Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NORGE ETTER 1945 Finnmark og Nord-Troms: RASJONERING 1952.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NORGE ETTER 1945 Finnmark og Nord-Troms: RASJONERING 1952."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 NORGE ETTER 1945 Finnmark og Nord-Troms:

3 RASJONERING 1952

4 HVORDAN SKAL STATEN FÅ PENGER TIL Å BYGGE OPP IGJEN OG LAGE ET BEDRE LAND Å BO I? Marshall-hjelp Bygge mer industri og tjene penger Høyere skatter og avgifter

5 FELLESPROGRAMMET: «Alle partiene er enige om å jobbe sammen for å bygge opp igjen Norge.» Alle partiene enige i mye (velferdssamfunn, mer industri), men litt uenige i hvordan man skal gjøre det.

6 STORTINGSVALG 1945 AP SITT PROGRAM: STERK STAT SOM BESTEMMER MYE I ØKONOMIEN (ALTSÅ LITT PLAN-ØKONOMI) LIKHET ALLE I ARBEID BYGGE UT VELFERDSSTATEN: GRATIS OG BEDRE SKOLE OG HELSEVESEN, FLERE OG BEDRE TRYGDER AP VINNER DETTE VALGET OG MANGE FLERE VALG FRAMOVER. FLERTALLSREGJERING 1945-61.

7 NORGE INN I NATO 1949 Hvorfor? Kald krig: Sovjet Ny verdenskrig? Norge viktig plassering Mye uenighet i AP om dette -> SF -> SV

8 KALD KRIG I NORGE: Norske kommunister er farlige for landet vårt!

9 MER INDUSTRI. Tjene mer, slippe å kjøpe dyrt i utlandet Staten eide stor industri Flere arbeidsplasser http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/400937

10 URBANISERING (urban=by, urbanisering=folk flytter til byer) 1900: cirka 35% i byer/tettsteder 2010: cirka 75% i byer/tettsteder Hvorfor?

11 NY HVERDAG ETTER 2. VERDENSKRIG Strøm og vann i hus Komfyr, kjøleskap, vaskemaskin Før:

12 NY HVERDAG Mange får bil TV (1960) http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nr k:klipp/661506 http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nr k:klipp/661506

13 UTBYGGING AV VELFERDSSTATEN

14 VELFERDSSTATEN NORGE HVEM HADDE ANSVAR FOR FATTIGE OG SYKE FØR? Fra 1200: Legd-systemet (fra gård til gård) + kirken + familie 1800 og utover: «auksjon», hvem vil ta i mot fattige og gale mot lavest betaling? “ Jeg [NN] Breistrand anbyder at forpleie Sindsyge [NN] paa mit Bosted Breistrand i Herø [...] Herred paa den Maade, som foreskrevet i foranstaaende Regler, mod en Godtgjørelse af Kr. 200,00 Fattigkassen: En inspektør sjekket hva du trengte. SKAM.

15 NYE LOVER 1936: Alderstrygd 1936: (en slags) uføretrygd 1939: Arbeidsløshetstrygd 1946: Barnetrygd 1956: Syketrygd for alle 1965: Enke/morstrygd 1967: FOLKETRYGDEN: (alle trygdene samlet i en lov)

16 Økonomi i Norge: Etter krigen: Mye planøkonomi: Staten eide f.eks. en del industri. (lite nå). Staten laget mange lvoer og regler i økonomi. Etter hvert: Blandingsøkonomi: Staten bestemmer en del i økonomien, private/markedet bestemmer en del. Også i dag, men markedet bestemmer mer enn før. (fra 1980 cirka) (Her skille mellom partiene: Høyresiden ville og vil ha mer markedsøkonomi, f.eks. flere private sykehjem og lignende)

17 KJØNNSROLLER 1950-tallet: Den «perfekte husmor»

18 1960-70-tall: Kvinnefrigjøring. Kamp for likestilling:

19 1978 LIKESTILLINGSLOVEN: De to kjønnene skal få like muligheter i samfunnet. Det er ikke lov å behandle kvinner og menn forskjellig F.eks.: Ikke lov å ikke gi en kvinne jobb fordi hun er gravid F.eks.: Lik lønn for arbeid av lik verdi.

20 1960-tallet: Rock n’roll og ungdomsopprør Mange ungdommer politisk interessert: Vietnam-krigen. Mange ungdommer negative til foreldrenes verdier.

21 NORGE OG EU (EF) Skal Norge være medlem i EU? FOLKEAVSTEMNING 1972 OG 1994. Resultat?

22 I dag: EØS-AVTALEN MED EU (1992) Hva sier EØS-avtalen: Norge betaler ca 3 milliarder per år til EU Norge er en del av EUs indre marked Norge må følge mange EUs regler

23 NORGE: OLJEN 1969: Finner olje i Nordsjøen. Mye i norsk del. I dag: Cirka 30% av statens inntekter fra oljeindustri. Oljefondet: 5.110 milliarder kroner 2014 (5100.000.000.000)

24 HVA MED VELFERDSSTATEN I FRAMTIDEN? Har vi nok penger til en så god velferdsstat? Er det nødvendig med en så god velferdsstat? I dag: cirka 20% av alle voksne i arbeidsalder går på en trygd. Viktige politiske spørsmål i dag: karensdag(er) – ikke full betaling ved sykdom? Mindre pensjon?


Laste ned ppt "NORGE ETTER 1945 Finnmark og Nord-Troms: RASJONERING 1952."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google