Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

M&L2 Kap. 10 Kamanjeplan Oslo, februar 2010. Hva er en aktivitetsplan? 1. Aktivitetsplaner kan lages for nær sagt alle typer aktiviteter 2. Aktivitetsplaner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "M&L2 Kap. 10 Kamanjeplan Oslo, februar 2010. Hva er en aktivitetsplan? 1. Aktivitetsplaner kan lages for nær sagt alle typer aktiviteter 2. Aktivitetsplaner."— Utskrift av presentasjonen:

1 M&L2 Kap. 10 Kamanjeplan Oslo, februar 2010

2 Hva er en aktivitetsplan? 1. Aktivitetsplaner kan lages for nær sagt alle typer aktiviteter 2. Aktivitetsplaner er like aktuelle for enkeltindivider som for organisasjoner og bedrifter 3. Aktivitetsplaner knyttes til (bedriftens) mål for på den måten å sikre seg at målene nås 4. Mange lager aktivitetsplaner uten å skrive dem ned En aktivitetsplan er enkelt sagt: “En plan for det som skal gjøres og når det skal gjøres”

3 Markedsplaner og kampanjeplaner Markedsplanen er bedriftens totalplan for all markedsføring Kampanjeplanen beskriver aktiviteter for å nå definerte delmål –Kampanjeplanen er: Kortsiktig Begrenset ressursmessig

4 Kampanjeplanens faser Vurdere nåsitusajon og bestemme mål Beslutte målgruppe(r) Budsjettering, ansvars- delegering og tidsplan Utforme innhold og gjennomføre kampanjen Kontroll av kampanjen

5 Fase 1: Nåsituasjon og kampanjemål Hovedoppgaver Nåsituasjonen Analysere konkurransesituasjon Analysere interne forhold i bedriften Hovedoppgaver kampanjemål Konkretisere hensikten med kampanjen Målene må tallfestes –Økonomiske mål –Tidsmål –Aktivitetsmål

6 Fase 1: Nåsituasjon og kampanjemål Nåsituasjon Kald vinter og mye snø gjør at folk lengter til sol og varme. Stor kjøpevillighet! Vi har avtale med flyselskaper og tilgang på hoteller for sommeren Konkurrentene kan «ta» sommersalget hvis vi ikke er raske Mål: Fremskynde salg av sommerferien! 50 % av alle flyseter og hotellplasser skal være solgt innen 31. mars for sommerferien! Salget skal være 100 % fullprisbilletter, Omsetning = 10 millioner!

7 Bestemme målgruppe Alle bedriftens målgrupper skal være spesifisert i markedsplanen. En kampanje kan rette seg mot en av disse målgruppene eller flere av dem. Vår målgruppe: Barnefamilier (Målgruppen føler det nødvendig å planlegge i god tid, og den er tilpasset vår image og våre tilbud)

8 Budsjettering, tidsetting og ansvarsfordeling Budsjettmetoder Prosent av salget Mål-middel-metoden Konkurrentmetoden Bestemme hvem som har ansvar for hva, og hvilke tidsfrister som gjelder for disse aktivitetene? Budsjett: Vi setter av 1 million til kampanjen, dvs. 10 % av forventet omsetning! Markedssjef har ansvar for å få produsert kampanjebudskap, reklamemateriell og annet promoteringsmateriell. Webmaster har ansvar for å få kampanjens annonsemateriell tilpasset Internett Butikksjefer er ansvarlige for at reisebyråkonsulentene er informert om kampanjen og få på plass materiell i butikkene! Kampanjen skal gjennomføres fra uken etter vinterferien og vare i 14 dager!

9 Budsjettering, tidsetting og ansvarsfordeling Bestemme hvem som har ansvar for hva, og hvilke tidsfrister som gjelder for disse aktivitetene? Oppgavetidsfristansv Informere ansatte12/2Geir A Presentere bilemateriell14/2Anne B Trene butikk-27/2 ogButikk- personale28/2sjefer etc.... For å unngå stress kan det være en god idé å sette opp en detaljert tiltaksplan! Tiltaksplanen viser alle hovedaktiviteter som må gjennomføres for at kampanjen skal bli en suksess!

10 Utforme kampanjeinnhold og gjennomføring av kampanjen Hvordan skal konkurransemidlene benyttes i kampanjen? Hvilke medier skal benyttes? –Hva skal budskapet være? –Hvordan skal argumentasjonen være? –Hvilken form skal budskapet ha? Vårt budskap! Vil du være sikker på å få en solfylt sommerferie, må du bestille nå! Budskapet illustreres med flotte feriebilder med familier, vi vil også bruke bilder med snø og tekst som forteller om stor etterspørsel! Medier som brukes er: Helsider i regionsavisene Banners på de viktigste Internettsidene for reiser Vindusreklame i reisebyråene!

11 Medieplan De beste feriene blir solgt først ! Nå er tidspunktet for å bestille sommerferien! Ring 02020 og snakk med Svar Tur for vårt beste tilbud! Aktivitet Dato Internett Bannerannonse3/3-9/3 Googleads3/3-14/3 Informasjon egne nettsider3/3-14/3 Avisannonser VG4/3, 9/3 Aftenposten4/3, 11/3 Dagbladet9/3, 11/3 osv.

12 Kontroll av kampanjen Kontroll under kampanjen Mål er å foreta raske justeringer dersom noe ikke går som planlagt Vil hjelpe oss til å gjøre evalueringen etter kampanjen bedre! –Viktig å kontrollere tidsbruk og pengebruk –Viktig å få med hva konkurrenter gjør! Kontroll etter kampanjen –Grad av måloppnåelse (resultat og tid) –Vurdere valg gjort i kampanjen (eks. målgruppe, budskap, tidspunkt for kampanjen etc.) –Vurdere tidsbruk –Vurdere bruken av konkurransemidlene –Vurdere kvaliteten på arbeidet folk har gjort!


Laste ned ppt "M&L2 Kap. 10 Kamanjeplan Oslo, februar 2010. Hva er en aktivitetsplan? 1. Aktivitetsplaner kan lages for nær sagt alle typer aktiviteter 2. Aktivitetsplaner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google