Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte (”Foreldreskolen”) 29. august, 2016 Velkommen til Kristianslyst skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte (”Foreldreskolen”) 29. august, 2016 Velkommen til Kristianslyst skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte (”Foreldreskolen”) 29. august, 2016 Velkommen til Kristianslyst skole

2 Agenda Skolens lærings- og dannelsesoppdrag Ungdomstrinn i utvikling PPT om psykisk helse v. Elin Solli Opplæringsloven §9a- Forebygge mobbing Skole-hjem-samarbeid Helsesøster Vivian Robertsen Aktiviteter på 8. trinn Nasjonale prøver Valgfag og fremmedspråk Forsikring og oppbevaring av verdier Klassemøter med kontaktlærere

3 Vårt lærings- og dannelsesoppdrag Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen skal møte elevane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. (frå Lov om grunnskolen, kap. 1)

4 Ungdomstrinn i utvikling Hva er ungdomstrinn i utvikling? Klasseledelse – vårt satsingsområde Hva gjøres på Kristianslyst skole? PRUV = praktisk – relevant – utfordrende – variert undervisning Vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter MÅL: økt mestring og motivasjon Les mer på Udir.no; http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale- satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/hvordan-presentere-satsingen-for-foreldre

5 PPT om psykisk helse Ved Elin Solli, PPT

6 Opplæringsloven kapittel 9a – om elevenes skolemiljø Et godt skolemiljø er viktig for å kunne lære, og kapittel 9a er det nærmeste elever kommer en "arbeidsmiljølov«; "alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring". Fravær av mobbing  arbeide forbyggende; bygge gode klassemiljø, trivselsledere i friminutt, revy, trinnsamlinger, dialogkonferanser, godt skole- hjemsamarbeid, FAU, m.m.

7 Foreldrestøtte og foreldreansvar Skole/hjem-samarbeid Skolen har hovedansvar for §9A Elevundersøkelsen viser at det er høy grad av trivsel på Kristianslyst Hvordan kan foreldre støtte dette arbeidet? Alle med – ingen utestenges

8 Foreldrestøtte og foreldreansvar Skole/hjem-samarbeid Elevene møter forberedt for læring Søvn og mat er foreldres ansvar Foresatte viser at de er opptatt av at skole er viktig. Snakke positivt om skole Spørre; «Hva har du lært i dag?» Balanse mellom støtte og krav Begrense bruk av permisjon Informasjonsflyt mellom skole og hjem er preget av tillit og respekt

9 Skole/hjem-samarbeid To foreldremøter pr/år: dagens møte og dialogkonferanse (miljøterapeut Lene Tveiten) To utviklingssamtaler pr. år med egenevaluering og avtaler. Tilstede: elev-foresatte-lærer To elevsamtaler pr. år for å bli kjent og skape gode relasjoner og oppfølging av avtaler. FAU: Leder Hege Hovland (driftsstyret) Natteravner ved Hege Opsanger Johannessen

10 Skolehelsetjenesten Helsesøster Vivian Robertsen mandag og onsdag fra kl. 08. - 15. Skolelege Arild Kaisen er å treffe første torsdag i mnd, etter avtale med helsesøster. Helsesøster kan treffes på tlf: Kristianslyst skole 51913038, eller ved Hillevåg helsestasjon: 51507670. E-mail: vivian.robertsen@stavanger.kommune.no Skolehelsetjenesten har som oppgave å drive helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen (bla. søvn og kosthold) Elever, foresatte og skolens personale er velkomne til å ta kontakt, dersom en har spørsmål vedr. helse, trivsel og utvikling. www.minskole.no/kristianslyst

11 Aktiviteter utenom vanlig timeplan Høsttur 31.august Dialogkonferanser etter høstferien Oljemuseet og Vitensenteret DKS- den kulturelle skolesekken Hei Verden - Solidaritetskveld ”Opptur” med Turistforeningen i mai? Overnattingstur i mai/juni Prosjekt ”Bydelen vår” i juni

12 Tur til Steinkjerringa, 31.august Oppmøte utenfor elevinngangen kl 8:30 Husk mat og drikke, og klær etter vær

13 Nasjonale prøver Gjennomføres uke 36 – 39 Prøve i lesing- digital for første gang Engelsk (digital) Regning (digital) Viktig for kartlegging og etterarbeid Strenge fritaksregler på ungdomsskolen Tas opp i utviklingssamtalene i jan/feb.

14 Valgfag 2 timer pr.uke Av 142 elever har 14 ikke fått sitt førstevalg - trekning Fysisk aktivitet og helse – 3 grupper: Elisabeth Norås, Tommy Larsen og Martin Kvæstad Bjerga Sal og scene: Hallgeir Bore Design og redesign: Marian Bjørøen Innsats for andre: Andre` Hageseter (May Renate Bringedal) SLUTTVURDERING - hvis nytt fag velges til neste skoleår

15 Fremmedspråk 3 timer pr. uke Av 142 elever har 8 ikke fått sitt førstevalg - trekning Spansk: Asbjørn Halvorsen og Alicia Castellano Perez Tysk: Nina Osmundsen og Kjersti Dybvig Fransk: Tone Laland Arbeidslivsfag: Benjamin Waldejer

16 Forsikring og oppbevaring av verdier Stavanger kommune forsikrer elevene, men ikke eiendelene. Verdisaker låses inn i garderobeskapet. Verdisaker i Hetlandshallen på eget ansvar

17 Ja, ja, ja….det er best å være snill

18 Klassemøter Litt om oppstart i den nye klassen Hvordan utvikle et godt klasse - og læringsmiljø? Fullmaktsskjema Elevkort med kontaktinfo oppdateres Timeplan og arbeidsplaner Valg av klassekontakter og FAU- representant

19 Trinnets lærere  klassemøter 8A: Kristian Røre og Øystein Jacobsen 8B: Tommy Larsen og Nina Osmundsen 8C: Rune Nesse og Elisabeth H. Steinum 8D: Raymond Børve og Kjersti Dybvig 8E: Elisabeth Norås og Benjamin Waldejer


Laste ned ppt "Foreldremøte (”Foreldreskolen”) 29. august, 2016 Velkommen til Kristianslyst skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google