Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk og sannsyn Analysere statistiske data og vise kjeldekritikk Drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje Kjelde: Den norske foreininga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk og sannsyn Analysere statistiske data og vise kjeldekritikk Drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje Kjelde: Den norske foreininga."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk og sannsyn Analysere statistiske data og vise kjeldekritikk Drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje Kjelde: Den norske foreininga for å bevare gauper Kjelde: Noregs sauebondelag

2 Ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data med og utan digitale verktøy Dag Nedbør i mm 10 26 310 44 50 60 72 80 92 3 Gjennomsnittsnedbør:2,7 Median:2 Typetal:0

3 Drøfte og løyse enkle kombinatoriske problem Kor mange tresifra kodar kan du lage med tala 1, 2, 3, 4 dersom du kan bruke kvart tal berre ein gong? Eit minibankkort har ein firesifra kode. Kvart siffer kan variere frå 0 til 9. Kor mange ulike kodar kan kortet ha?

4 Finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel Trediagram Lotte kastar eit pengestykke to gonger. Teikn eit trediagram og finn kor mange moglege utfall det er. Bruk K for krone og M for mynt.

5 Finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel

6

7

8 Arbeidstid Individuelt eller i par Arbeidsro Prøv deg sjølv side 254 – 256 oppgåve 1, 4, 5, 6, 7 Oppsummering side 259 – 261 i grunnboka (sjekk at du kan lage sektordiagram for hånd, oppgåve 2)

9 Kva for nokre påstandar er rette? 1.Lottorekkja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 er like sannsynleg som kva som helst anna rekkje 2.Over tid vil alle tala bli trekte ut like mange gonger 3.Talet 21 har ikkje blitt trekt ut på 65 gonger i Lotto. Martin meiner det er større sannsyn for at talet 21 blir trekt ut som vinnar den 66. gongen. 4.Jo fleire lottorekkjer du leverer, jo større sjanse har du for å vinne.


Laste ned ppt "Statistikk og sannsyn Analysere statistiske data og vise kjeldekritikk Drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje Kjelde: Den norske foreininga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google