Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 2 – Tilbud og etterspørsel. I kapittel 2 skal du lære: Hvilke forhold som bestemmer etterspørselen etter en vare Hvilke forhold som bestemmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 2 – Tilbud og etterspørsel. I kapittel 2 skal du lære: Hvilke forhold som bestemmer etterspørselen etter en vare Hvilke forhold som bestemmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 2 – Tilbud og etterspørsel

2 I kapittel 2 skal du lære: Hvilke forhold som bestemmer etterspørselen etter en vare Hvilke forhold som bestemmer tilbudet av en vare Hva som bestemmer likevekten og dermed prisen i markedet Hva markedsmekanismen er

3 Etterspørsel (1) Etterspørselen etter et produkt er det kvantum (dvs. mengde eller antall) en velger å kjøpe av et produkt, til en bestemt pris. Eksempel: Hvor mange flasker Cola ønsker du å kjøpe i uka hvis prisen er 10 kr per flaske?

4 Etterspørsel (2) Etterspørselskurven viser hvor stort kvantum som blir etterspurt, avhengig av hva prisen er. Hvis prisen reduseres, øker etterspørselen. Derfor er etterspørselskurven fallende. Se neste lysbilde for eksempel (fra side 19 i boka)

5

6 Etterspørsel (3) Markedets etterspørsel finner vi ved å summere etterspørselen til alle individene i markedet. Består markedet bare av tre personer, Kari, Janne og Svein, blir markedets etterspørsel her summen av det Kari, Janne og Svein etterspør. Markedets etterspørselskurve er gjerne fallende. –Hver person kjøper mer hvis prisen reduseres –Til lavere pris vil flere personer kjøpe varen

7 Skifte i etterspørselskurven (1) Etterspørselskurven viser bare hvordan etterspurt kvantum avhenger av prisen Dersom det skjer endringer i andre forhold som påvirker etterspørselen, som for eksempel inntekt eller prisen på andre produkter, må vi tegne en ny etterspørselskurve. Da, får vi et skifte i etterspørselskurven.

8 Skifte i etterspørselskurven (2) Pris Kvantum E T Positivt skifte i etterspørselskurven, fører til økt pris og kvantum

9 Skifte i etterspørselskurven (3) Hvis prisen endres, uten at andre faktorer endres, skjer det en bevegelse langs kurven. Er det andre forhold enn prisen som endres, får vi et skifte i kurven. Eksempler på faktorer som kan føre til et skifte i kurven er: endret inntekt, endring i prisen på andre produkter og generelt alle faktorer som endrer etterspørselen etter et produkt (som for eksempel moter, været eller befolkningsstruktur)

10 Skifte i etterspørselskurven (4) Hvor mye etterspørselen avtar når prisen øker er avhengig av hvor elastisk etterspørselen er. Dette kan vi illustrere ved en bratt og en slak kurve. (se neste)

11 Elastisk etterspørsel Uelastisk etterspørsel

12 Tilbud (1) Tilbudet av et produkt er det kvantum som en person eller en bedrift ønsker å selge av produktet til en gitt pris. Tilbudskurven er stigende. Jo høyere prisen er, desto mer ønsker tilbyderne å selge.

13 Tilbud (2) Eksempel på tilbudskurve Kurven er stigende: jo høyere pris, jo mer vil bedriften selge av varen.

14 Tilbud (3) Vi finner markedets tilbudskurve ved å summere tilbudene til alle selgerne i et marked. Endring i prisen gir bevegelse langs tilbudskurven. Endringer i andre faktorer som påvirker tilbudet fører til et skifte i tilbudskurven. Dette kan for eksempel være endringer i bedriftenes kostnader.

15 Tilbud (4) Er tilbudskurven slak sier vi at tilbudet er elastisk. Er kurven bratt sier vi den er uelastisk. Har bedriften en elastisk tilbudskurven vil selv en liten endring i pris føre til stor endring i tilbudt kvantum. Har bedriften en uelastisk tilbudskurve vil selv en stor endring i prisen føre til en liten endring i tilbudt kvantum.

16 Tilbud og etterspørsel (1) For å se hvordan markedet fungerer må vi studere både tilbud og etterspørsel. Det er likevekt i markedet når prisen er slik at tilbudet og etterspørselen er like store (se eksempel neste slide)

17 Tilbud og etterspørsel (2) T E P K Pris og kvantum blir bestemt ved likevekten i markedet, dvs. der hvor etterspørselskurven og tilbudskurven krysser hverandre.

18 Tilbud og etterspørsel (3) T E P K Dersom vi får et skifte i en av kurvene, får vi ny likevekt (i det nye skjæringspunktet), og dermed ny pris og nytt kvantum. I dette eksemplet ser vi at et positivt skifte i etterspørselskurven fører til økt pris og økt kvantum.


Laste ned ppt "Kapittel 2 – Tilbud og etterspørsel. I kapittel 2 skal du lære: Hvilke forhold som bestemmer etterspørselen etter en vare Hvilke forhold som bestemmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google