Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regnskap og regnskapsrutiner

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regnskap og regnskapsrutiner"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regnskap og regnskapsrutiner

2 Alle firmaer har regnskapsplikt
Du må følge regnskapsloven Loven sier hva regnskapet skal inneholde Les mer om god bokføringsskikk på

3 Regnskapet viser resultatet
Du kan regne ut hvor mye skatt du skal betale. Hvis du har AS blir det firmaskatt. Hvis du har ENK blir det personskatt.

4 Regnskapet kan være til god hjelp
Du får oversikt over inntekter, utgifter og resultat Du kan se om du tjener eller taper penger på enkelte varer Du kan finne ut hvor mye firmaet har råd til å betale ut i lønn Du kan oppdage varesvinn

5 Omsetning Ordet omsetning brukes i mange regnskapsrapporter.
Det betyr hvor mange penger firmaet har solgt for.

6 Trenger du lån eller kreditt?
Banken vil se regnskapet hvis du ber om lån Leverandører kan be om regnskapet hvis du ber om kreditt

7 Hvorfor regnskapsfører?
Å føre regnskap krever kunnskap og kan få store konsekvenser ved feil De fleste har god nytte av å bruke regnskapsfører. Autoriserte regnskapsførere kjenner regnskapsloven. Du kan bruke mer tid på kundene dine. Du kan fokusere på å tjene penger.

8 Typiske oppgaver for regnskapsføreren
Holde fristene for å rapportere: Lønn A-rapport Skattetrekk Arbeidsgiveravgift Pensjon Merverdiavgift Årsoppgjør

9 Regnskapet skal vise Inntekter - salg av varer og tjenester
Utgifter - innkjøp og andre kostnader Eiendeler - ting firmaet eier Gjeld - penger firmaet skylder

10 Hva er bilag? Bilag er en fellesbetegnelse for alle papirer som brukes som dokumentasjon til regnskapet Bilagene er bevis på hva du har kjøpt eller solgt.

11 Bilagene må inneholde Organisasjonsnummer
vise antall varer og pris pr stk eller type tjeneste og pris pr time Tidspunkt for levering Tidspunkt for betaling Merverdiavgift spesifisert Bilagene må være nummererte

12 Regnskapsrutiner… Ta vare på alle bilag Arkiver etter dato
Bruk ringperm, hullemaskin, skilleark Bruk alltid en egen bankkonto til bedriften Bruk aldri bedriftens bankkonto til privatbruk Alltid utskrift når du gjør overføringer i bedriftens bankkonto

13 Banktransaksjon - hva har skjedd på kontoen?
Innbetalinger Utbetalinger Overføringer Renteinntekter Rentekostnader Gebyr

14 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Oppstilling Omsatt
Oversikt over. Omsatt Salg bedriften har gjort Kostnader Utgifter bedriften har Nettoresultat Det som er igjen av omsetning etter at alle kostnader er betalt Grunnlag Det man går ut i fra, for eksempel når skatt skal regnes ut Skatteberegningen Utregning av skatt Pliktige Noe bedriften må fordi loven sier det Rapporter Oppstillinger og oversikter med informasjon om for eksempel regnskap Retningslinjer Regler for hvordan noe skal gjøres Utøves Gjøres

15 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Føres i et system
Sette tall inn i enn oppstilling /oversikt Dokumentasjon Papir som beviser Oppbevaring Ta vare på Forretningsdokumenter Alle papirer som har med bedriften å gjøre Bilag Alle papirer som gir grunnlag for regnskapsføringen Regnskapsrapportering Oppstilling over informasjon fra regnskap Føre regnskap Bokføre. Registrere alle inntekter og kostnader til bedriften i et system Økonomiske Har med penger å gjøre Økonomiske situasjon Hvor mye eller lite penger og verdier bedriften har Investorer Andre enn eiere, som vil gå inn med penger i bedriften Kreditorer De bedrften skylder penger til

16 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Kunder Måleverktøy
Den bedriften selger varer til Måleverktøy Metode, for eksempel måte å se om bedriften tjener nok penger Potensiale Muligheter for Avkastning Å tjene penger på noe Sikkerhet Verdier som sikrer for eksempel lån Kassakreditt Lov til å bruke mer penger enn det som står på bankkonto Kredittverdighet Ha penger eller verdier nok i bedriften så leverandører vil gi kreditt. Leveringsdyktighet Kan levere Salgsdokumenter Felles ord for fakturaer, kreditnotear Kvitteringer Dokument som viser at noe er betalt Fakturaer Regning på varer

17 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Kreditnotaer
Papir på at vi har noe til gode Fakturert Sendt dokument for salg bedriften har hatt til kunden. Kontantsalgbilag Kvitteringer på salg bedriften har mottatt kontanter for Betalingskvitteringer Kvitteringer for utgifter bedriften har betalt kontant Kontantkjøp Å kjøpe noe kontant Regnskapsbilag Dokumenter som skal føres i regnskapet Spesifikasjon Beskrivelse Arkiver Oppbevare på en systematisk måte Overføringer Penger tatt ut av/satt inn på bedriftens bankkonto Ajourført Fullført, være ferdig pr nå Skyldige avgifter Ulike avgifter bedriften skylder myndighetene

18 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Utestående fordringer
Fakturaer sendt til kunde som ikke har blitt betalt ennå Leverandørgjeld Det bedriften skylder leverandører for varer eller tjenester bedriften har kjøpt Langsiktig gjeld Gjeld som skal betales over lang tid Regnskapsfører En som fører regnskap Merverdiavgift Avgift på varer og tjenester som kjøpes og selges Skattetrekk Skatt som trekkes fra lønn til ansatte Arbeidsgiveravgift Avgift til myndighetene som beregnes ut fra ansattes lønn Næringsoppgave Oversikt over bedriftens inntekter, kostnader og resultat. Vedlegg til selvangivelsen Årsoppgjør Regnskapsoversikt over 1 års drift Autorisert regnskapsfører En som har lovlig rett til å føre regnskaper for bedrifter Referanser Noen som for eksempel kan fortelle om en regnskapsfører er flink

19 Vanskelige ord Ord Enkel forklaring Med egne ord Unødvendig Ryddig
Ikke nødvendig Ryddig Orden i Sortert Ordnet etter Konsekvenser Regnskapsrutiner

20 Takk for meg!


Laste ned ppt "Regnskap og regnskapsrutiner"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google