Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig det er. Problemløysingstankegang skal gjennomsyre all undervisning.

3 Kva legg du i omgrepet problemløysing? - Eit reiskap som skal få i gang tankene, for å skape refleksjon rundt eit problem. - Fleire måtar å finne svaret på. - Anvende ulike rekneartar. - Ulike strategiar for å finne løysingar. - Eit problem for meg, treng ikkje vera det for deg. - Du får ikkje oppgjeve algoritmen. - Du må vurdere svaret i etterkant. - Du treng noko forkunnskap.

4 Ein definisjon: Problemløysingsoppgåver er matematikkoppgåver der det blir kravd både arbeid, tankevirksomheit og anstrengelser frå ein person for å finne ei løysing (Hedrén m. fl. 2005).

5 Kva betyr dette?  Vil eller må finne ei eller fleire løysingar. Diskusjon.  Framgangsmåten er ikkje gjeve på førehand. Ta i bruk ulike kompetansar.  Egeninnsats og tid.

6  Problemløysing  Åpne oppgåver  Rike oppgåver  Lav inngangsterskel  Fleire måter å kome fram til svaret  Mange løysinger

7

8  Berre bruke kvar grisunge ein gong (addisjon, multiplikasjon, kombinasjon. T.d. 2 x 7 = 14, 10 + 4 = 14).  Parantesrekning/kombinatorikk  32=(6x7)-10  32=(6x5)+2  Tiarvener. Gris nr. 40 er mor til 1+9, 2+8, 3+7 og 4+6.  Tverrsum. Gris nr. 32 er mor til grisunge nr. 5. Gris nr. 54 er mor til grisunge nr. 9.

9 - Ulike løysingar (ulike rekneartar, tverrsum, tiarvener, så få som mogleg, så mange som mogleg). - Forenklingar (lavare tal, tiarvener, addisjon). - Utvidingar (høgare tal på mor og barn, rekneartar). - PRODUKTIVE SPØRSMÅL – kopiorginal deles ut

10  Når elevane jobbar, må læraren stille spørsmål som hjelper dei vidare, og heile tida ha målet klart for seg.  Kva er hensikten med denne oppgåva?  Korleis ville du vise resultatet?  Ulike måtar?  Kor mange løysingar finns det?

11 Åpne opp rutineoppgåver:  20 perler, 5 esker, like mange i kvar  20 perler, 5 esker  20 perler i esker

12 Eksempel frå Erik: Ferskenpai – Du har 10 ferskenar og brukar 2/3 fersken pr. pai. Kor mange paiar får du? Her er løysingsforslaga poenget. Svaret blir likt, men måten du kjem fram til det på kan variere veldig.

13 Eksempel frå Dagne: Kortoppgåve

14 Kvifor problemløysing?  læring med forståing  motiverande  verke positivt inn på haldningar til, og oppfatningar av matematikkfaget  meir sjølvstendige elevar  Dannelsesaspektet – setja i gang reflkeksjon.  Variasjon av undervisninga.  Differensiering. Gje alle elevar utfordringar.


Laste ned ppt "Problemløysing høyrer med til den matematiske kompetansen. Det er å analysere og omforme eit problem til matematisk form, løyse det og vurdere kor gyldig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google