoppgjør større åpenhet og bedre statlig kontroll med valgsystemet Reduserte kostnader på lang sikt

6 prosjektomfang e-valg2011
Anskaffer og tar i bruk løsning for internettstemmegivning hjemmefra (Ikke valgdagen) Anskaffer og innfører ny full valgadministrativ løsning til erstatning for dagens løsning fra Ergo Innføre elektronisk avkryssing i manntall i alle valglokaler Muliggjøre e-stemmegivning i valglokaler (internett teknologi) men kun forhåndsstemmelokaler i 2011 planlegge full innføring valgadministrativt system og hvis suksess også I-valg

7 Premisser e-valgsløsning bygges på
Forskriftene baseres på valglovgivningen og Europarådets rekommandasjon for e-valg Rek Full åpenhet og innsyn i prosjekt og løsning Statlig eiet, driftet og forvaltet valgløsning. Ansvar for valggjennomføring lokalt vil ligge i kommunene som i dag. Kun benytte standard datamaskiner for stemmegivning Autentisering baseres på den Id-porten/Min ID eiet av DIFI (Direktoratet forforvaltning og IKT) Baseres på Europarådets rekommandasjon for e-valg (Rec ) Åpenhet og innsyn i rutiner, prosjektgjennomføring og dataløsning Statlig eiet, driftet og forvaltet valgdatasystem. Ingen e-valggjennomføring i regi av private selskaper Ansvar for valggjennomføring lokalt vil ligge i kommunene som i dag. Den praktiske valggjennomføring i regi av kommunene vil også gjelde for e-valg. De statlige valgdatasystemene stilles vederlagsfritt til disposisjon for kommunene

8

9 Hvem er vi i prosjektet? Tom Aatlo, Valglov/forskrift
Ragnhild Indreide, Informasjon Dan Sørensen, Systemansvarlig Kristin Skorpen , Innføring / Valgrutiner Christian Bull, Sikkerhetsansvarlig Henrik Nore, Prosjektleder

10

11 Hva har skjedd i andre land ?
Omvalg i 3 kommuner i finland etter prøve med e-valg Estland har gjennomført I-valg ved 2 parlamentsvalg, EU-parlamentsvalg og lokalvalg Studentparlamentsvalg ved 230 universiteteter i Østerrike (18-23/5-2009) Holland av stoppet alle E-valg England tenker seg om Sveits lister seg sakte videre Frankrike prøver med i-valg for ex-pats

12 Anskaffelsen Anskaffelsesprosdyre: Konkurransepreget dialog
Prosedyren er en blanding av markesundersøklese, kravspesifisering, forhandling og avsluttes med en anbudsprosess Internasjonal konkurranse med 11 tilbydere 3 tilbydere leverte anbud til slutt Stor åpenhet i evalueringen, alt ligger på nettet

13 Resultatet av anskaffelsen
I løpet av dialogprosessen klarte 2 av 7 prekvalifiserte leverandører å frembringe en løsning som forente brukervennlighet og sikkerhet Ergo Group m/underleverandør Scytl Et konsortsium av Computas, Acando, Cybernetica (Estland) og Opt2Vote (Irland) Indra klarte det ikke, og tok en råsjans| Bent: Egentlig to leverandører som kunne frembringe akseptabel sikkerhetsløsning og som sannsynligvis kunne klare å frembringe en brukervennlig løsning i tillegg.

14 Hvilke utfordringer har vi ved innføring av e/I-valg
Utilbørlig påvirkning Etterprøvbarhet/Lekmannskontroll Hemmelighold Sikkerhet på hjemmedatamaskiner

15 Zero Usability Forhåndskryptering gir svært god sikkerhet, men også en svært dårlig brukeropplevelse ”om e-valg skal være så vanskelig, så kan vi like godt la være!” De eneste som reagerte positivt var Blindeforbundet Løsningen er relativt tilgjengelig for grupper som er vant til å bruke tekstbasert grensesnitt

16 Løsningen Velger Hjemme-PC Air gap Stemmebekreftelse
Distribusjon av hemmeligheter Hjemme-PC Velger Internett Stemme-mottaker Administrativt system Air gap Stemmebekreftelse Returkode-generator Ende-til-ende-verifisering Telling M av N nøkkeldeler fra parter med motstridende interesser

17 Egenskaper Løsningen er i prinsippet transparent for brukeren.
Du kan velge å kontrollere stemmens integritet eller ikke Vi oppnår det vi skal (å oppdage storskala angrep) selv om en relativt liten andel av velgerne kontrollerer Vi kan fokusere på brukeropplevelse Systemets korrekthet kan etterprøves i alle ledd

18 Behovet for åpen kildekode
Telling av papirstemmer oppfattes som en åpen og etterprøvbar prosess Papirstemmer kan telles på nytt Omtelling av elektroniske stemmer er absurd(?) Når man flytter det som er en åpen og observerbar prosess inn i en datamaskin, introduseres et ”Black Box”-problem

19 ”Black Box-problemet”
Vårt mål har vært å gjøre den sorte boksen så gjennomsiktig som mulig Åpen kildekode Men ikke ”fri programvare” Common Criteria-sertifisering Et kompromiss mellom sikkerhet og åpenhet Men kompromisset er ikke åpen kildekode Kompromisset ligger i utstrakt bruk av kryptografi

20 Spørsmål-Svar Finn oss på nett! E-valg.dep.no E-valgbloggen.no


Laste ned ppt "Prosjektpresentasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google