Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nødvendig og faglig forsvarlig tannbehandling NTFs Forum for tillitsvalgte 18. april 2008 Reidun Stenvik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nødvendig og faglig forsvarlig tannbehandling NTFs Forum for tillitsvalgte 18. april 2008 Reidun Stenvik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nødvendig og faglig forsvarlig tannbehandling NTFs Forum for tillitsvalgte 18. april 2008 Reidun Stenvik

2 Arbeidsgruppe 1996  Gerd Knudsen  Liv Lyssandtræ  Trond Strandenæs  Reidun Stenvik (sekretær)

3 Mandat  Kartlegge omfanget av sosialstønad til tannbehandling og retningslinjer for utbetaling  Foreslå kriterier for nødvendig og faglig forsvarlig tannbehandling

4 Lov om sosiale tjenester  Tannbehandling inngår i ”stønad til livsopphold”  Forutsetninger –nødvendig konservativ eller kurativ behandling –ikke svært kostbar behandling –uttalelse fra sakkyndig –rimeligere faglig forsvarlig alternativ –ta hensyn til alder, yrke, betydning av utseende etc.

5 Kartlegging  Spørreundersøkelse til sosialkontorer  Svar fra om lag halvparten  Stor spredning i utbetalingene (1995)  Få svar om retningslinjer for utbetaling Tidende nr. 1, 1998

6 Diskusjonsnotat  Hva er faglig forsvarlig behandling?  Hva er nødvendig behandling?  Overordnet tannhelsemål  Estetisk kontra kosmetisk behandling  Hva mener publikum? Sendt lærestedene, Helsetilsynet, fylkestannlegene, RTVs rådgivende tannleger, lokalforeninger, spesialistforeninger. Publisert i Tidende nr. 3, 1998

7 Faglig forsvarlig tannbehandling  Benyttes i lover og retningslinjer  Momenter/syntese –Forskningsmessig dokumentert viten –Lærestedenes undervisning –Retningslinjer fra myndighetene –Etiske bestemmelser –”Förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet”

8 Forsvarlighetsbegrepet  Økonomisk evne  Pasientens helse  Tannens/tannsettets prognose  Pasientens alder  Evne og vilje til å følge behandlingen

9 Nødvendig tannbehandling  Drøftet i forbindelse med sosialstønad  Entydig begrep?  Antall tenner?  Faglig ikke økonomisk utgangspunkt  Livstidsperspektiv

10 Akseptabel oral helse  En helsetilstand i munnhulen som medfører at den enkelte –kan være uten smerte og ubehag, –kan ha tilfredsstillende tyggefunksjon, –kan kommunisere uten problemer som skyldes tannsettet, –kan ha sosial omgang uten plager/ubehag, –kan være uten livstruende lidelser. Forutsetning at helsetilstanden vil vare livet ut. (Statens helsetilsyn under arbeidet med veilederen Tenner for livet)

11 Estetisk kontra kosmetisk behandling  Utseendets betydning –samfunnets normer/endring over tid  Estetisk tannbehandling –allment aksepterte oppfatninger –eksempel: manglende tann i overkjevefronten  Kosmetisk tannbehandling –subjektiv vurdering –eksempel: vitalbleking, porselenslaminater

12 Hva mener brukerne?  Er den profesjonelle vurderingen på linje med publikums syn? –Per Otto Neverlien: ”Tannhelse som verdi: absolutt eller relativ?”, Tidende nr. 7, 1997 –Forskning i forbindelse med kjeveortopedisk behandling –Forslag i Ellingsæterutredningen (ikke utført) –Behov for forskning

13 Nødvendig tannbehandling – forslag til kriterier  1. Akuttbehandling  2. Klinisk undersøkelse/behandlingsalt.  3. Forebyggende behandling  4. Tannkjøttsbehandling  5. Konvensjonell fyllingsterapi  6. Fast/avtakbar erstatning?

14 Forslag til kriterier forts.  7. Helprotese for tannløse  8. Rotbehandling av molarer vurderes  9. Kirurgi for å fjerne patologi  10. Tannregulering kfr. folketrygden  11. Andre løsninger/faglig begrunnelse  12. Pasienten: ønsker og oppfølging

15 NTFs kriterier – hva skjedde?  Høringsrunde  Foredrag på informasjonsmøtet 1997  Debatt på landsmøtet 1998  Debattinnlegg i Tidende  NTFs arbeidsprogram 2000 – 01 –arbeide aktivt for å få innført lik praksis vedr. tannbehandling med støtte fra sosialkontoret, og arbeide for at begrepet ”faglig forsvarlig” får et ensartet innhold.

16 Nødvendig og faglig forsvarlig tannbehandling: Forslag til faglige kriterier 2001  Endringer fra opprinnelig forslag –Helsemål (Statens helsetilsyn, 1999) –Pkt. 2 ”innenfor gitte økonomiske rammer” –Kirurgi nytt pkt. 3 –Implantater som alternativ –Pkt. 11 og 12 tatt ut – premisser  Kriteriene bør legges til grunn ved all tredjepartsfinansiering av tannlegetjenester (Vedtak i hovedstyret august 2001)  Publisert i Tidende nr. 12, 2001

17 Nødvendig tannbehandling – status 2008  Benyttes NTFs kriterier? –FUTT-prosjektet –Benyttes av trygdeetaten og sosialkontorene (HOD i St.meld. nr. 35)  NOU 2005: 11 –Standarder for nødvendig tannbehandling  St.meld.nr. 35 –Hdir i oppdrag å utarbeide faglige retningslinjer om nødvendig tannhelsehjelp/tannbehandling  Presidenten har ordet (Tidende nr. 13, 2007)


Laste ned ppt "Nødvendig og faglig forsvarlig tannbehandling NTFs Forum for tillitsvalgte 18. april 2008 Reidun Stenvik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google