Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE
20.mai 2015

2 Agenda Visjon og målsetting
Velkommen til ungdomsskolen – hva blir nytt? Vurdering med og uten karakter Språkfag og valgfag Inndeling av klassene – status Inndeling av skoledagen Skoleskyss Skole-hjem samarbeid - kan foresatte bidra?

3 Ullensakerskolen Ullensakerskolen framstår som RAK Rettvendt Ambisiøs
Kompetent Slagord: Mer læring for alle! Hovedmålsetting: økt læringsutbytte for alle elever

4 Visjon og målsetting for skolen
Den gode leder Den gode lærer God elevvurdering Godt læringsmiljø Godt hjem-skolesamarbeid Strategisk plan for skolen

5 Godt psyko-sosialt arbeidsmiljø
«Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.» En helhetlig tenkning rundt eleven Handlingsplan mot mobbing Mobilfri skole og nettvett – digital meldingsbok Trivselsundersøkelse Elevråd

6 Hva er nytt på ungdomstrinnet?
Ny lærerstab/ledelse og nytt midlertidig skolebygg Vurdering med karakter Orden- og oppførselskarakter og antall tester/prøver Tre nye fag Utdanningsvalg Fremmedspråk Valgfag Utgangstillatelse og «Mobilfri skole» Se på og https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/ for mer informasjon

7 Organisering og arbeidsmåter
Ca. 175 elever totalt – 100 elever og 4 klasser på 8.trinn og 3 klasser på 9.trinn 4 kontaktlærere på 8.trinn og flere faglærere Utviklingssamtaler, elevsamtaler og foreldremøter Arbeidsplaner/ ukeplaner It's Learning – skolens digitale kommunikasjons- og læringsplattform Digital meldingsbok «Transponder» Leksehjelp

8 Vurdering - med og uten karakter
Se på «Vurdering for læring» – underveisvurdering og fremovermelding, samt elevens egenvurdering Tallkarakterer: 1-6 Kompetansemål ut fra K06: Grad av måloppnåelse I kroppsøving teller innsats også! Orden- og oppførselskarakter – viktig på ungdomsskolen

9 Fravær Alt fravær på ungdomstrinnet føres på vitnemålet etter 10. trinn Permisjonsreglement for Ullensaker kommune; https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomheter/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Lover-og-forskrifter/Permisjon-fra-opplaringen/ Egne regler for elever med kroniske helseproblemer

10 Utdanningsvalg Se http://www.udir.no/kl06/UTV1-01/
Fordelt på trinn, med særlig vekt på 10.trinn Fullføre og bestå Tredelt fag Om egne valg Utprøving av utdanningsprogram Om videregående opplæring og innsøking

11 Fremmedspråk Se http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/
Fem språk det kan velges mellom: tysk, spansk, fransk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag Sette opp to prioriterte valg – frist 27.mai Forpliktende valg – konsekvenser på videregående Teller ved opptak til videregående skole Kan trekkes ut til muntlig eksamen 10.trinn

12 Valgfag Se eget skriv fra kommunen og på udir.no for alle valgfag som finnes: Felles for 8. og 9. trinn - styrke elevenes følelse av «vi» og gir mulighet til å tilby flere valgfag Velge mellom 7 valgfag -sette opp tre prioriterte valg Underveisvurdering vårtermin - standpunkt ved bytte av valgfag neste skoleår Søknadsfrist 27.mai 2015

13 Valgfag Design og redesign Forskning i praksis
Fysisk aktivitet og helse Internasjonalt samarbeid Medier og informasjon Natur, miljø og friluftsliv Sal og scene

14

15 Forventninger og husregler
Hvordan skal vi ha det og hvordan jobber vi: tydelige forventninger til voksne og elever fra skolestart Skolen har eget ordensreglement som gjelder fra skolestart: https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomheter/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Skoleoversikt/gystadmarkaungdomsskole/Om-skolen/Ordensreglement/ Elevrådet blir hørt ved utformingen av disse Se også på

16 Overgangen til 8.trinn Årshjul for god overgang fra 7.-8.trinn i «GUSTAV» Språkdag fredag 13.mars Informasjonsmøter i mai for Elever Foresatte Overføringsmøter mellom skolene for å sikre god overgang fra 7. til 8.trinn – faglig og sosialt Klassesammensetning for 8.trinn, samt valgfag og fremmedspråk bekjentgjøres 10.juni

17 Inndeling av skoledagen
Mandag, Tirsdag, Torsdag 08:20 – 14:20 Onsdag 08:20 – 12:30 Fredag 08:20 – 13:40

18 Skoleskyss 4 km fra hjem til skole (korteste vei)
Mogreina Algarheim 4 km grense rett før Fonbekk gård Busskort deles ut på skolen Rutetider legge ut på skolens nettsider Ved spørsmål ta kontakt!

19 Hva kan foresatte bidra med?
Følge med på arbeidsplanen og beskjeder på It's Learning Diskuter faglige tilbakemeldinger fra lærer med barna Send svarlapp/transpondermelding snarest tilbake til skolen og søk om permisjon i god tid Møt opp ved foreldremøter og utviklingssamtaler Spør barna om skoledagen og gi et positivt bilde av skolen Ha kontakt med andre foreldre Ta kontakt med skolen ved behov!

20 Hva kan foresatte bidra med?
Foreldrenes innspill: Prioritere lekser Spillefri hverdag Viktig at foreldrene blir godt kjent Sørge for at barna får nok søvn Være positive til skolen

21 Velkommen til skolestart
Ta gjerne kontakt:   Velkommen til skolestart tirsdag 18.august 


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google