Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 20.mai 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 20.mai 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 20.mai 2015

2 Agenda  Visjon og målsetting  Velkommen til ungdomsskolen – hva blir nytt?  Vurdering med og uten karakter  Språkfag og valgfag  Inndeling av klassene – status  Inndeling av skoledagen  Skoleskyss  Skole-hjem samarbeid - kan foresatte bidra?

3 Ullensakerskolen Ullensakerskolen framstår som RAK  Rettvendt  Ambisiøs  Kompetent Slagord: Mer læring for alle! Hovedmålsetting: økt læringsutbytte for alle elever

4 Visjon og målsetting for skolen  Den gode leder  Den gode lærer  God elevvurdering  Godt læringsmiljø  Godt hjem-skolesamarbeid  Strategisk plan for skolen 2015-2018

5 Godt psyko-sosialt arbeidsmiljø «Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.» En helhetlig tenkning rundt eleven Handlingsplan mot mobbing Mobilfri skole og nettvett – digital meldingsbok Trivselsundersøkelse Elevråd

6 Hva er nytt på ungdomstrinnet?  Ny lærerstab/ledelse og nytt midlertidig skolebygg  Vurdering med karakter  Orden- og oppførselskarakter og antall tester/prøver  Tre nye fag Utdanningsvalg Fremmedspråk Valgfag  Utgangstillatelse og «Mobilfri skole»  Se på www.udir.no og https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/ Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/ for mer informasjonwww.udir.no https://www.ullensaker.kommune.no/Virksomheter/ Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/

7 Organisering og arbeidsmåter  Ca. 175 elever totalt – 100 elever og 4 klasser på 8.trinn og 3 klasser på 9.trinn  4 kontaktlærere på 8.trinn og flere faglærere  Utviklingssamtaler, elevsamtaler og foreldremøter  Arbeidsplaner/ ukeplaner  It's Learning – skolens digitale kommunikasjons- og læringsplattform  Digital meldingsbok «Transponder»  Leksehjelp

8 Vurdering - med og uten karakter  Se på http://www.udir.no/Vurdering/http://www.udir.no/Vurdering/  «Vurdering for læring» – underveisvurdering og fremovermelding, samt elevens egenvurdering  Tallkarakterer: 1-6  Kompetansemål ut fra K06: http://www.udir.no/Lareplaner/ http://www.udir.no/Lareplaner/  Grad av måloppnåelse  I kroppsøving teller innsats også!  Orden- og oppførselskarakter – viktig på ungdomsskolen

9 Fravær  Alt fravær på ungdomstrinnet føres på vitnemålet etter 10. trinn  Permisjonsreglement for Ullensaker kommune; https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomhet er/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Lover-og- forskrifter/Permisjon-fra-opplaringen/ https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomhet er/Skoler-Ullensaker/Grunnskole1/Lover-og- forskrifter/Permisjon-fra-opplaringen/  Egne regler for elever med kroniske helseproblemer

10 Utdanningsvalg  Se http://www.udir.no/kl06/UTV1-01/http://www.udir.no/kl06/UTV1-01/  Fordelt på 8.-10.trinn, med særlig vekt på 10.trinn  Fullføre og bestå  Tredelt fag Om egne valg Utprøving av utdanningsprogram Om videregående opplæring og innsøking

11 Fremmedspråk  Se http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/http://www.udir.no/kl06/FSP1-01/  Fem språk det kan velges mellom:  tysk, spansk, fransk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag  Sette opp to prioriterte valg – frist 27.mai  Forpliktende valg – konsekvenser på videregående  Teller ved opptak til videregående skole  Kan trekkes ut til muntlig eksamen 10.trinn

12 Valgfag  Se eget skriv fra kommunen og på udir.no for alle valgfag som finnes: http://www.udir.no/Lareplaner/Valgfag/ http://www.udir.no/Lareplaner/Valgfag/  Felles for 8. og 9. trinn - styrke elevenes følelse av «vi» og gir mulighet til å tilby flere valgfag  Velge mellom 7 valgfag -sette opp tre prioriterte valg  Underveisvurdering vårtermin - standpunkt ved bytte av valgfag neste skoleår  Søknadsfrist 27.mai 2015

13 Valgfag  Design og redesign  Forskning i praksis  Fysisk aktivitet og helse  Internasjonalt samarbeid  Medier og informasjon  Natur, miljø og friluftsliv  Sal og scene

14

15 Forventninger og husregler  Hvordan skal vi ha det og hvordan jobber vi: tydelige forventninger til voksne og elever fra skolestart  Skolen har eget ordensreglement som gjelder fra skolestart: https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomhet er/Skoler- Ullensaker/Grunnskole1/Skoleoversikt/gystadmarkau ngdomsskole/Om-skolen/Ordensreglement/ https://www.ullensaker.kommune.no/no/Virksomhet er/Skoler- Ullensaker/Grunnskole1/Skoleoversikt/gystadmarkau ngdomsskole/Om-skolen/Ordensreglement/  Elevrådet blir hørt ved utformingen av disse  Se også på http://www.udir.no/Laringsmiljo/http://www.udir.no/Laringsmiljo/

16 Overgangen til 8.trinn  Årshjul for god overgang fra 7.-8.trinn i «GUSTAV»  Språkdag fredag 13.mars  Informasjonsmøter i mai for Elever Foresatte  Overføringsmøter mellom skolene for å sikre god overgang fra 7. til 8.trinn – faglig og sosialt  Klassesammensetning for 8.trinn, samt valgfag og fremmedspråk bekjentgjøres 10.juni

17 Inndeling av skoledagen  Mandag, Tirsdag, Torsdag 08:20 – 14:20  Onsdag 08:20 – 12:30  Fredag 08:20 – 13:40

18 Skoleskyss  4 km fra hjem til skole (korteste vei) Mogreina Algarheim 4 km grense rett før Fonbekk gård  Busskort deles ut på skolen  Rutetider legge ut på skolens nettsider  Ved spørsmål ta kontakt!

19 Hva kan foresatte bidra med?  Følge med på arbeidsplanen og beskjeder på It's Learning  Diskuter faglige tilbakemeldinger fra lærer med barna  Send svarlapp/transpondermelding snarest tilbake til skolen og søk om permisjon i god tid  Møt opp ved foreldremøter og utviklingssamtaler  Spør barna om skoledagen og gi et positivt bilde av skolen  Ha kontakt med andre foreldre  Ta kontakt med skolen ved behov!  http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-7- 2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende- opplaring/ http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-7- 2010-Foreldresamarbeid-i-grunnskolen-og-videregaende- opplaring/

20 Hva kan foresatte bidra med? Foreldrenes innspill: Prioritere lekser Spillefri hverdag Viktig at foreldrene blir godt kjent Sørge for at barna får nok søvn Være positive til skolen

21 Ta gjerne kontakt: Jon.inge.maridal@ullensaker.kommune.no Ta gjerne kontakt: Jon.inge.maridal@ullensaker.kommune.no 66 10 90 52 anne.marthe.ruud@ullensaker.kommune.no 66 10 90 55 Ivar.chavannes@ullensaker.kommune.no 66 10 90 51 anne.marthe.ruud@ullensaker.kommune.no Ivar.chavannes@ullensaker.kommune.no Velkommen til skolestart tirsdag 18.august


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE 20.mai 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google