Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av digitale sosiale medier Presentasjon av kvantitativ undersøkelse Frokostmøte 20.11. 2008 Undersøkelsen er gjennomført av Research International.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av digitale sosiale medier Presentasjon av kvantitativ undersøkelse Frokostmøte 20.11. 2008 Undersøkelsen er gjennomført av Research International."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av digitale sosiale medier Presentasjon av kvantitativ undersøkelse Frokostmøte 20.11. 2008 Undersøkelsen er gjennomført av Research International i samarbeid med Kommunikasjonsforeningen og Sermo

2 2 Om undersøkelsen Målgruppen Medlemmer i Kommunikasjonsforeningen (totalt 2807) Metode Undersøkelsen er gjennomført som en web-basert undersøkelse Antall gjennomførte intervju 863 deltakere (svarrespons 31%) Tid for gjennomføring Undersøkelsen ble gjennomført i uke 41, 2008

3 3 Bakgrunn  Det finnes ……………185 millioner blogger …………... 125 million videoer på YouTube …………... 120 millioner medlemmer på Facebook …………... 3.3 milliarder mobilbrukere verden over  Aviser, magasiner og TV har ikke den samme gjennomslagskraften som før  Folk går til søkemotorer, sosiale medier og venner når de trenger informasjon og råd  Det betyr at alle selskaper, myndigheter og organisasjoner må tenke gjennom sin kommunikasjon i tiden fremover

4 Bakgrunnsdata om respondentene

5 5 Deltakerne i undersøkelsen reflekterer medlemsmassen i Kommunikasjonsforeningen Vennligst angi den stillingsbeskrivelse som passer best for ditt arbeidsforhold Spm 1 - Tall i % av base: 863

6 6 Andelen offentlig vs privat reflekterer godt medlemsmassen i Kommunikasjonsforeningen Spm 2 - Tall i % av base: 863

7 7 Spm 3 - Tall i % av base: 354 Av offentlig ansatte er 72% statlige Vennligst angi om din virksomhet er………

8 8 Undersøkelsen inkluderer mange store bedrifter Hvor mange ansatte har din bedrift? Spm 4 - Tall i % av base: 863

9 9 69% av respondentene er i alderen 31-50 år Vennligst angi din alder og kjønn Spm 6 - Tall i % av base: 863

10 Resultater

11 11 Hovedmålgruppene er voksne (20-65 år) Hvem er hovedmålgrupper for din bedrift? Spm 5 - Tall i % av base: 863

12 12 Bedriftens egen hjemmeside dominerer som kommunikasjonskanal Hvordan kommuniserer din bedrift med de viktigste målgruppene i dag? Spm 7 - Tall i % av base: 863

13 13 Spm 8 - Tall i % av base: 863 Av de digitale sosiale medier har Facebook flest aktive brukere Vi ber deg angi i hvilken utstrekning du kjenner til eller benytter deg av de forskjellige digitale sosiale medier på Internett

14 14 Spm 9 - Tall i % av base: 863 Det er stor tro på bruk av digitale sosiale medier Vi ønsker nå at du skal angi hvor enig eller uenig du er i følgende utsagn om digitale sosiale medier på Internett

15 15 Mange bruker digitale sosiale medier ofte Hvor ofte har du, enten privat eller i jobbsammenheng, benyttet en eller flere av de digitale sosiale medier på Internett i løpet av den siste måneden? Spm 10 - Tall i % av base: 863

16 16 Spm 11 - Tall i % av base: 863 Det er svært få bedrifter som er aktive brukere I hvilken grad benytter din bedrift i dag digitale sosiale medier på Internett?

17 17 Spm 12 - Tall i % av base: 92 Av de få brukerne, er det mindre enn halvparten som har innsikt i effekten av deres bruk Hvilken innsikt har bedriften om markedsføringseffekten som deres bruk av sosiale digitale medier har på produkter eller tjenester?

18 18 Informasjonsavdelingen “eier” i stor grad kommunikasjonen Hvilken avdeling/funksjon i din bedrift anser du "eier" kommunikasjonen gjennom digitale sosiale medier? Spm 13 - Tall i % av base: 863

19 19 Man søker først og fremst råd internt Hvis du skulle søke råd om bruk av digitale sosiale medier; hvem ville du kontakte? Spm 14 - Tall i % av base: 863

20 20 Kun 18% av bedriftene følger med på en strukturert måte Hvor aktivt mener du at din bedrift følger med på hva som skrives om deres produkter og tjenester på digitale sosiale medier? Spm 15 - Tall i % av base: 863

21 21 Overvåkning av egen bedrift foregår primært ved hjelp av elektroniske medier Kan du kort beskrive hvordan din bedrift overvåker hva som skrives om dere på sosiale digitale medier? Spm 16 - Tall i % av base: 156

22 22 Spm 17 - Tall i % av base: 863 Det finnes noen suksesser Har du hørt om noen bedrifter som har brukt sosiale medier med suksess i markedsføringen?

23 23 Det er ingen bedrifter som utmerker seg spesielt Kan du huske navnet på bedrifter som har brukt sosiale digitale medier med suksess i markedsføring eller annen kontakt med sine viktigste målgrupper? Spm 17 - Tall i % av base: 396

24 24 Spm 19 - Tall i % av base: 863 Ikke mange tror de vil være aktive brukere ved neste valg I hvilken grad tror at du vil komme til å delta aktivt i digitale sosiale medier i forbindelse med neste høsts Stortingsvalg?

25 25 1 Det er svært få bedrifter som er aktive brukere av digitale sosiale medier 2 Mange bruker digitale sosiale medier ofte, og Facebook har flest aktive brukere 3 Kun 18% av bedriftene følger med på en strukturert måte hva som skrives om deres produkter og tjenester 4 Det er ingen bedrifter som utmerker seg spesielt med suksess i markedsføring eller annen kontakt med sine viktigste målgrupper 5 Ikke mange tror de vil være aktive brukere av digitale sosiale medier ved neste Stortingsvalg Viktigste innsikter

26 26 Rapport Oppdrag Hvordan vurderer profesjonelle kommunikatører bruk av digitale sosiale medier? Funn Mange kjenner til, og det er en betydelig privat bruk, men det er svært få bedrifter som er aktive brukere av digitale sosiale medier Implikasjoner Det er stor tro på bruk av digitale sosiale medier, men de fleste vet ikke helt hvordan de skal komme videre?!? Muligheter Posisjonen ”Best i klassen” ved bruk av digitale sosiale medier er LEDIG

27 27 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Bruk av digitale sosiale medier Presentasjon av kvantitativ undersøkelse Frokostmøte 20.11. 2008 Undersøkelsen er gjennomført av Research International."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google