Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 1 Det norske videomarkedet 2014 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Reza.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 1 Det norske videomarkedet 2014 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Reza."— Utskrift av presentasjonen:

1 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 1 Det norske videomarkedet 2014 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Reza Sverre Sarmast, GfK

2 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 2 GfK har copyright på all informasjon som kommer fra GfK. Dette gjelder basedata, metodeinformasjon, grafikk og presentasjoner. Publiseringsregler for rapporter fra GfK Ved eksternt bruk skal alltid kilde (ConsumerScan, DVD-Control eller Filmundersøkelsen) og forutsetninger (nøkkeltall, tisdperiode og marked) oppgis. I følge bransjepraksis skal tillatelse innhetes fra copyrightbærende institutt, i dette tilfellet GfK Alt originalmateriell som brukes i forbindelse fremstillingen av informasjonen tilhører GfK Ved publisering kontakt GfK

3 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 3 Metoder

4 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 4 To metoder for å måle salget av film til hjemmemarkedet DVD-Control (tilbudet) vs ConsumerScan (etterspørselen) DVD-Control (Retail Audit) ConsumerScan Hjemmemarked et for kjøp av film Salgsdata på strekkodenivå Salgsdata (POS) blir innhentet fra en rekke butikkerkjeder i forkskjellige kanaler Baseres på ukentlige salgsdata Hensikten å måle salget ut fra tilbudet Salgsdata på strekkodenivå Salgsdata (POS) blir innhentet fra en rekke butikkerkjeder i forkskjellige kanaler Baseres på ukentlige salgsdata Hensikten å måle salget ut fra tilbudet 1500 husholdninger rapporterer virkelige innkjøp på strekkodenivå Representativt mhp. (Alder, Geografi og Husholdningsstørrelse) Hensikten er å måleomsetningen ut fra etterspørselen Omlegging av metode fører til at vi viser tall fra 2009 og fremover 1500 husholdninger rapporterer virkelige innkjøp på strekkodenivå Representativt mhp. (Alder, Geografi og Husholdningsstørrelse) Hensikten er å måleomsetningen ut fra etterspørselen Omlegging av metode fører til at vi viser tall fra 2009 og fremover Dette gjør det mulig å se på markedet både tilbud og etterspørselssiden Filmundersøkelsen Spørreundersøkelse gjennomført i Desember 2013 og 2014. Representativt i alder og geografi

5 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 5 Nordic Digital Market Overview

6 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 6 The estimate is based on GfK DVD-Control, GfK ConsumerScan, GfK Filmsurvey 2013 and figures from digital retailers. Comments An estimate for the total sales of films for home consumption in Norway 2012 measured in volume

7 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 7 Estimatet er basert på GFK DVD/Control, GfK ConsumerScan, GfK Filmrapport 2014 og 2015 og opplysninger fra digitale retailers. Kommentar Estimat for det totale filmmarkedet til hjemmekonsum i Norge målt i volum

8 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 8 Totalmarkedet

9 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 9 An estimate for the total sales/rental of films for home consumption in Norway 2009-14 measured in volume, excluding SVOD 9

10 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 10 An estimate for the total sales/rental of films for home consumption in Norway 2009-14 measured in volume 10

11 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 11 An estimate for the total sales/rental of films for home consumption in Norway 2009-14 measured in value, excluding SVOD 11

12 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 12 An estimate for the total sales/rental of films for home consumption in Norway 2009-14 measured in value 12

13 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 13 Markedsutviklingen av film som er fysisk distribuert (DVD/Blu-ray) til hjemmekonsum

14 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 14 Markedsutviklingen 2014 for fysisk distribusjon av film Blu-ray hadde en nedgangen fra 2012 til 2013 som var på 28,8%. Antall unike husholdninger som har kjøpt DVD/Blu-ray (Penetrasjon) falt med ca 100.000 fra 2013 til 2014 Gjennomsnittsprisene for DVD og Blu Ray total inkl. mva. Er høyere i 2014 enn 2013 Verdi pr kjøper faller med ca 10,5% mens frekvens holder seg stabil Dette innebærer at fallet i omsetningen kommer fra kunder som slutter å kjøpe DVD/Blu-ray og eksisterende/gjenværende kunder kjøper mindre Omsetningen i verdi falt med 25% i verdi i kroner og 29,6% i antall solgte filmer fra 2013 til 2014 Blu-ray omsetningen falt med 6,8% i verdi fra 2013 til 2014, men utgjør 30% av totalverdien nå.

15 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 15 Markedsutviklingen i verdi for DVD/Blu-ray 2009-2014 - 25 %

16 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 16 Markedsutviklingen pr måned 2012-2014 antall enheter

17 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 17 Prisutviklingen 2009-2014 pr format

18 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 18 Innkjøpsfrekvens og verdi for husholdingenes kjøp av DVD/Blu-ray 2009-2014 Kommentar Innkjøpsfrekvensen har vært i en fallen trend siden 2009. Fra 2012 til 2013 så vi det største fallet og dette var hovedårsaken til nedgangen i 2013. I 2014 er den mer eller mindre lik som i 2013, det vil si kjøperne kjøper ofte som i fjor. Verdi pr kjøper følger til dels innkjøpsfrekvensen. Det har vært en nedgang siden 2009, med det største fallet i 2013. I 2014 er det fortsatt en nedgang på ca 10,5%, som da er en bidragsfaktor til at totalverdien i markedet går ned. Kommentar

19 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 19 Markedsu tviklingen i salgskanaler av film som er fysisk distribuert

20 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 20 Utvikling i markedsandeler i verdi for kanaler 2009- 2014 Kommentar til utviklingen De 3 store kanalene ser ut til å ha lavere markedsandeler denne perioden sammenlignet med forrige og er på linje med det de var i 2012. Musikkforretninger er kanalen som holder igjen markedsandelene. Ellers er det internett som får en nedgang av de 3 store. Vi ser også de litt mindre kanalene øke smått. Det er fordi verdien av totalmarkedet går ned og de selger mer nisjebaserte filmer. Det kan antas at internettkjøpere er mer tilbøyleige til å kjøpe tjenester som Netflix og HBO og er derfor er mer sårbare ovenfor den digitale revolusjonen. I tillegg er kjøpssituasjonen tilnærmet lik når man kjøper tjenester over nettet og spesifikke DVD og BR, det fører også til at de er mer utsatt.

21 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 21 Prisutviklingen for film som er fysisk distribuert

22 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 22 Volumandelene til 100-149kr fortsetter å øke, dette kommer av Blu-ray er nå nede i denne prisklassen.

23 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 23 Catalogue vs New release

24 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 24 NO long trend units Catalogue vs New release 100% 24

25 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 25 NO long trend units Catalogue vs New release Real life 25

26 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 26 Toplisten drar inn mindre enn tidligere også (NO Value) 26

27 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 27 Forbrukerdata Dagligvare, Musikkforretninger og Internett

28 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 28 Verdifordeling på Alder

29 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 29 Verdifordeling på Husstandsstørrelse

30 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 30 Verdifordeling på Livssyklus

31 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 31 Det digitale filmmarkedet

32 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 32 54,6% av husholdningene har enten et abonnement på en nettbasert filmtjeneste eller leid en film via nettbasert tjeneste (SVOD eller TVOD) Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014 Kjøp av film til hjemmebruk Desember 2014, digital distribusjon er større enn fysisk målt i penetrasjon (antall unike kunder) 74,7% av husholdningene har kjøpt film digitalt eller fysisk 23,2% av husholdningene har både et abonnement på en nettbasert filmtjenste og leid film via en nettbasert filmtjeneste (SVOD og TVOD) (Dobbeltkjøp) 32,0% av husholdningene har leid en film via en nettbasert filmtjeneste (TVOD) 45,9% av husholdningene har et abonnement på en nettbasert filmtjeneste (SVOD) 53,7% av husholdningene har kjøpt fysisk film (Blu-ray/DVD) 34,0% av husholdningene har kjøpt film både digitalt og fysisk (Dobbeltkjøp)

33 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 33 Utvikling i penetrasjon for typer av filmkonsum Kommentar SVOD øker mest, men det er også en økning i dobbeltkjøp. Dette gjelder både kombinasjonen av SVOD/TVOD og Blu- ray/DVD (fysisk format) Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014

34 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 34 Salgsfordeling i volum av flat-TV i antall, fordelt på TV med (Smart TV) og uten Web-innhold Kommentar Salget av nye TV’er falt fra 401 tusen til 388 tusen enheter, og når man sammenligner Jan-Des 2013 mot Jan-Des 2014 så stiger andelen av salget av TV med Web-innhold med 15 prosentpoeng. Denne utviklingen er sterk i andre halvår 2014. Dette innbærer at mange husholdninger vil få tilbud om nettbaserte filmtjenester via sin nye TV. Disse tilbudene kan innholde en periode med gratis tilgang til en SVOD-tjeneste og vil dermed føre til en øket penetrasjon for SVOD. Dog har mange av TV-leverandørene flere alternative tjenester å tilby. Det er rimelig å anta at den økende andelen for TV med Web-innhold vil føre til en økning av volumet av filmer sett/kjøpt via en nettbasert (digital) tjeneste. Kilde: GfK Digital World 2015

35 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 35 Kommentarer De største endringene er at Netflix øker med 6,0 prosentpoeng, HBO øker med 3,4 prosentpoeng og C More Play øker med 4,0 prosentpoeng. Stort sett går alle aktørene frem i penetrasjon. Andelen som sier at de ikke har en digital filmtjeneste faller med 5,2 prosentpoeng. Dette innebærer at mer en halvparten av Norges husholdninger har en digital filmtjeneste. Fordeling av svarene for bruk av film via nettbasert (digitale) filmtjenester Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014

36 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 36 Andelen som sier at de foretrekker SVOD modellen øker, mens både andelen for TVOD og Vet-ikke faller. Selv om det er tidlig kan se ut som det er i ferd med å danne seg en trend der andelen av de som fortrekker SVOD modellen øker. Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014 Hvilken forretningsmodell for nettbaserte filmtjenester foretrekker husholdningene

37 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 37 Andelen som sier de er villige til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester øker med 1,4 prosentpoeng, samtidig reduseres nei- andelen med 0,5 prosentpeong. Dette kan skyldes at flere tar i bruk digitale filmtjenester og dette skaper et behov for flere filmtjenester ved at man for eksempel vil se andre filmer en enkelt tilbyder har. Villighet til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014

38 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 38 Andelen som sier de er villige til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester øker med 0,4 prosentpoeng. Dette kan skyldes at flere tar i bruk digitale filmtjenester og dette skaper et behov for flere filmtjenester ved at for eksempel man vi se andre filmer en enkelt tilbyder har. Dog er ikke endringene store fra forrige måling. Villighet til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester blant de som allerede har en SVOD/TVOD tjeneste Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014

39 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 39 Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014 Kommentar Når man sammenligner villigheten til å kjøpe flere tjenester så er ”Vet ikke” andelene like stor blant alle husholdninger som blant de som allerede har en digital filmtjeneste. Kommentar Ser man på de som allerede har en digital filmtjeneste så er andelen av husholdningene som er villig til å kjøpe flere tjenester mye større, 41,7% mot 25,6% Villighet til å kjøpe flere nettbaserte filmtjenester

40 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 40 Andelen som sier at de har sett film på nettbrett økte med 9,0 prosentpoeng. Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014 Bruk av nettbrett for å se på film

41 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 41 Kommentar I 38,9% av husholdningene har man brukt nettbrett for å se film Kommentar Av de som har kjøpt film via SVOD/TVOD så har 57,0% av husholdningene sett film på nettbrett Kommentar Av de som ikke har kjøpt film via SVOD/TVOD så har 78,8% av hushold- ningene IKKE sett film på nettbrett Kilde: GfK Filmundersøkelse Desember 2014 Bruk av nettbrett for å se på film

42 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 42 Video forecast

43 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 43 Video forecast Norway Physical delivery

44 © GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 44 Thank You.


Laste ned ppt "© GfK2014 | GfK Consumer Scan/www.dvd-control.com|2014 1 Det norske videomarkedet 2014 – Utvikling og trender for salg av film til hjemmemarkedet Reza."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google