Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

De Facto Framtida for AFP Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Tirsdag 23/10 – 2007 Stein Stugu.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "De Facto Framtida for AFP Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Tirsdag 23/10 – 2007 Stein Stugu."— Utskrift av presentasjonen:

1 De Facto Framtida for AFP Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Tirsdag 23/10 – 2007 Stein Stugu

2 De Facto Dagens AFP Gå av fra 62 år Forutsetter tariffavtale Samme pensjon fra 62 som fra 67 + AFP-tillegg Kr. 950 i mnd. netto (LO/NHO) Kr. 1700 i mnd. brutto (offentlig sektor) Fortsatt opptjening til folketrygden Framtidig pensjon svekkes ikke

3 De Facto Dagens AFP ordning er unik og skal forsvares (45 års opptjening) 62 år67år AFP 174.000 (183 000 brutto) Pensjon 163.000 Pensjon 163.000 300.000 Uføretrygd = alderspensjon 163.000 300.000 ufør 3% 30% 67%

4 De Facto Avgangsalder bestemmer pensjon resten av livet (jevn lønn 300 000*) Samme pensjon livet ut * Forutsetning 43 års inntekt ved avgang 67 år

5 De Facto Årsaker til lavere tidligpensjon Pensjonen skal deles på flere år Færre år med opptjening Løpende pensjon reguleres lavere enn lønnsstigning Du skal selv betale for å ta ut pensjon (staten taper penger på tidligere utbetaling)

6 De Facto Minstekrav for å gå av med tidligpensjon Skal minst ha rett på pensjon tilsvarende folketrygdens minstepensjon: For å gå av ved 62 år kreves gjennomsnittlig inntekt på 4,3 G (283 000) i 40 år For å gå av ved 63 år, 251 000 i 40 år Mange vil ikke ha rett til tidligpensjon Kan løses av en anstendig AFP-ordning

7 De Facto Likt tillegg til alle? Regjeringen: ”Regjeringen har videre lagt fram et innspill til de kommende drøftingene med partene i arbeidslivet om framtidas AFP som innebærer et tillegg til folketrygden for alle som omfattes av ordningen.” (Rapport april 2007) ” Med AFP utformet som påslag vil alle berettigede få den samme samlede utbetalingen fra ordningen uavhengig av uttakstidspunkt” (St.meld. s. 129) Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen: Kr. 38 000 i 15 år

8 De Facto Rettferdig? Bjarne Håkon Hanssen: ””I dag får du null mer i pensjon om du står i arbeid frem til 67 år, i forhold til om du går av tidligere. Jeg synes ikke det er urettferdig om de som arbeider ett, tre eller syv år ekstra får uttelling for det” (Aftenposten 16/3 – 2007) Det samme sa Jens Stoltenberg på Fellesforbundets landsmøte

9 De Facto Ny tidligpensjon – tap resten av livet  Ny AFP?  Ny pensjon 62

10 De Facto Hanssen-pensjon Eksempel 1 Gjennomsnittsarbeideren rammes Snittlønn 20 beste åra 325.000 Snittlønn 40 år 90% av 20 beste (292 500) Hanssen-pensjon: 38 000 i AFP-tillegg i 15 år (VG mars 2007) Alder62 - 67 år67 - 7777 - - - Dagens Pensjon190 041173 041 Hanssen-Pensjon161 201 123 201 Årlig tap-28 840-11 840-49 840

11 De Facto Hanssen-pensjon - eks. 1 62 – 67 år67 – 7777 -

12 De Facto Hvem går av med AFP? Erfaring fra industrifagforeninger Nesten ingen klarer å stå til de blir 67 Svært mange går av med uføretrygd Over 90 % (av de som kan) går av med AFP Markert annet mønster når du ser på hele bedrifter Vesentlig flere som står i arbeid til 67

13 De Facto Dagens AFP - noen momenter Hvordan motivere bedriftene til seniorpolitikk? Mange gjennomfører nå tiltak med kortere arbeidstid ”finansiert” av mindre AFP-utgifter ”Misbrukes” AFP til utstøting? Begrenset omfang Minst like lett med det vi har sett av forslag til ny AFP

14 De Facto Dagens AFP - noen momenter (2) Flere kombinerer pensjon og jobb Svak økning i andel som tar AFP 2001 – 18,2 % 2005 – 18,0 % 2006 – 18,3 % 2007 – 18,7 % Svak nedgang ved alder 62 siste år 2006 – 14,8 % 2007 – 14,3 %

15 De Facto Krav til AFP Dagens AFP kan forsvares Hvis ny AFP: Tillegg må vare hele livet Skattefordeler som andre pensjonister AFP-tillegg (kr. 950,- i mnd.) som i dag Finansieringen må sikre at forsøk med lavere arbeidstid for eldre videreføres Alle må ha rett til å gå av ved 62 år Pensjon reguleres som lønn i ”AFP-perioden” Heves pensjonsalderen må AFP-perioden utvides


Laste ned ppt "De Facto Framtida for AFP Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Tirsdag 23/10 – 2007 Stein Stugu."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google