Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk 2014

2 Kort historikk 1973 :forsøk på å etablere yrkesetisk kodeks mislykkes 1997 :samarbeid mellom lærerorganisasjonene om å fremme yrkesetikk i pedagogisk arbeid lykkes, men forsvant gradvis 2003/ forsøk med å skape profesjonsetikk  2006: profesjonsidealer  profesjonsbevissthet … 2009 :LM09-vedtak: «… utarbeide yrkesetiske retningslinjer» 2012 :Lærerprofesjonens etiske plattform 2012: LM-vedtak: Lærerprofesjonenes etiske plattform skal tas i praktisk bruk – strategisk plan utarbeides…

3

4 Begrunnelsene Lærerprofesjonens etiske plattform er viktig for å: understøtte etisk forsvarlig praksis i barnehage og skole øke profesjonens etiske bevissthet høyne tilliten mellom lærerprofesjonen og samfunnet styrke profesjonens evne til å stå for, og begrunne valgene vi tar støtte profesjonen i å korrigere og styre seg selv

5 Det etiske ansvaret – ulike perspektiver 1.Den enkeltes ansvar i de direkte møtene med «sine» barnehagebarn, elever og foresatte 2.Den enkeltes ansvar som del av kollegiet på arbeidsplassen 3.Den enkeltes ansvar som del av lærerprofesjonen i samfunnet

6 Profesjonelt ansvar medfører forpliktelser

7 Profesjonsetikk – strategiplan for landsmøte- perioden 2013–2015 Felles mål for tiltakene: Stimulere til økt kunnskap om profesjonsetikk Gjøre plattformen kjent og bidra til at den blir tatt i bruk i praksis Bidra til økt bevissthet om hva det innebærer å ha et profesjonsetikk ansvar

8 Profesjonsetikk – strategiplanen Fem strategiske satsingsområder med mål og tiltak Lærerutdanningene Ledere Erfaringsdeling og kunnskapsutvikling Samarbeid Profesjonsetikk og politikkutvikling

9 Nettsidene

10 Profesjonsetikk – strategiplanen Utredning av et profesjonsetisk råd Følgeforskning av utviklingsarbeidet

11 I touch the future I teach Christa McAuliffe MLL 13032014 NLS


Laste ned ppt "Status for Utdanningsforbundets arbeid med profesjonsetikk 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google