Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og forvaltingskomiteen, Bø, 8. september 2010 Integrering i Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og forvaltingskomiteen, Bø, 8. september 2010 Integrering i Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og forvaltingskomiteen, Bø, 8. september 2010 Integrering i Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune

2 I stutte drag I 1987 svara Vinje kommune ja til å busetje flyktningar Fram til 1989 kom 17 personar frå Somalia til kommunesenteret Åmot Flyktningane hadde svært ulik utdanningsbakgrunn: frå analfabetar til høgskuleutdanna Gjennom fleire familiesameiningar blei dei fleste familiane (mor, far og barn) samla I dag har ikkje desse somaliarane lenger status som flyktningar I tillegg er det ei gruppe frå Bosnia i Haukeli og frå Liberia i Rauland

3 Status for somaliarane Er ikkje lenger flyktningar, men vanlege innbyggjarar Alle karane er under utdanning eller i arbeid Sysselsetjingsgraden for kvinnene er lågare, særleg blant dei eldre Ingen er mottakarar av sosialhjelp Den somaliske ungdomen tek utdanning på eit gjennomsnittleg høgare nivå enn den etnisk norske Gruppa er ikkje representert i kriminalstatistikken Ein somaliar er medlem av kommunestyret Somaliarane i Vinje har teki initiativ til eit no verdsomspennande hjelpeprosjekt i Somalia: Flyktning hjelper flyktning

4 ”Flyktning hjelper flyktning” Innsamlingsaksjon starta i Vinje 2005, for å reise og drive skular i kommunen Alaybaday, Somaliland Har spreidd seg til somaliske miljø over heile verda Gjev i dag gratis mat og undervisning til om lag 2000 elevar (80 % av heile aldersgruppa) på 12 skular (tilsvarande barne- og ungdomssteget) Om lag like mange jenter som gutar Løner 43 lærarar Motverkar fattigdom og reduserer konfliktar, som viktigaste tiltak for fred og eit betre liv

5 ”Blaamann School Byggjer den fyrste vidaregåande skulen i Alaybaday, snart ferdig Finansiering: Vinje kommune:kr 300 000 Åmot skulekr 70 000 FHF, Vinjekr 60 000 Til samankr 430 000 www.facebook.com/Blaamann

6 Kvifor gjekk det slik? 3 avgjerande faktorar: 1.Kommunen sette inn nok ressursar frå starten 2.Lokalsamfunnet tok i mot 3.Flyktningane var motiverte

7 Kommunen Tilsette ein engasjert flyktningkonsulent (frå 1987 til 2001) med hovudansvar for å drive fram og samordne det tverrfaglege busetjings- og integreringsarbeidet La vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap, gjennom fleksible og individuelt tilpassa ordningar Nytta somaliske elevar som ein ressurs i skulen

8 Lokalsamfunnet blei stimulert av striden kring vedtaket om busetjing til å medverke til vellykka integrering oppretta uformelle nettverk for a) somaliske kvende og b) for somaliske karar Kvinnenettverket ”Kjeringråd” blei særleg viktig, og er framleis i full sving Idrettslaget gjorde ein særleg innsats ved å draga somaliske ungar med i aktivitetar både sommar og vinter

9 Somaliarane sjølve Kom frå eit ruralt område av Somaliland, og fann seg til rettes i bygdemiljø Hadde vilje til å bli ein del av lokalsamfunnet

10 Framover Kommunestyret i Vinje vedtok i 2008 å busetje 10 flyktningar til. Det heiter i vedtaket at flyktningane ”gjerne kan koma frå Somalia”. I dette ligg ein bodskap frå kommunen. Dessutan er det eit ønske å nytte det somaliske miljøet som ressurs i integreringa.

11 Moment til ei evaluering Dei tre flyktninggruppene har vori ein positiv tilvekst for kommunen. Kommunen og lokalsamfunnet har ikkje gjort ein innsats ut over det ein bør kunne vente seg. Det er ingen ting i vegen for å oppnå gode resultat også når det gjeld flyktningar frå Somalia. Vellykka integrering gjev lokalsamfunnet kvalitetar som alle veks på.


Laste ned ppt "Kommunal- og forvaltingskomiteen, Bø, 8. september 2010 Integrering i Vinje av ordførar Arne Vinje Vinje kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google