Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.trinn foreldremøte 2015-2016 bmt.  Generell informasjon om skolen og spesielt om 1.trinn  Forventningsavklaringer mellom skole og hjem  Plan for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.trinn foreldremøte 2015-2016 bmt.  Generell informasjon om skolen og spesielt om 1.trinn  Forventningsavklaringer mellom skole og hjem  Plan for."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.trinn foreldremøte 2015-2016 bmt

2  Generell informasjon om skolen og spesielt om 1.trinn  Forventningsavklaringer mellom skole og hjem  Plan for besøksdagen fredag  Treffe lærere, SFO-leder, helsesøster, representant fra FAU i tillegg til avdelingsleder og rektor.  Få klasselister bmt

3  Best mulig læring, faglig og sosialt  Utvikle barna til voksne, selvstendige mennesker som skal kunne ta vare på seg selv, leve gode liv og delta i samfunnet.  Skolens særegenhet er at opplæringen skjer innenfor rammen av fellesskapet. bmt

4  Ca. 470 elever –  35 pedagoger  18 assistenter i skole og SFO  Rektor: Berit Mæle Thuestad  Avdelingsleder 1 (1.-4. trinn): Bruse Espedal  Avdelingsleder 2 (5.-7.trinn): Hilde Helstrup  SFO-leder: Maj Beate Blihovde  Skolekonsulent: Grete Løhre bmt

5  20 klasser- fordelt på 7 trinn  Gausel skole er en Zero-skole ◦ Vi har null-toleranse for mobbing. ◦ Vi arbeider aktivt og kontinuerlig med elevenes læringsmiljø.  STOLT-skole; Særskilt Tilrettelagt OppLæringsTilbud. ◦ Ingen egen avdeling, men elevene inkludert i klassen så langt det lar seg gjøre. ◦ De fleste trinn har elever som har STOLT-plass. ◦ Mangfold og inkludering bmt

6  Elevene skal ha 18 timer/uke  Alle elever begynner kl. 08.15  3 dager til kl. 13.45  2 dager til kl. 12.25  Alle er ute minst 20 minutter per dag i ett strekk. Og alle har minst to friminutt daglig.  1 dag i uken er uteskole bmt

7  God og tydelig klasseledelse  Grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk  Tilpasset opplæring  Vurdering for utvikling/portefølje  God skolestart bmt

8  Elevene får opplæring tilpasset sitt ståsted.  Hvert år kartlegges elevene for å tilrettelegge læringen.  Læring skjer på mange ulike måter, gjennom mange ulike metoder og på mange ulike arenaer.  Dersom det er nødvendig med videre kartlegging skjer dette i samarbeid med hjemmet. bmt

9  2 grupper med 25-27 elever i hver ◦ Delt inn etter geografi, men ikke alle i samme gate i en gruppe. ◦ Størrelsen på gruppene. ◦ Fordeling mellom jenter og gutter ◦ Pedagogiske hensyn vi kjenner per i dag.  Våren 2016 evalueres gruppesammensetningen, og det kan bli endringer (store eller små) ut fra pedagogiske vurderinger. bmt

10  Fortløpende informasjon på ukeplaner på nettet.  Postperm som må leses hver dag.  Meldebok- informasjon til skolen.  Foreldremøte ved oppstart  Foreldresamtaler 2-3 pr år som er planlagte  Kontakt ved behov  Kontaktlærertime hver uke.  Skolens hjemmeside. Vi anbefaler alle foresatte å abonnere på hjemmesiden. www.linksidene.no/gausel www.linksidene.no/gausel bmt

11  Voksne som bryr seg om barnet ditt, og som gjør skolehverdagen så trygg som mulig.  Voksne som ser barnet og støtter barnet i læringsprosessen.  Voksne som tilpasser undervisningen, veileder og motiverer barnet for læring og utvikling.  Voksne som tar kontakt med hjemmet dersom det er behov for det.  Voksne som samarbeider med hjemmet til beste for barnet. bmt

12  At barnet møter presist, uthvilt og godt forberedt til undervisningen.  At foresatte viser interesse for barnets skolehverdag og setter av tid til barnet og samarbeid om barnet.  At foresatte har tillit til at skolen har barnets beste som utgangspunkt for det arbeidet som blir gjort.  At foresatte snakker positivt om skolen og tar kontakt dersom noe er uklart.  At foresatte informerer skolen om saker som er vesentlig for barnets læring og utvikling.  At foresatte tar kontakt med skolen dersom barnet ikke kan møte.  At foresatte søker informasjon og følger opp arbeidet som skolen igangsetter. Det være seg lekser, bekledning, utstyr og beskjeder. bmt

13  Opplæringsloven stadfester elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø.  Skolen skal gjøre sitt ytterste for å legge til rette slik at skolemiljøet er godt.  Foreldre har også en forpliktelse til å bidra til et godt skolemiljø. bmt

14  Vennegruppe  Morgenfugler  Spillekvelder  Bli kjent med andre foreldre bmt

15  Å vente på tur til å snakke  Å kle seg selv  Å knytte skoene selv  Å kunne klare seg selv på toalettet  Å kunne skrive navnet sitt (en fordel, men ikke forventet at alle kan) bmt

16  Rom og utstyr  Bøker og utstyr  Mat og melk  Klær, friminutt og uteskole  Fadderordning  Ferier i skoleåret bmt

17  Åpent fra kl. 07.30-16.30  Inneværende år ca 200 barn  Barnet er i de samme lokalene som i skoletiden.  3-4 voksne per avdeling  Mange kjekke aktiviteter både inne og ute bmt

18  FAU står for ”Foreldrenes Arbeidsutvalg”.  Alle trinn er representert i FAU  Leder for FAU inneværende år er Stig Kaspersen bmt

19  Helsesøster Marit Handeland  Arbeider på skolen to dager i uka. bmt

20  Å merke alle klærne med tydelig navn  Å skaffe barnet innesko som brukes på skolen  Å skaffe godt regntøy  Å finne klær og sko som er lette for barnet å kle av og på bmt

21  Møter i aulaen senest kl. 08.25  Denne dagen lar vi søsken være hjemme  Barnet blir ropt opp, går fram til lærer.  Ulike aktiviteter i klasserommet, friminutt blir en del av dagen.  Avsluttes kl. 10.15  Barna klarer seg som regel godt alene med lærerne, men dere kan være ute i friminuttet med dem.  Vær oppmerksom på at røyking ikke er tillatt på noen deler av skolens område. bmt

22  To kontaktlærere på trinnet  Hege Lie Eriksen, 1 blå  Solveig-Kristin Ødegaard, 1gul  Faglærer : Marit Dahle og Ann Kristin Berge  Spesialpedagog: Jorun Sandve  Skoleassistenter bmt

23  FREDAG 29.05. KL. 08.30.  TORSDAG 13.08. KL. 09.30  VELKOMMEN SOM FORELDRE TIL BARN PÅ 1. TRINN 2015-2016 bmt

24  Bli kjent aktivitet bmt


Laste ned ppt "1.trinn foreldremøte 2015-2016 bmt.  Generell informasjon om skolen og spesielt om 1.trinn  Forventningsavklaringer mellom skole og hjem  Plan for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google