Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til førskoledag

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til førskoledag"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til førskoledag
for Krohnengen og Eventyrskogen skole mandag 7. juni 2012!

2 Ledelsen Rektor: Per F. Songstad
Avd. leder trinn: Anne S. Halvorsen Avd. leder trinn: Per M. Grønland SFO-leder: Monica Storvik Skolehelsesøster: Ingeborg Øvrebø Gruppeleder SFO: Kjersti Sætre

3 Program Informasjon om skolen Orientering om SFO Helsestasjonen
Foreldrerollen og valg

4

5 Dagens barn – morgendagens samfunn
Endret kunnskapssamfunn. Endret arbeidsmarked. Endret skole.

6 Litt om skolene våre Første kommunale grunnskole – 1880
Eventyrskogen 11 år Ca. 380 elever totalt 2012/13 Ca. 50 ansatte totalt, 40 årsverk Budsjett på 27 mill. Et aktivt FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg)

7 Noen fokusområder Hovedfokus i 2012-2013 LeseLos
Vurdering av, for og som læring. Skolevandring Realfag – NORM Trivselslederne fra høsten. Annet: FYSAK Dan Olweus – antimobbeprogram.. Elevsamtaler, observasjon og dialog med trinn. Elevundersøkelse trinn Zippys venner trinn. Gode overganger med barnehagene og ungdomsskolen. Øvingsskole HiB + lærlinger Flere kartleggingssystemer for elevene Gode resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver.

8 Første klasse Skole kl. 8.30 – 13.00 hver dag. FYSAK 30 min. pr. dag
En dag med uteskole hver uke Lektilnærmet opplæring Bli trygg og bli en i fellesskapet Skive- og leseopplæring fra første dag. Matematikk – fokus på begreper Zippys venner

9 Informasjon It’s learning: Ukeplaner Fra turer, prosjekter osv.
Skolens nettsted: ”Siste nytt” Relevant skoleinformasjon

10 SFO Viktig å bekrefte mottatt SFO-plass!
Totalt ca. 190 barn trinnselever pr i dag. Viktig å bekrefte mottatt SFO-plass! 3 baser på Krohnengen og en på Eventyrskogen 13 ansatte, 2 lærlinger Redusert plass (60%): Alternativ 1:kl Alternativ 2: Full plass (100%): kl august «Langdager» for alle på Krohnengen. aug. «Langdager» på Krohnengen/Eventyrskogen Informasjon og påmelding til «Langdager» i konvolutt

11 SFO Aktiviteter: Lek i fokus! Leksehjelp, 2 timer pr uke i SFO-tid
(gratis tilbud for alle elever) Fysisk aktivitet Sangkor (vinterhalvåret) Matkurs for 4.trinn Hobby/maleaktiviteter daglig Andre aktivitetstilbud (fredagskos,bingo,etc) SFO-årsplan, se skolens nettside

12 Skolehelsetjenesten Litt om helsestasjonen…
Forebyggende og helsefremmende, ikke behandlende; tar oss selvsagt av barn som blir syke i løpet av skoletiden. Lavterskel, kan henvise til helsestasjonspsykolog og fysioterapeut. Taushetsplikt. Deltar i skolens tverrfaglige team. Se nettside for mer info.

13

14 Vi ønsker oss aktive foresatte som:
Er engasjert i sitt barns undervisning. Er aktiv i forhold til skolen. Tar opp med lærerne det de er opptatt av. Stiller på foreldremøter og samtaletimer. Er positive i sin omtale av skolen når barna hører på. Er aktivt med på arbeid mot mobbing.

15 Foreldremedvirkning 1 klassekontakt og 1 vara fra hver klasse
(varar blir neste års klassekontakter) 1 representant til FAU fra hver klasse Spørsmål?


Laste ned ppt "Velkommen til førskoledag"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google