Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TOO – teamet i Vestfold Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Tannlege med spesialkompetanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TOO – teamet i Vestfold Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Tannlege med spesialkompetanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 TOO – teamet i Vestfold Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Tannlege med spesialkompetanse Vibeke Kranstad Psykologspesialist Therese Varvin Fredriksen

2 Bakgrunnen for TOO tilbudet i Norge https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/170/Tilrette lagte-tannhelsetilbud-for-mennesker-som-er-blitt-utsatt-for-tortur- overgrep-eller-har-odontofobi-IS-1855.pdf

3 Tannhelsetjenesten kompetansesentret i Nord-Norge, TkNN (Nordland, Troms og Finnmark)Tannhelsetjenesten kompetansesentret i Nord-Norge, TkNN Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge, TkMN (Sør- og Nord Trøndelag, Møre og Romsdal)Tannhelsetjenestens kompetansesenter i Midt-Norge, TkMN Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avdeling Hordaland, TkVest-Hordaland (Hordaland, Sogn- og Fjordane)Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avdeling Hordaland, TkVest-Hordaland Tannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avdeling RogalandTannhelsetjenestens kompetansesenter Vest, avdeling Rogaland Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør, TKS (Buskerud, Telemark, Vestfold, Øst- og Vest Agder)Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør, TKS Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TKØ (Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Oslo kommune)Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TKØ Oversikt over de regionale odontologiske kompetansesentrene:

4 A.Skader i munnen og på tenner som skyldes direkte påføring av smerte og påføring av skader. Dvs direkte tanntortur B.Skader som skyldes tvungen inntak av skadelige væsker (eks urin), dårlig og mangelfull ernæring over tid, alvorlige mangler i hygiene forhold som gjør regelmessig tannstell umulig, bakbinding eller andre former for fysisk restriksjon, som også umuliggjør tannstell Kriteriene for å komme inn under TOO tilbudet - torturofre

5 C. Skader som kan settes i sammenheng med redsel (eller fobier) for å gå til tannlege grunnet erfaringer med tortur, i særdeleshet med tanntortur gjennomført for eksempel i tannlegestoler og med utstyr som ligner tannlegeredskaper D. Skader som skyldes mer generelle psykologiske forhold etter tortur, som posttraumatisk stresslidelse (PTSD), depresjon, apati, oppgitthet, som kan føre til en generell holdning der tannstell og annen personlig omsorg blir lavt prioritert Kriteriene for å komme inn under TOO tilbudet - torturofre

6 1.Psykologs rolle - vurderer pasientens psykiske tilstand, erfaring med tannbehandling, grad av odontofobi, samt psykologisk forberedelse til tannbehandling 2.Tannlegens rolle – ta 2BW,utføre undersøkelse av munnhulen ( karies, periodontitt, annen oral patologi ) 3.Tolk brukes ved behov Når en tortur-overlever henvender seg til TOO teamet

7 1.Angstbehandling med noe tannbehandling. Etter angstbehandlingen kan pasienten overføres til annen tannlege for rehabilitering til akseptabel oral helse definert som; «…ikke ha smerte, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen, å ha tilfredsstillende tyggefunksjon, kunne kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene..» 2.Hvis pasienten ikke er redd for tannbehandling skal pasienten få hjelp til å henvises annen tannlege for tannbehandling Mulige behandlingsforløp

8 All behandling i TOO- teamene er gratis HELFO`s innslagspunkt 14: ”Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne” Utgifter ved ulike behandlingsforløp

9 Helfo`s pkt. 14: «Stønad ytes fortrinnsvis til konserverende tannbehandling for påførte kariesskader som følge av sterk nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Dersom tenner går tapt kan også utgifter til protetisk behandling dekkes.» «Etter folketrygdloven § 5-6 ytes det også stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av marginal periodontitt utført av tannpleier» «Utgiftene dekkes etter honorartakstene» Utgifter ved ulike behandlingsforløp

10 Sikre at alle brukere vet om TOO- tilbudet –Lik informasjon = like rettigheter Fordel med et bindeledd mellom pasient og TOO- teamet (eks: fastlege, helsesøster, konsulent) Viktige papirer «følger» pasienten –Kontaktinformasjon; språk/dialekt, torturerfaring, andre traumer, redd/ikke redd for tannbehandling, generell helsetilstand, dokumentasjon fra helsepersonell –mindre belastende for pasient og unngår avvisning/skuffelse, sparer tid/mer effektiv behandling av pasienten Samhandling og utfordringer

11 Individuelt tilpasset behandling Bruk av tolk ( oppmøte-/telefontolk, kvalitet, evt. opplæring av tannhelsepersonell ) TID er en dyd av nødvendighet –Enkle prosedyrer kan ta lang tid som følge av redsel hos pasient, flashbacks, språk-/tolkeproblemer Samhandling og utfordringer

12 Menn 40-årene Motvillig til samtale med psykolog/utfylling av skjemaer Motivert for tannbehandling Redde under tannbehandling –Vil ikke ha noen bak seg –Uttalt brekningsrefleks Erfaringer så langt

13 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "TOO – teamet i Vestfold Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Tannlege med spesialkompetanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google