Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bacheloroppgave Bygge videre på det som fungerer godt – forandre på det som ikke fungerer optimalt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bacheloroppgave Bygge videre på det som fungerer godt – forandre på det som ikke fungerer optimalt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bacheloroppgave Bygge videre på det som fungerer godt – forandre på det som ikke fungerer optimalt

2 Erfaringer Hvilke erfaringer har dere om følgende: Bachelorundervisning i akademisk skriving og forskningsmetode/vitenskapsteori Fagkurs Veiledningsprosessen (veiledning 1 og 2) Obligatorikk (undervisning, veiledning, bachelorkonferansen) Bachelorkonferansen Forslag til endringer? 10 minutter med naboene

3 Noen frustrasjoner har det vært Obligatorikk i bachelorundervisningen Obligatorikk på bachelorkonferansen Veiledning Manglende muligheter til å gjennomføre empiriske undersøkelser på- og om barn i skolen (jmf evalueringsmøtet blant veiledere i februar)

4 Obligatorisk bachelorundervisning Obligatorisk for obligatorikkens skyld eller utelukkende nødvendig? Min erfaring er at Noen studenter er der fordi de må, ikke fordi de ønsker å lære noe Det krever store ressurser til oppfølging Riktig bruk av forelesere og studieleders tid? Det gir rom for juks studenter krysser av for hverandre eller jukser på andre måter nok at bare en foreleser glemmer eller gjør en feil mtp registrering, så er hel… løs Det totalt sett skaper mye støy og frustrasjoner både blant studentene og faglærerne Foreslår derfor at vi omdefinerer begrepet «obligatorisk» FRA obligatorisk deltakelse TIL obligatorisk kunnskap Kunnskapen er en nødvendig forutsetning for å skrive oppgaven Studieleder tar dette opp på første studiedag og på fronter Veileder skal forutsette at studenten har satt seg inn i hva som ligger i akademisk skriving og forskningsmetode/vitenskapsteori ved første veiledning. Hvis de ikke har deltatt på undervisning, ligger det video-streaming tilgjengelig på fronter.

5 Obligatorisk bachelorkonferanse Fra gjeldende retningslinjer: Alle studenter må ha framlegg på muntlig delingskonferanse og i tillegg delta på et bestemt antall av medstudenters framlegg. I dette framlegget må studenten ikke bare legge fram hva han/hun har tenkt å undersøke, men også vise noe systematisering/analyse av stoffet. Veileder kan gi utfyllende kriterier. Hver student bør tenke over hva hen ønsker tilbakemelding på i diskusjonen etter framleggene. Rød tekst er definert som at studentene skal både delta på hele økten som de selv har framlegg i og i minimum en økt til. Svakhet i registreringsrutinene Totalt 34 studenter var ikke registrert med deltakelse. De fleste av disse påstår at de har vært på økt 2. Også dette har ført til en del støy blant studentene. Kan dette være tegn på at veiledere i iveren etter å gi veiledning, glemmer slike formalia?

6 Obligatorisk bachelorkonferanse forts Forslag: Vi lar teksten fra retningslinjene stå som den står, men definerer det til at de må delta på økten der de selv har framlegg. Forutsetning er at gruppene bør være såpass store (forslag: 6 studenter) at hver enkelt student får et innblikk i- og mulighet til å sette seg inn i og kommentere flere ulike prosjekter. Gruppene har i år variert i størrelse (fra 3 til 8), noe som har gitt store variasjoner i hvilket krav som stilles. En økt går over 165 minutter. Inkl pause og en samlet oppsummering som avslutning, kan et forslag til organisering av en økt være: 00.00-01.00: Student 1-3 har framlegg. 01.00-01.15: Pause 01.15-02.15: Student 4-6 har framlegg 02.15-02.25: Pause 02.25-02.45: Oppsummering og avslutning

7 Veiledning Ramme: 60 minutter per student. To obligatoriske veiledninger. Ulike måter å organisere det på: 30 + 30 10 i gruppe + 20 + 30 20 + 20 + 20 Pluss andre måter… En del frustrasjoner på manglende svar/kontakt og lite konkret veil. Er det et problem at noen veileder mer enn 60 min?

8 Mulighet til å gjennomføre undersøkelser på/med barn der meldeplikten ikke utløses Forslag til endring av retningslinjene


Laste ned ppt "Bacheloroppgave Bygge videre på det som fungerer godt – forandre på det som ikke fungerer optimalt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google