Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Didaktikk knyttet til arbeidet i Besøkssenteret vår 2008 Tilpasset opplæring Elevaktiv undervisning LK06 – kompetansemål og de fem grunnleggende ferdighetene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Didaktikk knyttet til arbeidet i Besøkssenteret vår 2008 Tilpasset opplæring Elevaktiv undervisning LK06 – kompetansemål og de fem grunnleggende ferdighetene."— Utskrift av presentasjonen:

1 Didaktikk knyttet til arbeidet i Besøkssenteret vår 2008 Tilpasset opplæring Elevaktiv undervisning LK06 – kompetansemål og de fem grunnleggende ferdighetene Ulike arbeidsmåter

2 Tilpasset opplæring En definisjon: Tilpasset opplæring er tilrettelegging for læring der eleven, ut fra evner og forutsetninger, søker utfordringer og utvikler seg faglig, sosialt, fysisk og personlig. Tilpasset opplæring bygger på kunnskap om og forståelse av elevens læreforutsetninger og personlighet. Læringen foregår i området mellom det eleven kan og det eleven står for tur til å kunne (Strandkleiv & Lindbäck, 2004).

3 Tilpasset opplæring Et grunnleggende prinsipp og virkemiddel i realiseringen av opplæringen (Dale) Stille realistiske krav og klare forventninger til den enkelte (Haug) Tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak er ikke det samme (St.mld. 30) Individperspektiv og organisasjonsperspektiv

4 Tilpasset opplæring Differensiering et middel for å oppnå tilpasning Differensiering vil si å gjøre forskjell (Strandkleiv & Lindbäck, 2004) Organisatorisk differensiering Pedagogisk differensiering Tempo-, bredde- og nivådifferensiering

5 Lærerens oppgave (Breiteig, Tangenten 1/2008) Finne problemer for diskusjon Finne problemer som kan engasjere og åpne veier inn til sentrale matematiske begreper, til representasjoner og arbeidsmåter Breiteig viser til Lampert (1990) som ønsker å gi elevene innsikt i matematikkens virkelige natur, vil lære dem å gjøre matematikk.

6 Elevenes oppgave (Breiteig, Tangenten 1/2008) Å bruke sin interesse og forståelse Å undersøke Å gjøre antakelser, begrunne, reflektere og stille nye spørsmål

7 Hva er et godt problem? Lampert: At det har kapasitet til å engasjere alle i prosessen å sette opp og teste matematiske hypoteser At det innbyr til å stille nye spørsmål At det kan løses på flere måter At det er mulig å få flere svar

8 Elevene må få trening i å ”gjøre matematikk” Trening i å stille hypoteser å begrunne, argumentere, diskutere matematikk (Godt spørsmål: Hvorfor er det slik?) å generalisere – gå fra det spesielle til det generelle å stille nye spørsmål

9 ELEVAKTIV UNDERVISNING HVA ER DET? Kreative, selvstendige tankeprosesser, ikke bare imitasjon Problemløsing uten innblanding fra lærer Konstruksjon av begreper og algoritmer Utforsking

10 Åpne elevopplegg – hva kan det være? Elevene har mulighet til å arbeide med oppgavene på ulike måter. Oppgaven kan løses ved å bruke ulike representasjoner (tabeller, tegninger, materiell, formler) Oppgaven kan gi ulike svar avhengig av hvilke forutsetninger man setter Opplegget legger opp til at elevene selv stiller spørsmål

11 Undersøke om opplegg kan åpnes slik at det blir flere mulige måter å arbeide på flere forskjellige svarmuligheter mulighet for ulike representasjoner mulighet for at elever selv kan formulere mer presise oppgaver Tilbake Tilbake


Laste ned ppt "Didaktikk knyttet til arbeidet i Besøkssenteret vår 2008 Tilpasset opplæring Elevaktiv undervisning LK06 – kompetansemål og de fem grunnleggende ferdighetene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google